Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
(DPRSYN) Kedi Otu Karışımlı Set
126,00 TL
Ürün Fiyatı

1852
Adet Satıldı

İncele
Hemen Al
Yeşilex Afrodizyak (10 Kapsül)
79.00 TL
Ürün Fiyatı

100617
Adet Satıldı

İncele
Hemen Al
Yeşilex Afrodizyak Macun (230 gr.)
59.00 TL
Ürün Fiyatı

69869
Adet Satıldı

İncele
Hemen Al

Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar


Anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir? Sorusuna yanıt olarak; anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar ve anksiyete bozukluğu tedavisi hakkında faydalanacağınız bilgiler bu makalede yer almaktadır.

Anksiyete bozuklukları yaygın görülen ve önemli yetiyitimine neden olan durumlardır. Anksiyete bozuklukları tedavisinde bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavileri önemli yer tutmaktadır. Bu gözden geçirmede Anksiyete bozuklukları tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili randomize, plasebo kontrollü çalışmalar, açık çalışmalar ve olgu bildirimleri 1990 yılındna 2006 yılına kadar medline kullanılarak taranmıştır. Anksiyete bozuklukarı önceleri anksiyete bozuklukları sadece benzodiazepinlerle tedavi edilmeye çalışılırken, Trisiklik antidepre-sanlardan (TSA) imipramin ve klomipraminin etkili olduğu gözlenmiştir, sonrasında 5HT1a agonisti Buspironun yaygın ankisyete bozukluğunda etkili olduğu gösterilmiştir. Serotonin geri alım engelleyicilerinin (SGE) yaygın kullanılmaya başlanmasında sonra TSA ilaçlardan çok daha etkili biçimde Depresyon yanı sıra bütün anksiyete bozukluklarında SGE‘lerin yeri olduğu gösterilmiştir. SGE‘ler arasında etkililik farkları gözlenmektedir. Serotonerjik noradrenerjik gerialım engelleyicilerinin de (SNGE) SGE‘ler kadar etkili olduğu anlaşılmıştır. Anksiyete bozukluklarında ilaç tedavileri ile ilgili plasebo kontrollü klinik çalışmaların bulguları özetlenecek olursa: panik bozuklukta birinci sırada SGE ilaçlar yer alır. Bu grup içinde paroksetin etkinliği daha çabuk kendini göstermektedir. İkinci seçenek olarak tedavinin ilk haftalarında SGE ve alprazolam kombinasyonu planlanabilir. Diğer seçenekler arasında venlafaksin, TSA ilaçlar arasında klomipramin ve imipramin sayılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde buspiron, SGE‘ler paroksetin, sitalopram, essitalopram, SNGE‘lerden venlafaksin etkinliği kanıtlanmıştır. Antikonvülzan ilaçların panik ve yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde etkinliği destekleyen gözlemler vardır. Sosyal anksiyete bozukluğu tedavisinde SGE ilaçlar, SNGE‘ler arasında venlafaksin, geridönüşlü monoamino oksidaz inhibitörü (MAOI) moklobemid birinci seçenek olarak kullanılabilir. Geridönüş-süz MAOI‘leri ikinci seçenek olarak düşünülmesi gereken ilaçlardır. Sosyal fobide ß blokerler tabloya eşlik eden taşikardi, titreme, terleme gibi otonomik belirtileri önlemede yüksek oranda etkindirler. Performans anksiyetesini kontrolünde yardımcı oalbilir, en sık kullanılanlar propranolol ve atenololdur. Travma sonrası Stres bozukluğu tedavisinde SGE‘lerin etkinliği kanıtlanmıştır. Mirtazapin, Nefazodon ve venlafaksinin etkinliği ile ilgili kanıtlar vardır. Trisiklik antidepresanlar ve MAOI‘leri ikinci ve üçüncü seçenek olabilir. ß blokerlerin kullanımı ve duygudurum dengeleyicilerle ilgili olgu bildirimleri vardır. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde SGE ilaçlar kanıtlanmış etkinlikleri ve yan etkilerinin az oluşu nedeniyle birinci seçenek olarak yüksek dozlarda uygulanmalıdır, yanıt alınamayan durumlarda klomipramin etkili dozlarda kullanılmalıdır. Tedaviye yanıt yetersiz ise Triptofan, Fenfluramin, Lityum, Pindolol, Buspiron süren tedaviye eklenebilir. Bunların yanı sıra dopamin antagonistleri, serotonin dopamin antagonistleri, antikonvülzan eklenmesi ile ilgili kanıtlar vardır. Günümüzde anksiyete bozukluklarının tedavisinde gelişmelere sürmektedir, antikonvülzanların, seçici benzodiazepin agonistlerinin, nöropeptidlerin etkisi araştırılmaktadır.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Anksiyete

Bozukluğu

Tedavisinde

Kullanılan

İlaçlar