Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Yasin Suresi Anlamı
Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Yasin Suresi Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

(1) Yâsîn.
(2) Hikmet ve hüküm dolu Kur'ân'a yemin olsun.
(3) Kesinlikle sen gönderilen peygamberlerdensin.
(4) Dosdoğru bir yol üzerindesin.
(5) Kur'ân, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.
(6) Ataları uyarılmamış, böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için indirilmiştir.
(7) Yemin olsun! Onların çoğu üzerine azap hak olmuştur. Onlar îmân etmezler.
(8) Biz gerçekten o müşriklerin boyunlarına çenelerine kadar dayanan demir halkalar geçirdik. Bundan dolayı onların başlan yukarı kalkıktır.
(9) Biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çektik. Gözlerine de perde indirdik, artık görmezler.
(10) O müşrikleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar îmân etmezler.
(11) Sen, yalnızca Kur'ân'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. îşte böylesini büyük bir mağfiret ve üstün bir mükâfatla müjdele.
(12) ölüleri muhakkak biz diriltiriz. Onların önden göndermiş olduklarını ve bıraktıkları eserleri biz yazarız. Biz her şeyi Levh-i Mahfûz'da tespit edip korumuşuzdur. Rasûlum! Sen müşriklere Antakya halkının örneğini ver. Bir zaman onlara elçiler gelmişti. Onlara iki elçi gönderdiğimiz zaman, ikisini de yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiştik. Elçilerin üçü de onlara: "Biz size gönderilen elçileriz" dediler.
(15) Şehir halkı: "Siz, bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah da bize hiçbir şey göndermemiştir. Siz, sadace yalan söylüyorsunuz" dediler.
(16) Elçiler dediler ki: "Rabbimiz size gönderilmiş elçiler olduğumuzu kesinlikle bilir."
(17) "Bizim görevimiz yalnızca apaçık bir tebliğdir."
(18) Halk: "Siz bize uğursuzluk getirdiniz. Eğer bu girişiminizden vazgeçmezseniz, elbette sizi taşlayacağız ve acı bir azaba uğratacağız" dediler.
(19) Elçiler dediler ki: "Sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Öğütlerimiz size uğursuzluk mu getirdi? Hayır! Siz ölçüyü aşan bir toplumsunuz."
(20) O esnada şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey kavmim! bu elçilere uyun."
(21) "Sizden hiçbir ücret istemeyen ve doğru yolda olanlara uyun."
(22) "Hem ben niçin beni yaratan Allah'a kulluk etmeyeyim? Hepiniz yalnızca O'na döndürüleceksiniz."
(23) "Ben, O'ndan başka ilâhlar edinir miyim hiç? Eğer Rahman olan Allah, bana bir zarar vermek istese, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni kurtaramazlar."
(24) "O takdirde ben, kesinlikle apaçık bir sapıklık içinde olurum."
(25) "Ben, gerçekten sizin Rabbinize îmân ettim. Beni din¬leyin."
(26) Ona "Cennete gir" denildi. O da dedi ki: "Keşke Kavmim bilseydi"
(27) "Rabbimin beni bağışladığını ve ikram görenlerden kıldığını."
(28) Biz o adamdan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirecek de değildik.
(29) Onların cezası sadece bir çığlık oldu. Hepsi de bir anda sönüp gittiler.
(30) Yazıklar olsun şu kullara: Kendilerine peygamber geldikçe, onunla alay ederler.
(31) Onlar, görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? O nesiller bir daha dünyaya dönmeye- çekler.
(32) Onların hepsi toplanıp elbette huzurumuza getirilecektir.
(33) ölü toprak onlar için bir mucizedir. Biz onu dirilttik, ondan dâne çıkarttık, ondan yiyip duruyorlar.
(34) Biz yeryüzünde hurmalardan, üzümlerden bahçeler oluşturduk ve içlerinden pınarlar fışkırttık.
(35) Onun meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
(36) Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.
(37) Gece de onlar için bir mucizedir. Biz geceden gündüzü çekeriz, onlar da karanlıkta kalırlar.
(38) Güneş de kendi yörüngesinde dönüp durmaktadır. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın bir takdiridir.
(39) Ay'a da bir takım duraklar tayin ettik. Ay, sonunda eğri hurma dalı gibi geri döner.
(40) Ne Güneş Ay'a yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörünge de yüzmektedir.
(41) Onlar için bir mucize de, zürriyetlerini dolu gemiye yükleyip taşımamızdır.
(42) Onlar için gemi gibi pekçok binilecek şey de yarattık.
(43) Eğer dilersek onları suda boğarız. O zaman ne kendilerine bir yardımcı bulunur, ne de kurtarılırlar.
(44) Yalnız rahmetimizden ve onların bir zamana kadar yaşayıp geçinmelerini istediğimizden biz kurtarırız.
(45) Kâ¬firlere: "Geçmiş ve geleceğinizle ilgili Allah'tan korkun ki belki merhamet olunursunuz" denildiğinde aldırmazlar.
(46) Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelince, ondan elbette yüz çevirmişlerdir
(47) Kâfirlere: "Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, kâfirler, îmân edenlere dediler ki: "Dilediği takdirde Allah'ın yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz, gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz."
(48) Kâfirler derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?"
(49) Onların beklediği sadece bir çığlıktır. Onlar çekişip dururken, o çığlık kendilerini enseleyecektir.
(50) O anda ne bir tavsiye de bulunmaya güçleri yetecek ne de ailelerine dönebilecekler.
(51) Sur'a üfürülünce, onlar kabirlerinden hemen çıkıp akın akın Rablerine koşacaklar.
(52) Kâfirler o zaman diyecekler ki: "Vay halimize! Bizi kabrimizden kim kaldırdı?" İşte bu, Rahman olan Allah'ın vaadettiği, peygamberlerin dosdoğru anlattığı gündür.
(53) Orada kopan sadece bir çığlıktır. Onunla hemen hepsi toplanıp huzurumuza geleceklerdir.
(54) O gün, hiçbir kimse haksızlık görmeyecek, sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.
(55) O gün, cennetlikler eğlence içinde zevk sürecekler.
(56) Onlar ve eşleri gölgeliklerde, koltuklar üzerine yaşlanacaklardır.
(57) Onlar için orada meyveler ve arzu ettikleri her şey vardır.
(58) Onlara bağışlayan Allah tarafından sözlü "Selâm!" vardır.
(59) "Ey gü¬nahkârlar! Bugün bir tarafa ayrılın."
(60) "Ey Âdem oğullan! Ben size, şeytana kulluk etmeyin, o sizin için açık bir düşmandır" demedim mi?"
(61) "Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur" demedim mi?"
(62) "O, gerçekten sizden pekçok nesilleri saptırdı. O zaman siz aklınızı hiç kullanmadınız mı?"
(63) İşte bu, size vaadolunan cehennemdir.
(64) Bugün, küfrünüz sebebiyle girin oraya.
(65) O gün, onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ne yaptıklarını bize elleri anlatacak, ayakları da şahitlik yapacaktır.
(66) Eğer dileseydik, elbette gözlerini kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya çalışırlardı. Ama nasıl görecekler?
(67) Eğer dileseydik, bulundukları yerde suretlerini değiştirirdik. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeterdi ne de geri dönmeye!
(68) Kimi uzun ömürlü kılarsak, onu yaradılışta gerisin geri çeviririz. Hâlâ akıllarını kullanmayacaklar mı?
(69) Biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.
(70) Kur'ân, diri olan kimseyi uyarmak ve kâfirler üzerine azabın tahakkuk etmesi için indirilmiştir.
(71) O müşrikler, kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmüyorlar mı? Üstelik o mallara sahip oldular.
(72) Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların kimini binek olarak binerler, kiminin de etini yerler.
(73) Onlar için bu hayvanlarda pekçok faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
(74) O müşrikler, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler.
(75) Putlar onlara yardım edemezler. Aksine kendileri o putlar için hazırlanmış askerlerdir.
(76) Rasûlum! Müşriklerin sözü sakın seni üzmesin. Biz, kesinlikle onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.
(77) insan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmez mi? Hemen apaçık bir düşman kesilir.
(78) Kâfir kendi yaradılışını unutarak bize bir örnek getirdi ve dedi ki: "Çürümüş kemikleri kim diriltecektir?"
(79) Rasûlum! De ki: "Onları, ilk defa yaratan Allah çürütecektir. O, bütün yaratılmışları çok iyi bilir."
(80) Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. Siz de ateşi o ağaçtan tutuşturuyorsunuz.
(81) Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir!? Elbette kadirdir. O, bütün varlıkların yaratıcısıdır, her şeyi bilendir.
(82) Bir şeyin olmasını istediği zaman, O'nun emri sadece "Ol!" demektir. O şey de hemen oluverir.
(83) Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah, çok yücedir.


Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın
 • Ali Kemal Mencikhayırlı günler kolay gelsin iyi çalışmalar sorularımız yok sağolun herşey çok güzel hazırlanmış tüm bilgilerin hepsi mevcut bize kalan sadece okumak hayırlı ramazanlar herkeze.
 • Diğer Makaleler
 • Yusuf A.s Duası
 • Yusuf Suresinin Faziletine Dair Hadis-I Şerifler
 • Yasin-I Şerifin Havvası
 • Yalnızlıktan Kurtulmak İçin Dua
 • Yasin-İ Şerif Duasının Manası
 • Yedi Ayeti Kerimeler
 • Yağmur Duası
 • Yeni Hilali Görünce Okunacak Dua
 • Yalan Söylemek Hakkında
 • Yeni Bir Elbise Giyildiğinde Okunacak Dua
 • Yemek Duası
 • Yunus (A.s) Tesbihi
 • Yusuf (A.s) Duası
 • Yeni Tevbe Etmiş Olan Kımselerin Duaları
 • Yeni Tevbe Etmiş Olan Kımselerin Duaları
 • Yakını Ölen Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Yüzyirmibin Salavat Gücünde Bir Salavat
 • Yıldız Kayınca Okunacak Dua
 • Yangın Görülünce Yangına Karşı Okunacak Dua
 • Yasin Suresinde Sonra Okunacak Dua
 • Yasin Suresi Okuyan Kimseye Yirmi Hac Sevabı Verilir
 • Yasin Suresi Okuyana Kıyamet Günü Şefaat Edilir
 • Yasin Suresinin Bazı Esrarı Hakkında
 • Yasin-I Şerif Yazılır Deli Olana Suyu İçilirse
 • Yasin-I Şerif'i Ölmüş Kimsenin Ruhu İçin Okumak
 • Yasin-I Şerif'i Ölmek Üzere Bulunan Kimseye Okumak
 • Yasin-I Şerif'i Her Gece Okumanın Faziletine Dair
 • Yasin-I Şerif'i Yalnız Allah Rızası İçin Okumak
 • Yasin-I Şerif'in Faziletine Dair Hadis'i Şerifler
 • Yasin-I Şerifin Manası
 • Yasin-I Şerifte Yirmi Bereket Olduğuna Dair
 • Yatarken Ve Kalkarken Okunacak Dualar
 • Yediyüz Bin Defa Slavatı Şerife Okuma Değerinde
 • Yemeği Önüne Getirilen Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Yeni Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okumak
 • Yeni Elbise Giyen Birine Yapılacak Dua
 • Yeni Elbise Veya Ayakkabı Giyerken Okunacak Dua
 • Yetmişbin Salavat Gücünde Diğer Bir Salavat
 • Yetmişbin Salavat-I Şerife Gücünde Bir Salavat
 • Yolcunun Bir Yerde Konaklamasında Okuyacağı Dua
 • Yolcunun Evine Girerken Okuyacağı Dua
 • Yolcunun Memleketine Dönüşünde Okuyacağı Dua
 • Yolcunun Yokuş Çıkarken Ve İnerken Okuyacağı Dua
 • Yunus (A.s) Duası
 • Yasin-I Şerif Duası
 • Yılancık Ve Gelincik Sancıları İçin Dua
 • Yeni Doğan Çocuk İçin
 • Yağmur Suyu
 • Yatak Üzerine Uzanıp Uyumak İstendiği Zaman Okunacak Dualar
 • Yiyenin Ve İçenin Zikirleri
 • Yüzü Yıkarken
 • Yemek Duaları
 • Yeni Elbise Giyince Okunacak Dua
 • Yıldız Kaydığında Yapılacak Dua
 • Yolculuğa Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua
 • Yolculukta Konakladığı Zaman Okunacak Dua
 • Yolculuktan Dönünce Yapılacak Dua
 • Yasin Suresinin Fazileti
 • Yasin Suresi
 • Yasin Suresi Anlamı
 • Yasin Suresinin Diğer Fazileti
 • Yasin Duası
 • Yeni Elbise Veyahut Ayakkabı Ve Benzeri Giydiği Zaman Okuyacağı Dua
 • Yatağında Uykusu Kaçıp Da Uyuyamadığı Zaman
 • Yanından Cenaze Geçenin Yahut Cenaze Görenin Diyecekleri
 • Yağmur Duasında Zikir
 • Yıldız Aktığı Zaman Okuyacağı Dua
 • Yağmur Yağıp Da Zararından Korkulduğu Zaman Okuyacağı Dualar
 • Yolcunun Tepe Vb. Şeylere Çıkarken Tekbir, Vadi Vb. Yerlere İnerken De Teşbih Getirmesi
 • Yemeği Getirildiği Zaman Edeceği Dua
 • Yemekten Sonra Edeceği Dua (Yemek Duası)
 • Yangın Gördüğü Zaman Ne Diyeceği
 • Yardım Duası
 • Yardım İsteme Duası
 • Yahudilik'te Duâ
 • Yangın Ve Benzeri Şeylerden Korunmak İçin Dua
 • Yatarken Uç Defa Okunan Dua
 • Yeni Evlilere Tavsiye Edilen Dua
 • Yunus (A.s)’in Tesbihi
 • Yatsı Namazının İlk Sünnetine Niyet
 • Yatsı Namazı
 • Yalancılara Karşı
 • Yemeğe Başlarken Yapılan Dua
 • Yemekten Önce Yapılan Dua
 • Yemek Duası Okumak
 • Yatarken Okunan Dua
 • Yünus Aleyhisselam’ın Duası
 • Yatarken Okunacak Başka Bir Dua
 • Yolculuğa Çıkarken Dua
 • Yusuf Aleyhisselam In Duası
 • Yolculukta Bir Köy Veya Şehir Görüp Oraya Girmek İsteyenin Okuyacağı Dua
 • Yolculukta Cin-Şeytan Görüp Bayılan Kimseye Okunacak Dua
 • Yolculuktan Dönüşte Okunacak Dua
 • Yolculukta Gece Okunacak Dua
 • Yolculukta Konaklayınca Okunacak Dua
 • Yatağına Girince Okunacak Şeyler
 • Yatarken Ounacak Dualar
 • Yemek Duası Nasıl Okunur
 • Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua
 • Yatarken Okunacak Dua
 • Yeni Ay Görülünce Okunacak Dua
 • Yedinci Bab İstihare Namazı
 • Yemek Duası (Türkçe)
 • Yemekden Sonra Okunacak Dua
 • Yaramaz Çocuğa Okunacak Dua
 • Yetmiş Bin Salavatı-I Şerife
 • Yeni Evlenenlere Tavsiye Edilen Dua
 • Yasin Suresinin Faziletinin Önemi
 • Yusuf Suresinin Anlamı Ve Önemi
 • Yunus Suresi
 • Yeni Elbise Giyenin Duası
 • Yatarken Üç Defa Bu Dua Okunur
 • Yağmur Duası Nasıl Yapılır?
 • Yemek Duasının Anlamı
 • Yasin-I Şerifin Fazileti
 • Yatağına Bevleden Çocuk İçin
 • Yolculuğa Çıkarken Okunan Dua
 • Yolculuk Namazı
 • Yemek İçmek Hakkında
 • Yaşlılar Hakkında
 • Yahudi Hilesi
 • Yangın Ve Afetlerden Korunma Duası
 • Yasin Suresi’Nden Öce Okunacak Dua
 • Yasin Suresi Okunuşu
 • Yasin-I Şerif
 • Yasin Süresi Manası
 • Yasin Süresi Hakkında
 • Yasin Suresinin Duası
 • Yasin Süresi Okunuşu Ve Manası
 • Yedi Ayet-I Kerimenin Şerh Ve Faziletleri
 • Yeni Evlenenlere Dua
 • Yatak Duası
 • Yapılması Çok Kolay, Hac Sevabına Denk Ameller
 • Yatsı Virdi
 • Yarım Baş Ağrısı İçin
 • Yatarken Okunacaklar Hakkında
 • Yılancık Ve Gelincik Sancıları İçin
 • Yeni Ay Görünce Dua
 • Yahudilikte Dua
 • Yağmur Yağarken Okunacak Dua
 • Yalnızlıktan Korkulduğu Zaman
 • Yunus Aleyhisselam’ın Duası
 • Yasin Süresi Nasıl Okunur
 • Yedi Ayet-I Kerime
 • Yasin Suresi Okumak
 • Yağmur Duâsı
 • Yolcu Ugurlayanların Duaları
 • Yolcu Ve Yolcu Namazı
 • Yunus (A.s)’ın Balığın Karnındayken Yaptığı Dua
 • Yemeğe Başlarken
 • Yusuf (A.s) Tesbihi
 • Yasîn Okumak
 • Yağmur Duası Ve Diğer Dualar
 • Yağmurun Dinmesi İçin Okunan Dua
 • Yolculuk Etmenin Adabı
 • Yeni Müslüman Olmuş Kimselerin Duaları
 • Yolcu Ugurlayanların Duaları
 • Yağmurun Dinmesi İçin Okunan Dua
 • Yeni Ay Görünce Okunacak Dua
 • Yeni Doğan Çocuğa İsim Verilirken Okunan Dua
 • Yemek Duaları
 • Yeni Ay Görünce Okunacak Dua
 • Yıldırımdan Korunmak İçın Okunacak Dua
 • Yağmurun Dinmesi İçin Okunacak Dua
 • Yüzü Yıkarken Okunacak Dua
 • Yunus Aleyhisselam’ın Duası
 • Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua
 • Yolculukta Konaklayınca Okunacak Dua
 • Yasin-I Şerif Duası
 • Yatmadan Önce Okunacak Dua
 • Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
 • Yasinden Önce Okunacak Dua
 • Yola Çıkarken Okunacak Dua
 • Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
 • Yasin Sonrası Dua
 • Yemekten Sonra Okunacak Dua
 • Yemek Yemeyen Çocuğa Okunacak Dua
 • Yasinden Sonra Okunan Dua
 • Yıldız Düşüklüğü İçin Dua
 • Yasınden Sonra Okunacak Dua
 • Yatmadan Önce Dua
 • Yunus Peygamberin Balığın Karnında Okuduğu Dua
 • Yasin Dua
 • Yusuf Tavaslı Tam Dua Kitabı
 • Yüz Felci İçin Okunacak Dua
 • Yaramaz Çocuklar İçin Dua
 • Yasin

  Suresi

  Anlamı