Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Abortus Imminens
Konu ile ilgili uzman kadromuzun tavsiye ettiği ürünü görmek için tıklayın

Abortus ÝmminensDüþükler gebeliklerin en sýk karþýlaþýlan komplikasyonudur.
Gebeliklerin en az %15'inde meydana gelir. Anne yaþý ile deðiþiklik göstermekle birlikte 45 yaþýndan büyük kadýnlarda bu oran %50'den fazla, 20 yaþýn altýndaki kadýnlarda ise %12 civarýnda bildirilmektedir. Daha önceden düþük yapmýþ kadýnlarda risk artmaktadýr. 3 ve daha fazla sayýda düþük yapan kadýnlarda tekrar düþük yapma riski %50'lere ulaþmaktadýr.
Ýlk üç ayda görülen düþüklerin %60'ýnda kromozom anormallikleri bulunmaktadýr.

Gebeliðin ilk yarýsýnda vaginal kanamalar geleneksel olarak düþük tehditi olarak kabul edilir.
Gebeliðin erken aylarýnda lekelenme ya da kanama oldukça sýk görülür bu oran yaklaþýk %25 dir. Parlak kýrmýzýdan kahverengi lekelenmeye kadar giden farklý türde kanamalar görülebilir. Kanama ya da lekelenmeye alt bel aðrýlarý ve rahim kasýlmalarý eþlik edebilir.
Böyle bir durumla karþýlaþýldýðýnda muhakkak ultrasonografik muayene yapýlmalý, kanamanýn nedeni ortaya konulmalýdýr.
Düþük tehditi durumunda gebeye yatak istirahati, bol su içmesi ve Cinsel iliþkiden kaçýnmasý tavsiye edilir. Progesteron içeren haplar destek olarak verilebilir. Tüm bunlara raðmen bilimsel veriler düþüðü önlemenin kesin bir çaresinin bulunmadýðýný göstermektedir.Bu nedenle hekim takibinde kalmak ve düzenli ultrasonografik inceleme en doðru yaklaþým þeklidir.

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler

Abortus

Imminens