Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Aort Diseksiyonu
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Aort diseksiyonu, kanın yayılarak medyanın laminar tabakalarını birbirinden ayırması ve Aort duvarı içinde Kan dolu bir Kanal oluşturmasıyla karakterli felaket bir olaydır.Bu kanal sıklıkla Adventisya boyunca ve çeşitli boşluklara rüptüre olarak ya yaygın Hemoraji ya da kardiyak tamponada neden olur (perikard boşluğuna hemoraji). Aterosklerotik ve sifilitik anevrizmalann tersine, aort dilatasyonu aort diseksiyonuna eşlik edebilir ya da etmeyebilir. Bu nedenle, eski Terim olan "dissekan anevrizma" kullanılması önerilrneyen bir terimdir.

Aort diseksiyonu başlıca iki epidemiyolojik grupta görülür: (1) önceden hipertansiyonu olan 40-60 Yaş arası erkekler (diseksiyon olgularının %90'ı) ve (2) aortu etkileyen Sistemik veya lokal Bağ Doku anormallikleri olan daha genç hastalar (örn. Marfan sendromu; Bölüm 7). Diseksiyonlar iyatrojenik de olabilirler (örn. tanısal kateterizasyon veya kardiyopulmoner bypass sırasındaki arteriyel kanülasyonların komplikasyonu olarak). Nadiren, Bilinmeyen sebeplerle, Gebelik sırasında ya da sonrasında aortun veya Koroner arterler de dahil diğer dalların diseksiyonu görülebilir. Ağır Ateroskleroz veya sifiliz gibi mediyal skarlaşmanın diğer nedenleri varlığında Diseksiyon enderdir, çünkü büyük olasılıkla mediyal fibrozis, diseksiyona Yol açan hematomun ilerlemesini önler.

Patogenez

Hipertansiyon aort diseksiyonu için majör risk faktörüdür. Hipertansif Hastaların aortlarının vasa vasorumları, ECM'in Dejeneratif değişikliklerinin ve değişen oranlarda mediyal DKH kaybının eşlik ettiği mediyal Hipertrofi gösterirler, bu da basınç-ilişkili mekanik hasar ve/veya iskemik zedelenmenin de (vasa vasorumları aracılığıyla olan akımın bozulması sonucu) bir şekilde katkıda bulunduğunu düşündürmektedir. Bununla beraber, hipertansiyonun hangi yollarla aort medyasında hasar oluşturduğu hala iyi tanımlanmış değildir. Daha da ötesi, tanınabilir bir medya hasarı ne diseksiyon için bir ön koşuldur ne de diseksiyonun yakında olacağının bir garantisidir. Nadiren diseksiyonlar daha önemsiz mediyal Dejenerasyon varlığında olur ve tersine belirgin dejeneratif değişiklikler de diseksiyonun hiç olmadığı hastaların otopsilerinde sıklıkla görülmektedir.

Diseksiyonların oldukça küçük bir kısmi, anormal Damar ECM' ne neden olan Kalıtsal ya da kazanılmış Bağ Doku Hastalıkları ile ilişkilidir (örn. Marfan sendromu, EhlerDanlos sendromu, C vitamini eksikliği, Bakır metabolizması dafektleri). Bunlar arasında Marfan sendromu muhtemelen en sık olanıdır; bu, normal elastik doku sentezi için gereken bir ECM yapı proteini olan fibrillinin otozomal dominant bir hastalığıdır. Hastalarda, kardiyovasküler bulgulara ek olarak iskelet anormallikleri (uzun aksiyel kemikler) ve göz bulguları (lens subluksasyonu) vardır.

Altta yatan, medyada zayıflamaya neden olan Etyoloji ne olursa olsun, intibadaki yırtılmayı ve başlangıçtaki aorttaki duvar içi intramural hemorajiyi tetikleyenin ne olduğu çoğu olguda bilinmemektedir. Yine de bir kez yırtık oluşçumu, sistemik basıncın etkisindeki kan medyayı diseke eder ve mediyal hematomun ilerlemesini teşvik eder. Bu durumda, gelişmekte olan bir diseksiyonun sınırlanmasında basınç azaltıcı saldırgan bir Tedavi etkili olabilir. Bazı olgularda duvar içine girişler gösteren vasa vasorumu delip geçen damarların zedelenmesi intimal bir yırtık olmaksızın duvar içi hematoma neden olabilir.

Morfoloji

Spontan Diseksiyonların çok büyük kısmında, diseksiyonun köken aldığı noktayı gösteren intimal yırtık çıkan aortta, sıklıkla da aort kapağından itibaren 10 cm'lik Alan içinde bulunur. Böyle yırtıklar genelde transvers veya oblik olup uzunlukları 1-5 cm'dir ve keskin, tırtıklı kenarları vardır. Diseksiyon aort boyunca ters yönde kalbe doğru olduğu kadar, distale doğru, bazen iliak ve femoral arterlere dek yayılabilir. Diseke eden hematom karakteristik olarak aort duvarının laminar tabakaları boyunca, genellikle yaklaşık orta ve dış üçte birlik kısımlar arasında yayılır. Sıklıkla adventisya boyunca rüptüre olarak ağır kanamaya neden olur. Bazı (şanslı) olgularda diseke eden hematom aort lümenine tekrar girerek ikinci bir Distal intimal yırtık ve aort duvarı medyası içinde yeni bir vasküler kanal oluşturur (ve bu, yalancı kanalı olan "çift kanallı aort" ile sonuçlanır).

Bu ölümcül bir aort dışı kanamayı önler. Zaman içinde yalancı kanallar endotelize olabilirler ve Kronik diseksiyonlar olarak fark edilebilirler. Çoğu olguda aort duvarında altta yatan nedensel bir patoloji tanımlanamaz. Daha önceden var olan ve histolojik olarak en sık saptanan lezyon kistik mediyal dejenerasyondur (KMD). KMD, elastik doku parçalanması ve medyanın elastik ve DKH elemanlarının amorf, proteoglikandan zengin ECM ile dolu kıstık boşluklarla ayrılması ile karakterlidir. En sonunda büyük oranda elastik lamina kaybı olabilir. inflamasyon karakteristik olarak yoktur. Aortun KMD'u sıklıkla Marfan sendromuna eşlik eder, ancak hipertansiyona bağlı diseksiyonu olan hastalarda aort duvarı histolojisinde, elastik dokunun hafif parçalanmasından (en sık) aşikar KMD'a kadar varan, değişken,özgün olmayan değişiklikler vardır.

Klinik Seyir

Diseksiyonun ciddi komplikasyonlarının risk ve doğası etkilenen aort seviyesine kuvvetle bağlıdır; en ciddi komplikasyonlar aort kapağından arkusa kadarki kısım tutan direksiyonlarda görülür. Bu yüzden aortdi seksiyonları genel olarak iki tipte sınıflanır

• Daha sık (ve tehlikeli) olan proksimal lezyonlar (tip Adiseksiyonlar denir) ya sadece çıkan aortu ya da hem çıkan hem de inen aortu (DeBakey sınıflandırmasında tip i ve II) tutar.

• Çıkan aortu tutmayan ve genellikle subklavian arterin distalinden başlayan distallezyonlar (tip B diseksiyonlar veya DeBakey tip III). Aort diseksiyonunun klasik klinik bulguları sıklıkla göğüs ön duvarında başlayan, skapulalar arasına geriye doğru yayılan ve diseksiyon ilerledikçe aşağı doğru hareket eden dayanılmaz derecede acı veren bir ağrının aniden başlamasıdır; Ağrı myokard infarktüsünün ağrısı ile karış-tırılabilir. En sık ölüm nedeni diseksiyonun dışarıya, her hangi üç vücut boşluğundan (yani, perikardial, plevral veya peritoneal) birine rüptüre olmasıdır. Geriye aort köküne doğruret rograd diseksiyon aort kapak yapılarına zedelenmeye neden olabilir. Bu yüzden sık klinik bulgular kardiyak tamponad, yetmezliği Nedir?">Aort Yetmezliği ve myokard infarktüsü veya diseksiyonun boynun büyük arterlerine veya koroner, renal, mezenterik ya da iliak arterlere yayılmasını kapsar; spinal arterlerin sıkışması transvers myelite neden olabilir.

Önceden aort diseksiyonu tipik olarak ölümcükken prognozu bariz olarak iyileşmiştir. Hızlı tanı ve Yoğun antihipertansif tedavinin yerleştirilmesi ile beraber aortun katlanarak hacminin küçültülrnesini plikasyonu- içeren Cerrahi girişimler hastaların %65 hatta %75'nin sağ kalmasına izin vermiştir.

Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Arteriyoskleroz Tedavi
 • Arteriyoskleroz Yağ Asitleri
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Albüminüri 2
 • Alında Damar Şişmesi
 • Ana Damar Tıkanıklığı
 • Anevrizma
 • Anevrizma Nedenleri
 • Anevrizmalar
 • Anevrizmalar Ve Diseksiyonlar
 • Anjiografi (Damar Röntgeni)
 • Aort Damar Ameliyatı
 • Aort Diseksiyonu
 • Arterioskleroz
 • Arteriyoloskleroz Ve Yaşlılık Arteriyosklerozu
 • Arteriyoskleroz
 • Arteriyoskleroz Belirtileri
 • Arteriyoskleroz Nasıl Oluşur?
 • Arteriyoskleroz Nedenleri
 • Arteriyoskleroz Nedir?
 • Arteriyoskleroz Ve Kolesterol
 • Arteriyoskleroz Ve Yüksek Tansiyon
 • Arteriyoskleroz Yaş Ve Cinsiyet
 • Atar Damarlar
 • Atar Damarlar
 • Atardamar Anevrizmaları Anevrizma Yırtılması
 • Atardamar Anevrizmaları Belirtileri
 • Atardamar Anevrizmaları Tanı
 • Atardamar Anevrizmaları Tedavi
 • Atardamar Anevrizmaları Tipleri
 • Aterosklerotik Damar Hastalığından Korunma
 • Ateroskleroz
 • Ateroskleroz Özeti
 • Aterosklerozun Doğal Şehri
 • Ayak Damar Tıkanıklığı
 • Ayakta Damar Tıkanıklığı
 • Ayakta Damar Tıkanıklığı
 • Bacakta Damar Atması
 • Bacakta Damar Çekilmesi
 • Bacakta Damar Sertliği
 • Beyin Damar Tıkanıklığı
 • Beyin Damar Yumağı
 • Beyincik Damar Tıkanıklığı
 • Beyincikte Damar Tıkanıklığı
 • Beyinde Damar Genişlemesi
 • Beyinde Damar Yumağı
 • Bitkisel Damar Açıcı
 • Boyun Damar Daralması
 • Boyunda Damar Atması
 • Boyunda Damar Daralması
 • Boyunda Damar Tıkanıklığı
 • Damar
 • Damar Açan Bitkiler
 • Damar Açan İlaçlar
 • Damar Açıcı
 • Damar Açıcı Bitkiler
 • Damar Açıcı Bitkisel Tedavi
 • Damar Açıcı İlaç
 • Damar Açıcı İlaçlar
 • Damar Açıcı Kür
 • Damar Açıcılar
 • Damar Açma Ameliyatı
 • Damar Ağrıları
 • Damar Ameliyatı
 • Damar Anjiyosu
 • Damar Atması
 • Damar Atması Sebebi
 • Damar Büzüşmesi
 • Damar Çekilmesi
 • Damar Cerrahı
 • Damar Cerrahisi
 • Damar Cerrahisi Dergisi
 • Damar Cerrahisi Doktorları
 • Damar Cerrahları
 • Damar Çıkması
 • Damar Damar
 • Damar Daralması
 • Damar Daralması Belirtileri
 • Damar Daralması Nedir
 • Damar Daraltıcı
 • Damar Daraltıcı 2
 • Damar Doktorları
 • Damar Düğümlenmesi
 • Damar Duvarı Hücreleri Ve Zedelenmeye Yanıtları
 • Damar Duvarı Hücrelerinin Zedelenmeye Yanıtı Özeti
 • Damar Düz Kas Hücreleri
 • Damar Ezilmesi
 • Damar Genişlemesi
 • Damar Genişlemesi
 • Damar Genişlemesi Hastalığı
 • Damar Genişlemesi Tedavisi
 • Damar Genişleten Bitkiler
 • Damar Genişletici Bitkiler
 • Damar Gerilmesi
 • Damar Hastalığı
 • Damar Hastalıkları
 • Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Damar Hastalıkları Çeşitleri
 • Damar Hastalıkları Doktorları
 • Damar Hastalıkları Hastanesi
 • Damar Hastalıkları İsimleri
 • Damar Hastalıkları Nelerdir
 • Damar Hastalıkları Uzmanı
 • Damar İltihabı
 • Damar İltihabı Belirtileri
 • Damar İncelmesi
 • Damar İncelmesi Nedir
 • Damar Kasılması
 • Damar Kaynaklı Hastalıklar
 • Damar Kireçlenmesi (Sertliği)
 • Damar Kireçlenmesi Belirtileri
 • Damar Kireçlenmesi Tedavisi
 • Damar Kopması
 • Damar Kramlarında
 • Damar Kramplarında
 • Damar Kuruması
 • Damar Lezyonunun Tipi
 • Damar Nakli
 • Damar Otu Faydaları
 • Damar Patlaması
 • Damar Rahatsızlıkları
 • Damar Reflüsü
 • Damar Replasmanı
 • Damar Resimli
 • Damar Sağlığı
 • Damar Sağlığını Korumanın Sırları
 • Damar Seğirmesi
 • Damar Sertleşmesi 2
 • Damar Sertlıgı
 • Damar Sertliği 11
 • Damar Sertliği Belirtileri
 • Damar Sertliği Tedavileri
 • Damar Sertliği Tedavisi
 • Damar Sertliği’nden (Arteriyoskleroz) Korunma
 • Damar Sertliğine Sarmısak
 • Damar Sıkışması
 • Damar Şişkinliği
 • Damar Şişmesi
 • Damar Sistemi
 • Damar Sistemi 2
 • Damar Tıkanıklarının Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığı
 • Damar Tıkanıklığı Ameliyatı
 • Damar Tıkanıklığı Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığı Belirtisi
 • Damar Tıkanıklığı Nedir
 • Damar Tıkanıklığı Tedavisi
 • Damar Tıkanıklığı Vikipedi
 • Damar Tıkanıklığının Belirtileri
 • Damar Tıkanıklığının Tedavisi
 • Damar Tıkanıklıkları
 • Damar Tıkanması
 • Damar Toplanması
 • Damar Tümörü
 • Damar Ultrasonu
 • Damar Ultrasonu
 • Damar Varis Belirtileri
 • Damar Varis Nedir
 • Damar Ve Damar Hastalıkları
 • Damar Yetmezliği
 • Damar Yıltılmalarını Önleyici
 • Damar Yırtılmalarını Önleyici
 • Damar Yırtılması
 • Damar Yumağı
 • Damar Yumağı Nedir
 • Damar Yumağı Tedavisi
 • Damarlar
 • Damarları Yumuşatıcı
 • Damarsal Hastalıklar
 • Derin Toplar Damarların Hastalıkları
 • Dev Hücreli (Temporal) Arterit
 • Dr Murat Damar
 • Elde Damar Şişmesi
 • Elde Damar Tıkanıklığı
 • Endotel Hasar
 • Endotel Hücreleri
 • Epidemiyoloji 3
 • Göz Damar Çatlaması
 • Gözde Damar Atması
 • Gözde Damar Çatlaması
 • Hipertansif Damar Hastalığı
 • Hipertansiyon Özeti
 • Hipertansiyonda Damar Patolojisi
 • Hipertansiyonun Patogenezi
 • İkh İçin Majör Düzeltilebilir Risk Faktörleri
 • İkh İçin Majör Yapısal Risk Faktörler
 • İlk Yardım
 • İntimal Kalınlaşma Damar Zedelenmesine Karşı Kalıplaşmış Bir Yanıt
 • Kafada Damar Tıkanıklığı
 • Kalb Damar Tıkanıklığı
 • Kalp Damar
 • Kalp Damar Ameliyatı
 • Kalp Damar Cerrahı
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kalp Damar Cerrahları
 • Kalp Damar Doktoru
 • Kalp Damar Hastalığı
 • Kalp Damar Hastalıkları
 • Kalp Damar Hastalıkları Ve Şişmanlık
 • Kalp Damar Hastalıkları Ve Yağlar
 • Kalp Damar Hastaneleri
 • Kalp Damar Hastanesi
 • Kalp Damar İzmir
 • Kalp Damar İzmir
 • Kalp Damar Sağlığı
 • Kalp Damar Sertliği
 • Kalp Damar Tedavisi
 • Kalp Damar Tıkanıklığı
 • Kalp Damar Uzmanı
 • Kalp Ve Damar
 • Kalpte Damar Tıkanıklığı
 • Kan Basıncının Düzenlenmesi
 • Kan Damarları
 • Kan Damarlarının Hastalıkları
 • Karaciğerde Damar Genişlemesi
 • Karaciğerde Damar Yumağı
 • Karaciğerde Damar Yumağı
 • Kılcal Damar
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Kılcal Damar Çatlamasına Bitkisel Çözüm
 • Kılcal Damar Genişlemesi
 • Kılcal Damar Hastalıkları
 • Kılcal Damar İltihabı
 • Kılcal Damar İltihaplanması
 • Kılcal Damar Kanaması
 • Kılcal Damar Tedavisi
 • Kılcal Damar Tıkanıklığı
 • Kılcal Damar Tıkanması
 • Kılcal Damar Toplanması
 • Kılcal Damar Varisi
 • Kılcal Damar Varisleri
 • Kolda Damar Atması
 • Kolda Damar Şişmesi
 • Konak Aracılı İmmün Hasar Mekanizmaları
 • Konjenital Anomaliler 2
 • Konjenital Anomaliler 2
 • Koroner Damar
 • Koroner Damar Hastalığı
 • Koroner Damar Tıkanıklığı
 • Koşuyolu Kalp Damar
 • Kroner Atardamar Spazmı
 • Kroner Damar Rahatsızlıklarında
 • Kroner Damar Rahatsızlıklarında 2
 • Lenf Damarları Hastalığı
 • Makatta Damar Çatlaması
 • Mikroorganizmalar Hastalığa Nasıl Sebep Olurlar Özeti
 • Mikroorganizmalar Hastalığa Nasıl Sebep Olurlar Özeti
 • Normal Damarlar
 • Okmeydanı Damar Merkezi
 • Panax Damar Açıcı
 • Peniste Damar Şişmesi
 • Peniste Damar Tıkanıklığı
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Periferik Damar Hastalıkları (Arteryosklerozis Obliterans)
 • Polisitemi
 • Serum Seviyeleri
 • Suni Damar
 • Takayasu Arteriti
 • Tendinitis
 • Testis Damar Genişlemesi
 • Testislerde Damar Genişlemesi
 • Tıkayıcı Damar Hastalıkları Belirtileri
 • Toplar Damar
 • Toplar Damar Hastalıkları 2
 • Toplar Damar Yetmezliği
 • Toplar Damarlar ’’venalar’’ Ve Hastalıkları
 • Toplar Damarlar Hastalıkları
 • Toplar Damarlar Ve Hastalıkları
 • Tromboz
 • Tromboz 2
 • Tromboz Özeti
 • Varis Damar
 • Vaskülit Damar İltihabı
 • Vazospastik Damar Hastalığı
 • Venöz Yetmezliği Bitkisel Tedavisi
 • Yapay Damar
 • Yapay Damar Ameliyatı
 • Yapay Damar Nedir
 • Yedi Damar Otu
 • Yüzde Damar Çatlaması
 • Yüzdeki Damar Çatlakları
 • Aort

  Diseksiyonu