Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Akciğer Kanseri Evreleri
Hastalığınız hakkında merak ettiklerinizi uzmanımıza sormak için tıklayın, hemen cevaplasın.

Akciğer kanseri evreleri nelerdir Kanser evrelerinde neler yapılabilir.Kanser nedir nasıl bir hastalıktır sebepleri ve belirtileri nelerdir kanser tedavisinde hangi yöntemler kullanılır kanser için bitkisel çözüm var mıdır merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz...

Akciğer Kanseri Belirtileri Evrelere Göre Tedavi


Akciğer kanseri, çoğu zaman hiçbir belirti vermeyebilir en sinsi kanser türlerinden biridir. Akciğer kanserinin yüzde 95 olarak sebebi ise bilindiği üzere Sigara içmek. Ancak en ölümcül olmasına rağmen uzmanlara göre önlenebilmesi de bir o kadar kolay bir kanser türüdür.

Akciğer kanserinin belirtileri genellikle erken dönemde ortaya çıkmıyor. Bu nedenle de , birçok durumda kontrol amacıyla ya da başka bir nedenle çekilen akciğer filmleri ile tanı konuluyor. Yani genellikle Hastaların büyük kısmı “tesadüfen” Akciğer Kanseri olduğunu öğreniyor.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Devam Eden Öksürük Varsa Dikkat


Akciğer kanseri hastalığın belirtilerinin, akciğer kanserinin kendisine, uzak organlara yayılımına ya da kanser hücreleri tarafından salgılanan Hormon benzeri bazı maddelere bağlıdır. Akciğer kanserinde sık görülen belirtilerin başında bir türlü geçmek bilmeye öksürük gelmektedir. Kişide balgamla karışık kanama, bir türlü açıklanamayan halsizlik, nefes darlığı, boyunda ya da yüzde şişme, tekrarlayan bronşit, zatürree atakları, iştah ya da kilo kaybı, Ses Kısıklığı ile göğüs, Sırt ya da omuzda görülen ısrarlı Ağrılar da diğer belirtiler olarak karşımıza çıkıyor.

Akciğer Kanseri Tanısı Teşhisi:

Akciğer kanseri tanısında en çok kullanılan yöntem olarak şu söylenebilir: basit bir akciğer filmi çektirmek. Akciğer filmi tümör ya da tümörün oluşturduğu anormal görünümleri ortaya çıkarır. Bilgisayarlı akciğer tomografisi nedir? Bilgisayarlı akciğer tomografisi ise kansere bağlı belirtilerin ortaya çıkarılmasında akciğer grafisinden daha da duyarlı bir görüntüleme yöntemidir. Üç boyutlu değerlendirilerek tümörün damarsal ve diğer yapılarla ilişkisi gösterilmektedir. Bilgisayarlı Beyin tomografisi ise tümörün beyne yayılımının olup olmadığının değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Akciğer Kanseri Görüntüleme Yöntemleri Nasıldır?

MR’ın tümörün yerleşimi ile ilgili bazı özel bilgileri elde etmek için istenmektedir. PET ve PET-BT ise vücut hücrelerinin şekeri kullanması esasına dayanmaktadır. Tüm vücutta radyoaktif şekeri tutan tümör hücrelerinin görüntülenmesini sağlamaktadır. Bir de sintigrafik yöntemler vardır. En sık olarak uygulanan tüm vücut Kemik sintigrafisidir.

Burada kanserin kemiklere yayılımı değerlendirilir. Balgam sitolojisi ile Bronş salgıları incelenerek tümör hücreleri araştırılır. Net sonuç alınamıyor ise Biyopsi gerekmektedir. Mikroskop altında değerlendirmek üzere hastalıklı olan bölgeden örnek doku alınır ve artık kesin tanı konur.

Akciğer Kanserinde Küçük hücreli tipi hızlı yayılıyor

Akciğer kanserinin çeşitli tipleri vardır.

Akciğer Kanserinin Tipleri Nelerdir?


Akciğer kanserinin küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olmak üzere başlıca iki tipi vardır. Bu iki grup akciğer kanserlerinin yüzde 90’ını oluşturmaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanseri; yüzde 15-25’ini oluşturmaktadır. Hızlı büyür ve erken dönemde uzak metastaz (yayılım) yapabilir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin ise başlıca üç alt grubu vardır:

    Epidermoid kanser,
    Adenokanser,
    Büyük hücreli kanser

Evreleme, bu hastalığın yaygınlığının belirlenmesi için yapılan değerlendirmedir.

Sonuca göre Tedavi yöntemlerinin seçilmesi hakkında karar verilir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde evreleme; sınırlı ve yaygın Hastalık olarak yapılmaktadır. Küçük hücre dışı akciğer kanseri ise I-IV arasında dört evrede değerlendirilir.

Evre I, II ve III’ün A ve B olmak üzere iki alt grubu vardır.

Evre IV ise hastalığın en ileri dönemidir.

Tümörün göğüs kafesi dışındaki organlara yayılımı söz konusudur.

Akciğer Kanserinde Evrelere Göre Tedavi:

Hastalığın tedavisinde seçilecek yöntemler evrelere göre belirlenmektedir. Tedavi yaklaşımlarını şöyle özetlenebilir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde hastalık sınırlı durumdaysa Kemoterapi ile birlikte radyoterapi (ışın tedavisi) verilmektedir. Eğer yayılma varsa kemoterapi başlıca tercih olmaktadır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ise aşamalar başka türlü değerlendirilmektedir.

Evre I’de tümör ve lenf bezlerinin Cerrahi olarak çıkarılması Uygun tedavi yaklaşımıdır.

Evre II’de tümör ve lenf bezlerinin ameliyatla çıkarılmasının ardından gerekirse kemoterapi veya radyoterapi verilir.

Evre IIIA’da ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi farklı sıralamalar ile uygulanabilir.

Evre IIIB’de ise radyoterapi ve kemoterapi uygun yaklaşımdır.

Evre IV’te kemoterapi ya da destek tedavi uygulanabilir.

Akciğer kanseri tedavisinde önerilen tüm tedavilerde amaç; hastalığın kontrol altında tutulması, hastanın Yaşam süresinin uzatılması, yakınmaların ortadan kaldırılması ve daha kaliteli bir yaşam sağlanmasıdır.
 
Daha detaylı bilgi vermek gerekirse;

Peki Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 4. Evreye Ne Zaman Gelir?

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin bir türü olan skuamoz hücreli karsinom, 4. evreye ne kadar zamanda gelir?

Akciğer Kanserinde her evre arasında ne kadar zaman geçmektedir?

Yukarıda belirtildiği üzere Skuamoz hücreli akciğer kanseri 4 evreye ayrılmaktadır:

Evre 1 de: Bu aşamada Tümör 2 santimden küçük ve lenf bezlerine atlamamıştır. Metastaz yoktur. Bu aşamada ameliyatla büyük oranda tam şifa sağlanır.

Evre 2 de: Bu aşamada tümör genellikle olduğu yerde kalır. Ameliyatla şifa şansı bu evrede de yüksektir.

Evre 3 de: Bu aşamada Tümör göğüs boşluğundaki lenf bezlerine atlamıştır. Evre 3 te Tümör akciğerde dağınık bölgelere yayılmış olabilir. Tedaviye ameliyat ile başlama şansı yoktur, ilk aşamada kemoterapi uygulanmaktadır. 3 kür sonra lenf bezlerinde büyük oranda temizlenme ve tümörde % 70 in üzerinde küçülme varsa Hasta Cerrahiye verilebilir. Yoksa kemoterapi artı olarak radyoterapiyle devam edilir.

Evre 4 de: Tümör metastaz yapmıştır. Temelli şifa şansı olanağı düşüktür. Kemoterapi, gerekirse radyoterapi ve destek tedavileriyle hastaya kaliteli ve uzun bir yaşam şansı sağlanmaya çalışılır.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tümör, evre 4′e gelinceye kadar aradan 1,5 -2 Sene geçer. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri grubundan olan, adeno kanserde ise metastaz riskil tümörün büyüme ve evre değiştirme hızı artık çok daha fazladır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi küçük hücreli akciğer kanseri ise en hızlı çoğalan, kısa sürede beyin, kemik iliği, karaciğer, böbrek üstü gibi organlara metastaz yapabilen bir tümördür. Eskiden bu hastalarda yaşam haftalar ile ölçülürdü. Çünkü Teşhis edildiği anda tümör yüzde 85 oranında metastaz yapmış halde bulunur.

Akciğer kanserinde evrelendirme primer tümörün büyüklüğü ve yayımına (T), bölgesel lenf bezi tutulumuna (N), uzak metastaz varlığına (M) dayanan TNM evrelendirmesi kullanılmaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanserinde TNM sınıflaması kullanılabilmekle beraber, bu hastalarda genellikle TNM sistemi yerine VALG (Veterans Administration Lung Cancer Group) tarafından önerilen evreleme sistemi kullanılmaktadır.

TNM sistemi ilk olarak 1946 yılında Denoix tarafından önerilmiştir.

Bu Sistem 1966 ve 1973 yıllarında Uluslar arası kanser mücadele birliği (UICC) ve amerikan kanser birliği (AJCC) tarafından akciğer kanserlerine uyarlanmıştır.

1986 yılında yeniden gözden geçirilmiş ve tek sistem haline getirilmiştir.

TNM sınıflaması, histolojik alttiplerdeki prognoz farklılıkları olması sebebiyle yetersiz gelmesi sebebiyle, UICC ve AJCC tarafından 1996 yılında yeni bir evreleme sistemi geliştirilmiştir.

TNM sisteminin yeniden geliştirilmesiyle skuamöz, büyük hücreli ve adenokarsinomlu (Küçük hücreli dışı, Non-small cell, NSCLC) hastalar yapılacak tedavi ve prognoz yönünden Evre IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB ve IV olarak sınıflandırılmaktadır.

Küçük hücreli kanserli hastalarda TNM sistemi yerine VALG (Veterans Administration Lung Cancer Group) tarafından önerilen evreleme sistemi kullanılmaktadır.

Buna göre hastalık bir hemitoraksta lokalize ise “sınırlı” ve hemitoraksın dışında daha yaygın ise “yaygın” olarak evrelendirilmektedir; fakat TNM evreleme sistemi küçük hücreli hastalarda da kullanılabilmektedir.

Akciğer kanseri tanısı konduktan sonra, hastaların prognozları hakkında sağlıklı bir yaklaşımda bulunmak, en etkili tedavi yöntemini belirleyebilmek ve alınan tedavi sonuçlarının bilimsel kıyaslamasını yapabilmek için, hastalığın anatomik yaygınlığının saptanması yani evrelendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan akciğer kanserinde evrelendirme büyük öneme sahip olmaktadır.
 

Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Ahmet İlmiHocam akciğer evrelerini nasıl anlayabiliriz bana akciğer teşhisi kondu ancak doktorum evremi sölemedi ilaç tedavisi uyguluyoruz ve ilaçlarında pek etkisi oldugunu söyleyemem sizin tavsiye edebileceğiniz bir ürün varmı acaba
 • Diğer Makaleler
 • Cansız Madde Alanında Dirimsel Enerji Titreşiminin Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerjiyle Yapılan Bedensel Sağaltımın Beş Yılı
 • Hücrenin Dirimsel Enerji Alıp Işıması
 • Kanser Tümör Karın
 • Kansere Yakalanacağım Anlamına Gelmez Mi?
 • Saw Palmetto
 • Vücudun Kendini Koruma Girişiminin Sonucu
 • 4.evre Kanser
 • Açelya Elmas Kanser
 • Acı Kavun (Kudret Narı)
 • Acı Ot Kanser
 • Acunsal Enerji Kabarcığının Dirimsel Nitellerini Belirlemeye Izin Veren Gözlem Ve Deneyler
 • Acunsal Enerji Kabarcıkları (<
 • Acunsal Yaşam Enerjisini Toplayan Aygıt
 • Acunsal Yaşam Enerjisinin Niceliksel Belirlenmesi
 • Afye Senna Kanser
 • Ağız İçi Kanseri
 • Ağız Kanseri
 • Ağız Kanseri Belirtileri
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Kanseri Tedavisi
 • Ağız Ve Üst Sindirim Yolları Kanserleri
 • Aıds’I Olan Kişiler Kanser Olmaya Daha Yatkındırlar, Değil Mi?
 • Ak Ciğer Kanseri
 • Ak Diken
 • Akciğer Kanser
 • Akciğer Kanser Ameliyatı
 • Akciğer Kanser Belirtileri
 • Akciğer Kanser Tedavisi
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Kanseri Ameliyatı
 • Akciğer Kanseri Belirtiler
 • Akciğer Kanseri Belirtisi
 • Akciğer Kanseri Beslenme
 • Akciğer Kanseri Bitkisel Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Çeşitleri
 • Akciğer Kanseri Evreleri
 • Akciğer Kanseri Görüntüleri
 • Akciğer Kanseri Hastalığı
 • Akciğer Kanseri İlaçları
 • Akciğer Kanseri Kemoterapi
 • Akciğer Kanseri Metastaz
 • Akciğer Kanseri Metastazları
 • Akciğer Kanseri Nedenleri
 • Akciğer Kanseri Nedir
 • Akciğer Kanseri Resimleri
 • Akciğer Kanseri Resmi
 • Akciğer Kanseri Tanısı
 • Akciğer Kanseri Tedavi
 • Akciğer Kanseri Tedavisi
 • Akciğer Kanseri Teşhisi
 • Akciğer Kanseri Ve Sigara
 • Akciğer Kanserinde Bitkisel Tedavi
 • Akciğer Ve Akciğer Zarı Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Akciğer Zarı Kanseri
 • Akciyer Kanseri
 • Akşamcılığın Sonu Kanser Mi?
 • Akut Kan Kanseri
 • Alaza Kanser
 • Alkol Alabilir Miyim?
 • Alkol Almak Kansere Yol Açar Mı?
 • Alkol Ve Kanser
 • Aloe Vera
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera 2
 • Aloe Vera Kanser
 • Alternatif Bitkisel Kanser
 • Alternatif Kanser Tedavileri
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Kanser Tedavisi
 • Alternatif Tıp Kanser
 • Ama Zaten Radyasyonun Kendisi Kansere Yol Açmıyor Muydu? Tedavisinde Nasıl Kullanılabilir?
 • Ameliyat Geçirmem Gerekip Gerekmediğini Nasıl Bileceğim?
 • Ameliyatım Sonrasında Uygulamam İçin Fizyoterapist Tarafından Özel Egzersizler Ne Kadar Devam Etmem Gerekiyor?
 • Ameliyatım Sonrasında, Çiğnemekte Ve Yutkunmakta Güçlük Çekiyorum; Yeteri Kadar Yiyemediğimi Düşünüyorum. Ne Yapabilirim?
 • Amerikada Kanser Tedavisi
 • Amigdalin
 • Anaplastik Kanser
 • Andy Whitfield Kanser
 • Ankaferd Kanser
 • Ankara Kanser Hastanesi
 • Antijen Aşısı
 • Arı Poleni
 • Arı Sütü Kanser
 • Aromaterapi
 • Aromaterapi 2
 • Aromaterapi Ya Da Refleksolojinin Etkili Olmaları İçin Kaç Seansa İhtiyaç Duyulur?
 • Arsenik
 • Artık Daha Fazla Tedavi İstemiyorum. Doktorun Önerdiği Şeyleri Reddetme Hakkım Var Mı?
 • Artık Tedavi Almıyorum, Kanserim Nüksedecek Mi?
 • Artık Tedaviler Çok Daha Uzun Zaman Alıyor Gibi Görünüyor Ve Çok Daha Karmaşık. Niçin?
 • Artık Tüm Tedavim Bitti Ve Hastaneye Pek Sık Uğramıyorum, Gerçekten Kendimi Yalnız Hissediyorum. Kiminle Konuşabilirim?
 • Arzum Onan Kanser
 • Aveloz
 • Avemar
 • Ayak Şişmesi Kanser
 • Aynı Tanı Konduğu Halde Niçin Farklı İnsanlara Farklı Testler Yapılıyor?
 • Ayuveda
 • Bademcik Kanseri
 • Bademcik Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanser
 • Bağırsak Kanseri
 • Bağırsak Kanseri Ameliyatı
 • Bağırsak Kanseri Belirtileri
 • Bağırsak Kanseri Belirtisi
 • Bağırsak Kanseri Nedir
 • Bağırsak Kanseri Tedavi
 • Bağırsak Kanseri Tedavisi
 • Bağırsak Kanserine Tedavi
 • Bakımevi, Ölmek İçin Gidilen Bir Yer, Değil Mi?
 • Bal Kanser
 • Bana Radyoterapi Almam Gerektiği Söylendi. Ben De Almak İstiyorum, Ancak Yapdması Planlanan O Kadar Çok Şey Var Ki. Niçin?
 • Barsak Kanseri
 • Barsak Kanseri Belirtileri
 • Başka Bir Yerde Bana Faydası Dokunabilecek Bir Çalışma Yürütüldüğünden Nasıl Haberim Olacak?
 • Baz İstasyonu Kanser
 • Bazal Hücreli Kanser
 • Bazı Gıdaları Tüketmenin Kanser Riskini Artırdığı Doğru Mu?
 • Bazı İnsanlarda Cinsel İlişkide Bulunma İsteği Tamamen Kaybolur Mu?
 • Bedensel Boşalmanın Işlevi
 • Beklenen Gelişmeler
 • Ben Kanseri
 • Benzer Yollardan Geçmiş, Konuşabileceğim Birisini Nasıl Bulabilirim?
 • Besinlere Uygulanan İşlemler Ve Kanser
 • Beslenme Alışkanlığımı Değiştirmem Kansere Yakalanma Riskimi Azaltabilir Mi?
 • Beslenme Şeklimi Değiştirmem Kanserimin Kötüleşmesini Engelleyecek Mi?
 • Beslenme Şeklimi Değiştirmem Kanserimin Nüksetme Riskin Azaltacak Mı?
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser
 • Beslenme Ve Kanser 4
 • Beta Karoten
 • Beyin Kanseri
 • Beyin Kanseri Belirtileri
 • Beyin Kanseri Nedir
 • Beyin Kanseri Tedavisi
 • Beyin Tümöründe Bitkisel Tedavi
 • Beyinde Kanser
 • Bilgisayarlı Tomografi (Bt) İle Röntgen Arasındaki Fark Nedir?
 • Biopsi İçin Ameliyat Olmak Şart Mıdır?
 • Biopsi İşlemleri Ağrılı Mıdır?
 • Bir Başkasından Kanser Kapabilir Misiniz?
 • Bir Bayan Arkadaşıma Doktoru Hiçbir Şeyi Olmadığını Söyledi Fakat Yumurtalık Kanserinden Öldü. Niçin Daha Önce Fark Edilemedi Bu?
 • Bir Çalışmaya Dahil Edilmeden Önce, İznim Alınmalı Mı?
 • Bir Destek Grubu İle Kendi Kendine Yardım Grubu Arasındaki Fark Nedir?
 • Bir Gün Genetik Test Herkes İçin Yapdabilecek Mi?
 • Bir Güneş Yatağı Ya Da Güneş Lambası Da Cilt Kanserine Yol Açar Mı?
 • Bir Işıma Alanını Nasıl Sınırlandırmalı Ve Nesnel Olarak Görülür Kılmalı?
 • Bir Kan Numunesi İncelendiğinde Neler Sayılır?
 • Bir Kanser Ameliyatı Vücudun İşleyişinde Mutlaka Bir Değişiklik Ya Da Şekil Değişikliği Yaratacak Denli Büyük Bir Ameliyat Mıdır?
 • Bir Kanser Çeşidi
 • Bir Kanser Olayının Öyküsü
 • Bir Kişiye Tümörünün İnoperable Olduğu Söylenildiğinde, Bu Ne Anlama Gelir?
 • Bir Klinik Çalışmaya Dahil Edilip Edilmediğimi Nasıl Bileceğim?
 • Bir Kür Hormon Tedavisi Ne Kadar Sürer?
 • Bir Kür Kemoterapi Ne Kadar?
 • Bir Meme Protezi İstiyorsam Bunu En Yakın Ne Zaman Taktırabilirim?
 • Bir Meme Protezi Kullanmaya Alışabilecek Miyim?
 • Bir Radyoterapi Kürü Sırasında Radyoaktif Miyim?
 • Bir Röntgen Grafisinde Neler Görülebilir?
 • Bir Stoma İle Kolostomi Arasındaki Fark Nedir?
 • Bir Testi Tekrarlamak İçin Çağrılırsam, Bu, Kanser Olduğum Anlamına Mı Geliyor?
 • Bir Vejetaryenim. Kansere Yakalanma Riskim Daha Mı Az?
 • Birkaç Denetleme Deneyi
 • Bitkilerle Kanser Tedavisi
 • Bitkisel Çin Tıbbı
 • Bitkisel Kanser Tedavileri
 • Bitkisel Kanser Tedavisi
 • Biyoenerji
 • Biyolojik Tedaviler Nasıl İşe Yarıyor?
 • Biyolojik Tedaviler Nasıl Verilir?
 • Biyolojik Tedaviler Nelerdir?
 • Black Cohosh
 • Böbrek Kanseri
 • Böbrek Kanseri Belirtileri
 • Böbrek Kanseri Tedavisi
 • Böbrekler Ve İdrar Kesesi Üzerindeki Olumsuz Etkiler
 • Boğaz Kanseri
 • Boğaz Kanseri Belirtileri
 • Bogdan Tanjevic Kanser
 • Bol Vitamin Alınmasının Kansere Karşı Koruyucu Olduğunu Duydum. Doğru Mudur?
 • Boşaltım Sistemi Kanseri
 • Bovine Cartilage
 • Boyun Kanseri
 • Bristol Diyeti Nedir?
 • Brokoli
 • Bromelain(Ananas Sapı)
 • Bu Kulağa Pek De Hoş Gelmiyor, Sizce De Öyle Değil Mi?
 • Bu Testlerin Yapılması Ne Kadar Sürer?
 • Bulantı Hissedecek Miyim?
 • Burdock
 • Canlı Varlıkta Ölüm
 • Çarpma İle Kansere Yakalanır Mı İnsan?
 • Çay Ve Kanser
 • Cea Kanser
 • Celandine
 • Cerrah Bana Kanserli Bölümü Çıkartmanın Mümkün Olamadığını Belirtti. Bunu Niçin Bana Daha Önce Söylemedi?
 • Ceyla Gölcüklü Kanser
 • Chamomille
 • Chaparral (Ngda)
 • Ciğer Kanseri
 • Cild Kanseri
 • Cilt Kanseri Belirtileri
 • Cilt Kanseri Görüntüleri
 • Cilt Kanseri İle Güneş Işığı Arasında İlişki
 • Cilt Kanseri Nedir
 • Cilt Kanseri Resimleri
 • Cilt Kanseri Tedavisi
 • Cilt Kanseri Türleri
 • Cilt Kanserine Yakalanma Riskimi Düşürmek İçin Ne Yapmalıyım?
 • Cilt Kanserinin Tedavisi
 • Çinko
 • Cinsel Aktiviteye Ne Kadar Erken Başlayabilirim?
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Toplumbilim Sorunu Olarak Kanserin Dirimsel Yanı
 • Cinsel Tutum Bilimin Birkaç Ilkesi
 • Çocuğum Henüz Ufak Ve Radyoterapiye Başlamak Üzere. Tüm Bu Planlama Ve Tedavi Aşamasında Nasıl Rahat Duracak?
 • Çocuğum Kanser Hastası. Öteki Çocuğuma Ne Söylemeliyim?
 • Çocuğum Lösemi Nedeniyle Kemoterapi Görüyor. Kanındaki Tüm Normal Ve Anormal Hücreler Hasar Görürse, Ölme Olasılığı Var Mı?
 • Çocuğumda Kemoterapiye Başlanacak Ve Bu Bir Hickman Kateteri İle Verilecek. Hickman Kateteri Nedir?
 • Çocuğumun Okula Geri Dönmesine Yardımcı Olmak İçin Neler Yapabilirim?
 • Çoğu İnsan Vejetaryen, Peki Ama Bunun Anlamı Ne?
 • Çoğu Kanser Cerrahi İle Tedavi Edilebiliyor, Değil Mi?
 • Çok Şekerli Kanser
 • Çörek Otu
 • Çörek Otu Kanser
 • D-Limonene(Turunçgil Kabuğu)
 • Dahili Hastalıklardan
 • Dalak Kanseri
 • Damak Kanseri
 • Dandelion
 • Danışman Kanserli Birisine Nasıl Bir Yardımı Olabilir?
 • Dans Terapi
 • Dca Kanser
 • Defne Samyeli Kanser
 • Dengeli Bir Diyet Nasıl Olur?
 • Deri Kanseri
 • Deri Kanseri 3
 • Deri Kanseri Belirtileri
 • Deri Kanseri Tedavisi
 • Deri Ve Kemik Kanseri
 • Deterjanlar Ve Kanser
 • Deve Dikeni
 • Dexter Kanser
 • Di Bella Tedavisi
 • Dil Kanseri
 • Dil Kanseri 2
 • Dil Kanseri Belirtileri
 • Dil Kanseri Tedavisi
 • Dinsel Tedavi (İnanç Tedavileri)
 • Dirimsel Çekimin Var Olduğunun Ortaya Konması
 • Dirimsel Dizge Dirimsel Bozukluk
 • Dirimsel Enerji Biriktiren Kutuda Bütün Vücudun Işınlanması
 • Dirimsel Enerji Işımasının Kanıtlanması
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme
 • Dirimsel Enerji Yokluğundan Gelen Inme 2
 • Dirimsel Enerjinin Itici Gücü
 • Dirimsel Enerjiyle Sağaltım Deneyinin Sonuçları
 • Dirimsel Hastalıkların Tanımı
 • Dirimsel Hastalıktan Ötürü Körelme
 • Dirimsel Kabarcıklı Sudaki Acunsal Enerjiden Kabarcıklı Maddenin Ve Kansu’nun Oluşması
 • Dirimsel-Bedensel Yaşam Enerjisi Açısından Kan Çözümlemesi
 • Diş Eti Kanseri
 • Diş Kanseri
 • Diyet Ve Kanser
 • Dmso Kanser
 • Doğum Kontrol Hapı Kullanabilir Miyim?
 • Doktor Kanser Tanısını Nasıl Koyacak?
 • Doktor, Neoplazimin Olduğunu Söyledi. Tümörle Arasındaki Fark Nedir?
 • Doktorlar Adjuvan Tedavinin Gerekip Gerekmediğine Nasıl Karar Veriyorlar?
 • Doktorlar Bir Hastalığın Hangi Evrede Olduğunu Nasıl Biliyorlar?
 • Doktorlar Sağkalım Oranlarından Bahsederken Ne Demek İstemektedirler?
 • Doktorlar, Genellikle Kanseri Tamamiyle Temizlediklerinden Emin Oldukları Halde Kanser Yıllar Sonra Tekrarlanabiliyor. Bunun Nedeni Nedir?
 • Doktoru Tedavi Boyunca Düzenli Olarak Görecek Miyim?
 • Doktorum Kemoterapimin Yaradığını Nasıl Anlıyor?
 • Dr Öz Kanser
 • Dudak Kanseri Belirtileri
 • Dünya Kanser Günü
 • Dünyada Kanser Görülme Sıklığı Artmakta Mıdır?
 • Durağan Elektrikölçer Dirimsel Enerjinin Varlığını Kanıtlayıp Yoğunluğunu Ölçebilir
 • Echinacea
 • Eğer Ağzımdan Ya Da Boğazımdan Ameliyat Olursam, Farklı Mı Görüneceğim?
 • Eğer Bir Bulantı Önleyici İlaç İşe Yaramaz İse, Bir Başkasını Deneyebilir Miyim?
 • Eğer Bir Çocuk Ya Da Erişkinin Kemik Tümörü Varsa, Bu Her Zaman O Uzuvlarının Kesilmesi Gerektiği Anlamına Mı Geliyor?
 • Eğer Bir Kişinin Kansere Yakalanmada Artmış Riski Olduğunu Gösteren Bir Gen Bulunsaydı, Kanserden Kaçınılabilir Miydi?
 • Eğer Bir Mamografi Tekrarı İçin Çağrılırsam, Bu, Kanser Olduğum Anlamına Mı Gelir?
 • Eğer Doktorum Kansere Yakalanmış Olabileceğimden Şüpheleniyorsa Bir Sonraki Adım Ne Olacak?
 • Eğer Kan Sayımım Düşerse, Benim Üzerimde Ne Gibi Bir Etkisi Olacak?
 • Eğer Kanser Yeni Bir Hastalık Değilse Niçin Hakkında Daha Fazla Şey Duyuyoruz?
 • Eğer Kanserim Nüksederse, Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilebilir Mi?
 • Eğer Mastektomim Varsa Ameliyat Sonrası Daha Farklı Mı Görüneceğim?
 • Eğer Saçım Dökülecekse, Bu Ne Zaman Olacak Ve Neler Yapmam Gerekir?
 • Eğer Tamamlayıcı Tedavileri Kullanırsam, Doktorum Beni Tedavi Etmeyi Reddeder Mi?
 • Ellagic Asit
 • En Kötü Şey Beklemek. Yapabileceğim Bir Şey Var Mı?
 • En Tehlikeli Kanser
 • Erkan Topuz Kanser
 • Erken Mide Kanseri
 • Essiac Çayı
 • Evening Primrose
 • Akciğer

  Kanseri

  Evreleri