Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Yasin Suresi Anlamı
Her zaman okuduğunuz duayı bizimle paylaşın, sitemizde yayınlayalım.
Yasin Suresi Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

(1) Yâsîn.
(2) Hikmet ve hüküm dolu Kur'ân'a yemin olsun.
(3) Kesinlikle sen gönderilen peygamberlerdensin.
(4) Dosdoğru bir Yol üzerindesin.
(5) Kur'ân, çok Güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.
(6) Ataları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için indirilmiştir.
(7) Yemin olsun! Onların çoğu üzerine azap hak olmuştur. Onlar îmân etmezler.
(8) Biz gerçekten o müşriklerin boyunlarına çenelerine kadar dayanan Demir halkalar geçirdik. Bundan dolayı onların başlan yukarı kalkıktır.
(9) Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çektik. Gözlerine de Perde indirdik, artık görmezler.
(10) O müşrikleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar îmân etmezler.
(11) Sen, yalnızca Kur'ân'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. îşte böylesini büyük bir Mağfiret ve üstün bir mükâfatla müjdele.
(12) ölüleri muhakkak biz diriltiriz. Onların önden göndermiş olduklarını ve bıraktıkları eserleri biz yazarız. Biz her şeyi Levh-i Mahfûz'da tespit Edip korumuşuzdur. Rasûlum! Sen müşriklere Antakya halkının örneğini ver. Bir zaman onlara elçiler gelmişti. Onlara iki Elçi gönderdiğimiz zaman, ikisini de yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiştik. Elçilerin üçü de onlara: "Biz size gönderilen elçileriz" dediler.
(15) Şehir halkı: "Siz, bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah da bize hiçbir şey göndermemiştir. Siz, sadace yalan söylüyorsunuz" dediler.
(16) Elçiler dediler ki: "Rabbimiz size gönderilmiş elçiler olduğumuzu kesinlikle bilir."
(17) "Bizim görevimiz yalnızca apaçık bir tebliğdir."
(18) Halk: "Siz bize uğursuzluk getirdiniz. Eğer bu girişiminizden vazgeçmezseniz, elbette sizi taşlayacağız ve acı bir azaba uğratacağız" dediler.
(19) Elçiler dediler ki: "Sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Öğütlerimiz size uğursuzluk mu getirdi? Hayır! Siz ölçüyü aşan bir toplumsunuz."
(20) O esnada şehrin en uzak yerinden bir Adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey kavmim! bu elçilere uyun."
(21) "Sizden hiçbir ücret istemeyen ve doğru yolda olanlara uyun."
(22) "Hem ben Niçin? beni yaratan Allah'a kulluk etmeyeyim? Hepiniz yalnızca O'na döndürüleceksiniz."
(23) "Ben, O'ndan başka ilâhlar edinir miyim hiç? Eğer Rahman olan Allah, bana bir zarar vermek istese, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni kurtaramazlar."
(24) "O takdirde ben, kesinlikle apaçık bir sapıklık içinde olurum."
(25) "Ben, gerçekten sizin Rabbinize îmân ettim. Beni din¬leyin."
(26) Ona "Cennete gir" denildi. O da dedi ki: "Keşke Kavmim bilseydi"
(27) "Rabbimin beni bağışladığını ve ikram görenlerden kıldığını."
(28) Biz o adamdan sonra kavmi üzerine gökten bir Ordu indirmedik; indirecek de değildik.
(29) Onların cezası sadece bir çığlık oldu. Hepsi de bir anda sönüp gittiler.
(30) Yazıklar olsun şu kullara: Kendilerine Peygamber geldikçe, onunla alay ederler.
(31) Onlar, görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? O nesiller bir daha dünyaya dönmeye- çekler.
(32) Onların hepsi toplanıp elbette huzurumuza getirilecektir.
(33) ölü Toprak onlar için bir mucizedir. Biz onu dirilttik, ondan dâne çıkarttık, ondan yiyip duruyorlar.
(34) Biz yeryüzünde hurmalardan, üzümlerden bahçeler oluşturduk ve içlerinden pınarlar fışkırttık.
(35) Onun meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
(36) Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.
(37) Gece de onlar için bir mucizedir. Biz geceden gündüzü çekeriz, onlar da karanlıkta kalırlar.
(38) Güneş de kendi yörüngesinde dönüp durmaktadır. Bu, çok güçlü ve her şeyi Bilen Allah'ın bir takdiridir.
(39) Ay'a da bir takım duraklar tayin ettik. Ay, sonunda eğri Hurma dalı gibi geri döner.
(40) Ne Güneş Ay'a yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörünge de yüzmektedir.
(41) Onlar için bir mucize de, zürriyetlerini dolu gemiye yükleyip taşımamızdır.
(42) Onlar için Gemi gibi pekçok binilecek şey de yarattık.
(43) Eğer dilersek onları suda boğarız. O zaman ne kendilerine bir yardımcı bulunur, ne de kurtarılırlar.
(44) Yalnız rahmetimizden ve onların bir zamana kadar yaşayıp geçinmelerini istediğimizden biz kurtarırız.
(45) Kâ¬firlere: "Geçmiş ve geleceğinizle ilgili Allah'tan korkun ki belki Merhamet olunursunuz" denildiğinde aldırmazlar.
(46) Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelince, ondan elbette Yüz çevirmişlerdir
(47) Kâfirlere: "Allah'ın size Rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, kâfirler, îmân edenlere dediler ki: "Dilediği takdirde Allah'ın yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz."
(48) Kâfirler derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?"
(49) Onların beklediği sadece bir çığlıktır. Onlar çekişip dururken, o çığlık kendilerini enseleyecektir.
(50) O anda ne bir tavsiye de bulunmaya güçleri yetecek ne de ailelerine dönebilecekler.
(51) Sur'a üfürülünce, onlar kabirlerinden hemen çıkıp Akın akın Rablerine koşacaklar.
(52) Kâfirler o zaman diyecekler ki: "Vay halimize! Bizi kabrimizden kim kaldırdı?" İşte bu, Rahman olan Allah'ın vaadettiği, peygamberlerin dosdoğru anlattığı gündür.
(53) Orada kopan sadece bir çığlıktır. Onunla hemen hepsi toplanıp huzurumuza geleceklerdir.
(54) O gün, hiçbir kimse haksızlık görmeyecek, sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.
(55) O gün, cennetlikler Eğlence içinde zevk sürecekler.
(56) Onlar ve eşleri gölgeliklerde, koltuklar üzerine yaşlanacaklardır.
(57) Onlar için orada Meyveler ve Arzu ettikleri her şey vardır.
(58) Onlara bağışlayan Allah tarafından sözlü "Selâm!" vardır.
(59) "Ey gü¬nahkârlar! Bugün bir tarafa ayrılın."
(60) "Ey Âdem oğullan! Ben size, şeytana kulluk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır" demedim mi?"
(61) "Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur" demedim mi?"
(62) "O, gerçekten sizden pekçok nesilleri saptırdı. O zaman siz aklınızı hiç kullanmadınız mı?"
(63) İşte bu, size vaadolunan cehennemdir.
(64) Bugün, küfrünüz sebebiyle girin oraya.
(65) O gün, onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ne yaptıklarını bize elleri anlatacak, ayakları da şahitlik yapacaktır.
(66) Eğer dileseydik, elbette gözlerini Kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya çalışırlardı. Ama nasıl görecekler?
(67) Eğer dileseydik, bulundukları yerde suretlerini değiştirirdik. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeterdi ne de geri dönmeye!
(68) Kimi uzun ömürlü kılarsak, onu yaradılışta gerisin geri çeviririz. Hâlâ akıllarını kullanmayacaklar mı?
(69) Biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.
(70) Kur'ân, diri olan kimseyi uyarmak ve kâfirler üzerine azabın tahakkuk etmesi için indirilmiştir.
(71) O müşrikler, kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmüyorlar mı? Üstelik o mallara sahip oldular.
(72) Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların kimini binek olarak binerler, kiminin de etini yerler.
(73) Onlar için bu hayvanlarda pekçok faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
(74) O müşrikler, Yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler.
(75) Putlar onlara yardım edemezler. Aksine kendileri o putlar için hazırlanmış askerlerdir.
(76) Rasûlum! Müşriklerin sözü sakın seni üzmesin. Biz, kesinlikle onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.
(77) insan, bizim kendisini bir Damla Sudan yarattığımızı görmez mi? Hemen apaçık bir düşman kesilir.
(78) Kâfir kendi yaradılışını unutarak bize bir örnek getirdi ve dedi ki: "Çürümüş kemikleri kim diriltecektir?"
(79) Rasûlum! De ki: "Onları, ilk defa yaratan Allah çürütecektir. O, bütün yaratılmışları çok iyi bilir."
(80) Yemyeşil ağaçtan sizin için Ateş çıkaran O'dur. Siz de ateşi o ağaçtan tutuşturuyorsunuz.
(81) Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya Kadir değil midir!? Elbette kadirdir. O, bütün varlıkların yaratıcısıdır, her şeyi bilendir.
(82) Bir şeyin olmasını istediği zaman, O'nun Emri sadece "Ol!" demektir. O şey de hemen oluverir.
(83) Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah, çok yücedir.


Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Ali Kemal Mencikhayırlı günler kolay gelsin iyi çalışmalar sorularımız yok sağolun herşey çok güzel hazırlanmış tüm bilgilerin hepsi mevcut bize kalan sadece okumak hayırlı ramazanlar herkeze.
 • Diğer Makaleler
 • Yağmur Duası
 • Yağmur Duası
 • Yağmur Duâsı
 • Yağmur Duası Nasıl Yapılır?
 • Yağmur Duası Ve Diğer Dualar
 • Yağmur Duasında Zikir
 • Yağmur Suyu
 • Yağmur Yağıp Da Zararından Korkulduğu Zaman Okuyacağı Dualar
 • Yağmurun Dinmesi İçin Okunacak Dua
 • Yağmurun Dinmesi İçin Okunan Dua
 • Yağmurun Dinmesi İçin Okunan Dua
 • Yahudi Hilesi
 • Yahudilik'te Duâ
 • Yahudilikte Dua
 • Yakını Ölen Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Yakışıklı Olmak İçin Dua
 • Yalan Söylemek Hakkında
 • Yalancılara Karşı
 • Yalnızlıktan Korkulduğu Zaman
 • Yalnızlıktan Kurtulmak İçin Dua
 • Yangın Gördüğü Zaman Ne Diyeceği
 • Yangın Görülünce Yangına Karşı Okunacak Dua
 • Yangın Ve Afetlerden Korunma Duası
 • Yangın Ve Benzeri Şeylerden Korunmak İçin Dua
 • Yanından Cenaze Geçenin Yahut Cenaze Görenin Diyecekleri
 • Yapılması Çok Kolay, Hac Sevabına Denk Ameller
 • Yara Sivilce Vb. Şeyler İçin Okunacak Dualar
 • Yardım Duası
 • Yardım İsteme Duası
 • Yarım Baş Ağrısı İçin
 • Yarım Baş Ağrısı İçin Dua
 • Yasin Duası
 • Yasîn Okumak
 • Yasin Suresi
 • Yasin Suresi Anlamı
 • Yasin Süresi Hakkında
 • Yasin Süresi Manası
 • Yasin Süresi Nasıl Okunur
 • Yasin Suresi Okumak
 • Yasin Suresi Okunuşu
 • Yasin Süresi Okunuşu Ve Manası
 • Yasin Suresi Okuyan Kimseye Yirmi Hac Sevabı Verilir
 • Yasin Suresi Okuyana Kıyamet Günü Şefaat Edilir
 • Yasin Suresinde Sonra Okunacak Dua
 • Yasin Suresinin Bazı Esrarı Hakkında
 • Yasin Suresinin Diğer Fazileti
 • Yasin Suresinin Duası
 • Yasin Suresinin Fazileti
 • Yasin Suresinin Faziletinin Önemi
 • Yasin Suresi’Nden Öce Okunacak Dua
 • Yasin-I Şerif
 • Yasin-I Şerif Duası
 • Yasin-I Şerif Duası
 • Yasin-İ Şerif Duasının Manası
 • Yasin-I Şerif Yazılır Deli Olana Suyu İçilirse
 • Yasin-I Şerif'i Cuma Günleri Okumanın Faziletine Dair
 • Yasin-I Şerif'i Her Gece Okumanın Faziletine Dair
 • Yasin-I Şerif'i Okuyanın Duası Kabul Edilir
 • Yasin-I Şerif'i Ölmek Üzere Bulunan Kimseye Okumak
 • Yasin-I Şerif'i Ölmüş Kimsenin Ruhu İçin Okumak
 • Yasin-I Şerif'i Yalnız Allah Rızası İçin Okumak
 • Yasin-I Şerif'in Faziletine Dair Hadis'i Şerifler
 • Yasin-I Şerifin Fazileti
 • Yasin-I Şerifin Havvası
 • Yasin-I Şerifin Manası
 • Yasin-I Şerifte Yirmi Bereket Olduğuna Dair
 • Yaşlılar Hakkında
 • Yatağına Bevleden Çocuk İçin
 • Yatağına Girince Okunacak Şeyler
 • Yatağında Uykusu Kaçıp Da Uyuyamadığı Zaman
 • Yatak Duası
 • Yatak Üzerine Uzanıp Uyumak İstendiği Zaman Okunacak Dualar
 • Yatarken Okunacak Başka Bir Dua
 • Yatarken Okunacak Dua
 • Yatarken Okunacak Dua
 • Yatarken Okunacaklar Hakkında
 • Yatarken Ounacak Dualar
 • Yatarken Üç Defa Bu Dua Okunur
 • Yatarken Uç Defa Okunan Dua
 • Yatarken Ve Kalkarken Okunacak Dualar
 • Yatsı Namazı
 • Yatsı Namazının İlk Sünnetine Niyet
 • Yatsı Virdi
 • Yedi Ayet-I Kerime
 • Yedi Ayet-I Kerimenin Şerh Ve Faziletleri
 • Yedi Ayeti Kerimeler
 • Yedinci Bab İstihare Namazı
 • Yediyüz Bin Defa Slavatı Şerife Okuma Değerinde
 • Yemeğe Başlarken
 • Yemeğe Başlarken Yapılan Dua
 • Yemeği Getirildiği Zaman Edeceği Dua
 • Yemeği Önüne Getirilen Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Yemek Duaları
 • Yemek Duaları
 • Yemek Duası
 • Yemek Duası (Türkçe)
 • Yemek Duası Nasıl Okunur
 • Yemek Duası Okumak
 • Yemek Duasının Anlamı
 • Yemek İçmek Hakkında
 • Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua
 • Yemekden Sonra Okunacak Dua
 • Yemekten Önce Yapılan Dua
 • Yemekten Sonra Edeceği Dua (Yemek Duası)
 • Yeni Ay Görülünce Okunacak Dua
 • Yeni Ay Görünce Dua
 • Yeni Ay Görünce Okunacak Dua
 • Yeni Ay Görünce Okunacak Dua
 • Yeni Bir Elbise Giyildiğinde Okunacak Dua
 • Yeni Doğan Çocuğa İsim Verilirken Okunan Dua
 • Yeni Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okumak
 • Yeni Doğan Çocuk İçin
 • Yeni Elbise Giyen Birine Yapılacak Dua
 • Yeni Elbise Giyenin Duası
 • Yeni Elbise Giyince Okunacak Dua
 • Yeni Elbise Veya Ayakkabı Giyerken Okunacak Dua
 • Yeni Elbise Veyahut Ayakkabı Ve Benzeri Giydiği Zaman Okuyacağı Dua
 • Yeni Evlenenlere Dua
 • Yeni Evlenenlere Tavsiye Edilen Dua
 • Yeni Evlilere Tavsiye Edilen Dua
 • Yeni Hilali Görünce Okunacak Dua
 • Yeni Müslüman Olmuş Kimselerin Duaları
 • Yeni Tevbe Etmiş Olan Kımselerin Duaları
 • Yeni Tevbe Etmiş Olan Kımselerin Duaları
 • Yetmiş Bin Melek Bin Sabah Sevap Yazar
 • Yetmiş Bin Salavatı-I Şerife
 • Yetmişbin Salavat Gücünde Diğer Bir Salavat
 • Yetmişbin Salavat-I Şerife Gücünde Bir Salavat
 • Yetmişbin Salavat-I Şerife Gücünde Bir Salavat
 • Yılancık Ve Gelincik Sancıları İçin
 • Yılancık Ve Gelincik Sancıları İçin Dua
 • Yıldırımdan Korunmak İçın Okunacak Dua
 • Yıldız Aktığı Zaman Okuyacağı Dua
 • Yıldız Kaydığında Yapılacak Dua
 • Yıldız Kayınca Okunacak Dua
 • Yiyenin Ve İçenin Zikirleri
 • Yolcu Ugurlayanların Duaları
 • Yolcu Ugurlayanların Duaları
 • Yolcu Ve Yolcu Namazı
 • Yolculuğa Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua
 • Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua
 • Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua
 • Yolculuğa Çıkmak İsteyenin Okuyacağı Dua
 • Yolculuk Etmenin Adabı
 • Yolculuk Namazı
 • Yolculukta Bir Köy Veya Şehir Görüp Oraya Girmek İsteyenin Okuyacağı Dua
 • Yolculukta Cin-Şeytan Görüp Bayılan Kimseye Okunacak Dua
 • Yolculukta Gece Okunacak Dua
 • Yolculukta Konakladığı Zaman Okunacak Dua
 • Yolculukta Konaklayınca Okunacak Dua
 • Yolculukta Konaklayınca Okunacak Dua
 • Yolculuktan Dönünce Yapılacak Dua
 • Yolculuktan Dönüşte Okunacak Dua
 • Yolcunun Bir Yerde Konaklamasında Okuyacağı Dua
 • Yolcunun Evine Girerken Okuyacağı Dua
 • Yolcunun Memleketine Dönüşünde Okuyacağı Dua
 • Yolcunun Tepe Vb. Şeylere Çıkarken Tekbir, Vadi Vb. Yerlere İnerken De Teşbih Getirmesi
 • Yolcunun Yokuş Çıkarken Ve İnerken Okuyacağı Dua
 • Yunus (A.s) Duası
 • Yunus (A.s) Tesbihi
 • Yunus (A.s)’ın Balığın Karnındayken Yaptığı Dua
 • Yunus (A.s)’in Tesbihi
 • Yünus Aleyhisselam’ın Duası
 • Yunus Aleyhisselam’ın Duası
 • Yunus Aleyhisselam’ın Duası
 • Yunus Suresi
 • Yusuf (A.s) Duası
 • Yusuf (A.s) Tesbihi
 • Yusuf A.s Duası
 • Yusuf Aleyhisselam In Duası
 • Yusuf Suresinin Anlamı Ve Önemi
 • Yusuf Suresinin Faziletine Dair Hadis-I Şerifler
 • Yüz Felci İçin Dua
 • Yüz Güzelliği İçin Dua
 • Yüzü Yıkarken
 • Yüzü Yıkarken Okunacak Dua
 • Yüzyirmibin Salavat Gücünde Bir Salavat
 • Yasin

  Suresi

  Anlamı