Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Aort Diseksiyonu
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Aort diseksiyonu, kanın yayılarak medyanın laminar tabakalarını birbirinden ayırması ve aort duvarı içinde kan dolu bir kanal oluşturmasıyla karakterli felaket bir olaydır.Bu kanal sıklıkla adventisya boyunca ve çeşitli boşluklara rüptüre olarak ya yaygın hemoraji ya da kardiyak tamponada neden olur (perikard boşluğuna hemoraji). Aterosklerotik ve sifilitik anevrizmalann tersine, aort dilatasyonu aort diseksiyonuna eşlik edebilir ya da etmeyebilir. Bu nedenle, eski terim olan "dissekan anevrizma" kullanılması önerilrneyen bir terimdir.

Aort diseksiyonu başlıca iki epidemiyolojik grupta görülür: (1) önceden hipertansiyonu olan 40-60 yaş arası erkekler (diseksiyon olgularının %90'ı) ve (2) aortu etkileyen sistemik veya lokal bağ doku anormallikleri olan daha genç hastalar (örn. Marfan sendromu; Bölüm 7). Diseksiyonlar iyatrojenik de olabilirler (örn. tanısal kateterizasyon veya kardiyopulmoner bypass sırasındaki arteriyel kanülasyonların komplikasyonu olarak). Nadiren, bilinmeyen sebeplerle, gebelik sırasında ya da sonrasında aortun veya koroner arterler de dahil diğer dalların diseksiyonu görülebilir. Ağır ateroskleroz veya sifiliz gibi mediyal skarlaşmanın diğer nedenleri varlığında diseksiyon enderdir, çünkü büyük olasılıkla mediyal fibrozis, diseksiyona yol açan hematomun ilerlemesini önler.

Patogenez

Hipertansiyon aort diseksiyonu için majör risk faktörüdür. Hipertansif hastaların aortlarının vasa vasorumları, ECM'in dejeneratif değişikliklerinin ve değişen oranlarda mediyal DKH kaybının eşlik ettiği mediyal hipertrofi gösterirler, bu da basınç-ilişkili mekanik hasar ve/veya iskemik zedelenmenin de (vasa vasorumları aracılığıyla olan akımın bozulması sonucu) bir şekilde katkıda bulunduğunu düşündürmektedir. Bununla beraber, hipertansiyonun hangi yollarla aort medyasında hasar oluşturduğu hala iyi tanımlanmış değildir. Daha da ötesi, tanınabilir bir medya hasarı ne diseksiyon için bir ön koşuldur ne de diseksiyonun yakında olacağının bir garantisidir. Nadiren diseksiyonlar daha önemsiz mediyal dejenerasyon varlığında olur ve tersine belirgin dejeneratif değişiklikler de diseksiyonun hiç olmadığı hastaların otopsilerinde sıklıkla görülmektedir.

Diseksiyonların oldukça küçük bir kısmi, anormal damar ECM' ne neden olan kalıtsal ya da kazanılmış bağ doku hastalıkları ile ilişkilidir (örn. Marfan sendromu, EhlerDanlos sendromu, C vitamini eksikliği, bakır metabolizması dafektleri). Bunlar arasında Marfan sendromu muhtemelen en sık olanıdır; bu, normal elastik doku sentezi için gereken bir ECM yapı proteini olan fibrillinin otozomal dominant bir hastalığıdır. Hastalarda, kardiyovasküler bulgulara ek olarak iskelet anormallikleri (uzun aksiyel kemikler) ve göz bulguları (lens subluksasyonu) vardır.

Altta yatan, medyada zayıflamaya neden olan etyoloji ne olursa olsun, intibadaki yırtılmayı ve başlangıçtaki aorttaki duvar içi intramural hemorajiyi tetikleyenin ne olduğu çoğu olguda bilinmemektedir. Yine de bir kez yırtık oluşçumu, sistemik basıncın etkisindeki kan medyayı diseke eder ve mediyal hematomun ilerlemesini teşvik eder. Bu durumda, gelişmekte olan bir diseksiyonun sınırlanmasında basınç azaltıcı saldırgan bir tedavi etkili olabilir. Bazı olgularda duvar içine girişler gösteren vasa vasorumu delip geçen damarların zedelenmesi intimal bir yırtık olmaksızın duvar içi hematoma neden olabilir.

Morfoloji

Spontan Diseksiyonların çok büyük kısmında, diseksiyonun köken aldığı noktayı gösteren intimal yırtık çıkan aortta, sıklıkla da aort kapağından itibaren 10 cm'lik alan içinde bulunur. Böyle yırtıklar genelde transvers veya oblik olup uzunlukları 1-5 cm'dir ve keskin, tırtıklı kenarları vardır. Diseksiyon aort boyunca ters yönde kalbe doğru olduğu kadar, distale doğru, bazen iliak ve femoral arterlere dek yayılabilir. Diseke eden hematom karakteristik olarak aort duvarının laminar tabakaları boyunca, genellikle yaklaşık orta ve dış üçte birlik kısımlar arasında yayılır. Sıklıkla adventisya boyunca rüptüre olarak ağır kanamaya neden olur. Bazı (şanslı) olgularda diseke eden hematom aort lümenine tekrar girerek ikinci bir distal intimal yırtık ve aort duvarı medyası içinde yeni bir vasküler kanal oluşturur (ve bu, yalancı kanalı olan "çift kanallı aort" ile sonuçlanır).

Bu ölümcül bir aort dışı kanamayı önler. Zaman içinde yalancı kanallar endotelize olabilirler ve kronik diseksiyonlar olarak fark edilebilirler. Çoğu olguda aort duvarında altta yatan nedensel bir patoloji tanımlanamaz. Daha önceden var olan ve histolojik olarak en sık saptanan lezyon kistik mediyal dejenerasyondur (KMD). KMD, elastik doku parçalanması ve medyanın elastik ve DKH elemanlarının amorf, proteoglikandan zengin ECM ile dolu kıstık boşluklarla ayrılması ile karakterlidir. En sonunda büyük oranda elastik lamina kaybı olabilir. inflamasyon karakteristik olarak yoktur. Aortun KMD'u sıklıkla Marfan sendromuna eşlik eder, ancak hipertansiyona bağlı diseksiyonu olan hastalarda aort duvarı histolojisinde, elastik dokunun hafif parçalanmasından (en sık) aşikar KMD'a kadar varan, değişken,özgün olmayan değişiklikler vardır.

Klinik Seyir

Diseksiyonun ciddi komplikasyonlarının risk ve doğası etkilenen aort seviyesine kuvvetle bağlıdır; en ciddi komplikasyonlar aort kapağından arkusa kadarki kısım tutan direksiyonlarda görülür. Bu yüzden aortdi seksiyonları genel olarak iki tipte sınıflanır

• Daha sık (ve tehlikeli) olan proksimal lezyonlar (tip Adiseksiyonlar denir) ya sadece çıkan aortu ya da hem çıkan hem de inen aortu (DeBakey sınıflandırmasında tip i ve II) tutar.

• Çıkan aortu tutmayan ve genellikle subklavian arterin distalinden başlayan distallezyonlar (tip B diseksiyonlar veya DeBakey tip III). Aort diseksiyonunun klasik klinik bulguları sıklıkla göğüs ön duvarında başlayan, skapulalar arasına geriye doğru yayılan ve diseksiyon ilerledikçe aşağı doğru hareket eden dayanılmaz derecede acı veren bir ağrının aniden başlamasıdır; ağrı myokard infarktüsünün ağrısı ile karış-tırılabilir. En sık ölüm nedeni diseksiyonun dışarıya, her hangi üç vücut boşluğundan (yani, perikardial, plevral veya peritoneal) birine rüptüre olmasıdır. Geriye aort köküne doğruret rograd diseksiyon aort kapak yapılarına zedelenmeye neden olabilir. Bu yüzden sık klinik bulgular kardiyak tamponad, aort yetmezliği ve myokard infarktüsü veya diseksiyonun boynun büyük arterlerine veya koroner, renal, mezenterik ya da iliak arterlere yayılmasını kapsar; spinal arterlerin sıkışması transvers myelite neden olabilir.

Önceden aort diseksiyonu tipik olarak ölümcükken prognozu bariz olarak iyileşmiştir. Hızlı tanı ve yoğun antihipertansif tedavinin yerleştirilmesi ile beraber aortun katlanarak hacminin küçültülrnesini plikasyonu- içeren cerrahi girişimler hastaların %65 hatta %75'nin sağ kalmasına izin vermiştir.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Damar Daralması
 • Koşuyolu Kalp Damar
 • Göz Damar Çatlaması
 • Kılcal Damar Kanaması
 • Damar Seğirmesi
 • Damar Açıcı Kür
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Karaciğerde Damar Yumağı
 • Makatta Damar Çatlaması
 • Damar Hastalıkları Çeşitleri
 • Damar Ultrasonu
 • Yüzdeki Damar Çatlakları
 • Damar Duvarı Hücrelerinin Zedelenmeye Yanıtı Özeti
 • Damar Yaralanmaları
 • Damar
 • Damar Damar
 • Kalp Damar
 • Damar Tıkanıklığı
 • Damar Tıkanıklıkları
 • Kalp Ve Damar
 • Damar Hastalıkları
 • Kalp Damar Hastanesi
 • Damar Cerrahisi
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Damar Tıkanıklığı Tedavisi
 • Damar Tıkanıklığının Tedavisi
 • Damar Tıkanıklığı Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığının Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığı Belirtisi
 • Damar Hastalığı
 • Kalp Damar Hastalıkları
 • Damar Hastalıkları Hastanesi
 • Kalp Damar Hastaneleri
 • Beyin Damar Tıkanıklığı
 • Damar Genişlemesi
 • Damar Genişlemesi
 • Damar Ameliyatı
 • Kalp Damar Tıkanıklığı
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Toplar Damar
 • Damar Açıcı
 • Kılcal Damar Tedavisi
 • Kalp Damar Hastalığı
 • Damar Cerrahı
 • Damar Cerrahları
 • Damar Açıcılar
 • Kalp Damar Tedavisi
 • Damar Tıkanıklığı Ameliyatı
 • Kalp Damar Cerrahları
 • Kalp Damar Cerrahı
 • Damar Tıkanması
 • Damar Açıcı Bitkiler
 • Varis Damar
 • Damar Sistemi
 • Damar Doktorları
 • Damar Şişmesi
 • Damar Atması
 • Damar İltihabı
 • Kalp Damar Doktoru
 • Damar Sertliği Tedavisi
 • Kalp Damar Ameliyatı
 • Damar Açan Bitkiler
 • Damar Sağlığı
 • Ayak Damar Tıkanıklığı
 • Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Kılcal Damar Tıkanıklığı
 • Damar Ağrıları
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Boyunda Damar Tıkanıklığı
 • Damar Cerrahisi Doktorları
 • Ayakta Damar Tıkanıklığı
 • Ayakta Damar Tıkanıklığı
 • Damar Sertliği Belirtileri
 • Yüzde Damar Çatlaması
 • Damar Tıkanıklığı Nedir
 • Damar Açıcı İlaç
 • Damar Açıcı İlaçlar
 • Kalp Damar Sağlığı
 • Koroner Damar
 • Damar Yırtılması
 • Kılcal Damar Genişlemesi
 • Kalp Damar İzmir
 • Kalp Damar İzmir
 • Damar Genişlemesi Tedavisi
 • Damar Yumağı
 • Kalp Damar Uzmanı
 • Gözde Damar Çatlaması
 • Damar Patlaması
 • Beyinde Damar Genişlemesi
 • Damar Yetmezliği
 • Damar Hastalıkları Nelerdir
 • Damar Sıkışması
 • Damar Otu Faydaları
 • Damar Cerrahisi Dergisi
 • Yapay Damar
 • Damar Kasılması
 • Damar Kuruması
 • Damar Daralması Belirtileri
 • Suni Damar
 • Damar Toplanması
 • Damar Çekilmesi
 • Testis Damar Genişlemesi
 • Testislerde Damar Genişlemesi
 • Damar İncelmesi
 • Damar İltihabı Belirtileri
 • Damar Çıkması
 • Aort Damar Ameliyatı
 • Koroner Damar Hastalığı
 • Boyun Damar Daralması
 • Kılcal Damar Hastalıkları
 • Boyunda Damar Daralması
 • Damar Açan İlaçlar
 • Panax Damar Açıcı
 • Kalpte Damar Tıkanıklığı
 • Damar Genişleten Bitkiler
 • Damar Hastalıkları Doktorları
 • Damar Tümörü
 • Toplar Damar Yetmezliği
 • Kılcal Damar Tıkanması
 • Ana Damar Tıkanıklığı
 • Kılcal Damar İltihabı
 • Beyinde Damar Yumağı
 • Beyin Damar Yumağı
 • Damar Anjiyosu
 • Dr Murat Damar
 • Damar Rahatsızlıkları
 • Gözde Damar Atması
 • Beyincik Damar Tıkanıklığı
 • Kılcal Damar Varisi
 • Damar Büzüşmesi
 • Damar Gerilmesi
 • Beyincikte Damar Tıkanıklığı
 • Damar Hastalıkları Uzmanı
 • Peniste Damar Şişmesi
 • Damar Nakli
 • Damar Kireçlenmesi Tedavisi
 • Karaciğerde Damar Genişlemesi
 • Damar Atması Sebebi
 • Damar Genişletici Bitkiler
 • Karaciğerde Damar Yumağı
 • Damar Tıkanıklarının Belirtileri
 • Damar Daralması Nedir
 • Damar Kopması
 • Damar Düğümlenmesi
 • Kalb Damar Tıkanıklığı
 • Damar Ezilmesi
 • Peniste Damar Tıkanıklığı
 • Damar Şişkinliği
 • Damar Reflüsü
 • Koroner Damar Tıkanıklığı
 • Damar Kireçlenmesi Belirtileri
 • Damar Yumağı Nedir
 • Kılcal Damar Toplanması
 • Kılcal Damar Varisleri
 • Damar Yumağı Tedavisi
 • Damar Sertliği Tedavileri
 • Vaskülit Damar İltihabı
 • Kalp Damar Sertliği
 • Kılcal Damar İltihaplanması
 • Boyunda Damar Atması
 • Damar Ultrasonu
 • Damar Genişlemesi Hastalığı
 • Damar Varis Nedir
 • Bacakta Damar Sertliği
 • Bacakta Damar Çekilmesi
 • Okmeydanı Damar Merkezi
 • Yapay Damar Ameliyatı
 • Yapay Damar Nedir
 • Damar Sertlıgı
 • Yedi Damar Otu
 • Damar Hastalıkları İsimleri
 • Damar Açma Ameliyatı
 • Alında Damar Şişmesi
 • Elde Damar Tıkanıklığı
 • Damar Tıkanıklığı Vikipedi
 • Kafada Damar Tıkanıklığı
 • Damar Varis Belirtileri
 • Vazospastik Damar Hastalığı
 • Damar Açıcı Bitkisel Tedavi
 • Venöz Yetmezliği Bitkisel Tedavisi
 • Tendinitis
 • Tromboz
 • Tromboz Özeti
 • Kalp Damar Hastalıkları Ve Yağlar
 • Kalp Damar Hastalıkları Ve Şişmanlık
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Anevrizmalar Ve Diseksiyonlar
 • Aort Diseksiyonu
 • Arterioskleroz
 • Aterosklerotik Damar Hastalığından Korunma
 • Ateroskleroz
 • Ateroskleroz Özeti
 • Aterosklerozun Doğal Şehri
 • Damar Duvarı Hücreleri Ve Zedelenmeye Yanıtları
 • Damar Düz Kas Hücreleri
 • Dev Hücreli (Temporal) Arterit
 • Endotel Hasar
 • Endotel Hücreleri
 • Epidemiyoloji 3
 • Hipertansif Damar Hastalığı
 • Hipertansiyon Özeti
 • Hipertansiyonda Damar Patolojisi
 • Hipertansiyonun Patogenezi
 • İkh İçin Majör Düzeltilebilir Risk Faktörleri
 • İkh İçin Majör Yapısal Risk Faktörler
 • Kan Basıncının Düzenlenmesi
 • Kan Damarları
 • Konak Aracılı İmmün Hasar Mekanizmaları
 • Konjenital Anomaliler 2
 • Mikroorganizmalar Hastalığa Nasıl Sebep Olurlar Özeti
 • Konjenital Anomaliler 2
 • Mikroorganizmalar Hastalığa Nasıl Sebep Olurlar Özeti
 • Normal Damarlar
 • Takayasu Arteriti
 • Damar Replasmanı
 • Polisitemi
 • Damar Daraltıcı
 • Damar Kramplarında
 • Damar Yıltılmalarını Önleyici
 • Damarları Yumuşatıcı
 • Damar Kaynaklı Hastalıklar
 • Kan Damarlarının Hastalıkları
 • Damarsal Hastalıklar
 • Kroner Damar Rahatsızlıklarında
 • Damar Sertleşmesi 2
 • Lenf Damarları Hastalığı
 • İlk Yardım
 • Damarlar
 • Albüminüri 2
 • Serum Seviyeleri
 • Atar Damarlar
 • Atar Damarlar
 • Damar Sertliği 11
 • Toplar Damar Hastalıkları 2
 • Toplar Damarlar Ve Hastalıkları
 • Damar Sertliği’nden (Arteriyoskleroz) Korunma
 • Damar Daraltıcı 2
 • Damar Kramlarında
 • Damar Yırtılmalarını Önleyici
 • Kroner Damar Rahatsızlıklarında 2
 • Anevrizmalar
 • Derin Toplar Damarların Hastalıkları
 • Atardamarların Görevleri
 • Periferik Damar Hastalıkları (Arteryosklerozis Obliterans)
 • Toplar Damarlar Hastalıkları
 • Toplar Damarlar ’’venalar’’ Ve Hastalıkları
 • Tromboz 2
 • Damar Sistemi 2
 • Damar Kireçlenmesi (Sertliği)
 • Damar Sağlığını Korumanın Sırları
 • Arteriyoskleroz
 • Arteriyoskleroz Nedir?
 • Arteriyoskleroz Nasıl Oluşur?
 • Arteriyoskleroz Belirtileri
 • Arteriyoskleroz Nedenleri
 • Arteriyoskleroz Yaş Ve Cinsiyet
 • Arteriyoskleroz Ve Kolesterol
 • Arteriyoskleroz Ve Yüksek Tansiyon
 • Arteriyoloskleroz Ve Yaşlılık Arteriyosklerozu
 • Arteriyoskleroz Tedavi
 • Arteriyoskleroz Yağ Asitleri
 • Anevrizma Nedenleri
 • Anevrizma
 • Anjiografi (Damar Röntgeni)
 • Atardamar Anevrizmaları Tipleri
 • Atardamar Anevrizmaları Belirtileri
 • Atardamar Anevrizmaları Tanı
 • Atardamar Anevrizmaları Tedavi
 • Atardamar Anevrizmaları Anevrizma Yırtılması
 • Kroner Atardamar Spazmı
 • Tıkayıcı Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Damar Lezyonunun Tipi
 • Damar Ve Damar Hastalıkları
 • Damar Sertliğine Sarmısak
 • Damar Sistemi
 • Vasküler Biyolojide Endotel Hücresinin Yeri Ve Rolü
 • Damar Yaralanmaları
 • Toraks İçi Büyük Damar Yaralanmaları
 • Karın İçi Büyük Damar Yaralanmaları
 • Peri Ferik Damar Yaralanmaları
 • Toraks İçindeki Büyük Damarların Yaralanmaları
 • İntraabdominal Büyük Damarların Yaralanmaları
 • İntraabdominal Büyük Damarların Yaralanmaları
 • Aort Damarı Ve Hastalıkları
 • Arterioskleroz
 • Damar Sertliği
 • Arterler - Atar Damarlar
 • Venler - Toplar Damarlar
 • Atardamar Hastalığı (Arter Hastalığı) Nedir?
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Kangren Belirtileri Nelerdir?
 • Toplardamar Nedir
 • Aort

  Diseksiyonu