Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Sevdiğinle Evlenmek İçin En Etkili Dua
İnsan suresinin ilk 2 ayetini 313 defa okuyacaksınız, ayetin sonundaki semian kelimesine gelince 7 kere tekrar edeceksinisiniz yani şu şekilde okunacak başta 1 defa besmele cekin

Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura. İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an,semiy’an, semiy’an,semiy’an,semiy’an,semiy’an,semiy’an,bası yra.

Bu tertip sadece evlenmek içindir o yüzden sevdiğinizle evlenmek niyetindeyseniz tutar yoksa boşuna okumayın tutmaz, zira besmele ile başlayıp ayet okunuyor.. vakti yok ama gece yada sala ile ezan arası okunursa daha güzel olur
 
İNSAN SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.
 
2. İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.

3. İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.

4. İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.

5. İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura

6. Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.

7. Yufune binnezri ve yehafuneyevmen kane şerruhu mustetıyren.

8. Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.

9. İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.

10. İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.

11. Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.

12. Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.

13. Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki layerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.

14. Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.

15. Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.

16. Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.

17. Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.

18. 'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.

19. Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.

20. Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.

21. 'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahumrabbuhum şeraben tahuren.

22. İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.

23. İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.

24. Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.

25. Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.

26. Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.

27. İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.

28. Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.

29. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

30. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.

31. Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.

MANASI:
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hin) gelip-geçti.

2- Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.

3- Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

4- Doğrusu Biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık.

5- Şüphesiz ki iyiler (ebrar), karışımı kafur olan bir kadehten içerler.

6- Allah'ın kullarının kendisinden içtikleri bir kaynak; onu fışkırttıkça fışkırtıp akıtırlar.
7- Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar.
8- Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.
9- "Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür."

10- "Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimiz'den korkuyoruz."

11- Artık Allah, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir.

12- Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir.

13- Orada tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır. Orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler.
14- (Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış.

15- Çevrelerinde gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırılır.

16- Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tespit etmişlerdir.

17- Orada onlara bir kadeh içirilir ki, karışımı zencefildir.

18- Bir pınar ki orada "selsebil" olarak adlandırılır.

19- Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi kılınmış civanlar dolaşır-durur; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın.

20- Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.

21- Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarab içirmiştir.

22- Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafaattır. Sizin çaba-harcamanız şükre değer (meşkur:makbul) görülmüştür.

23- Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)’ indiren Biziz, Biz.

24- Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya nankör olana itaat etme.

25- Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret.

26- Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun uzadıya O'nu tesbih et.

27- Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar.

28- Onları Biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.

29- Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.

30- Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

31- Dilediğini Kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azap hazırlamıştır.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Diş Ağrısı İçin Yapılacak Dua Sabah Akşam Duaları
 Sabah-Akşam Okunacak Ayet-i Kerimeler Sabah Akşam Okunacak Dualar
 Sabah - Akşam Okunacak Dualar Sabah-Akşam Okunacak Dualar
 Sabah Akşam Okunacak Duaların Hepsi Sabah Namazı
 Sabah Namazında Kunut Sabah Namazından Sonra Allahü Teala'yı Zikretmek...
 Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
 Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar Sabah Namazından Sonra Okunan Dua
 Sabah Namazından Sonra Zikre Teşvik Sabah Namazının Farzı İle Sünneti Arasında Okunaca...
 Sabah Namazının Farzı Nasıl Kılınır? Sabah Namazının İki Rekat Sünnetinden Sonra
 Sabah Namazının Sünneti İle Farzı Arasında Okunaca... Sabah Namazının Sünneti Nasıl Kılınır
 Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dualar... Sabah Namazının Sünnetine Niyyet
 Sabah Namazının Sünnetinin Faziletine Dair Sabah Okunacak Dua
 Sabah Olduğunda Yapılacak Dua Sabah ve Akşam Duaları
 Sabah ve akşam namazlarından sonra okunacak dua Sabah Ve Akşam Okunacak Dualar
 Sabah ve Akşam Okunacak Dualar Sabahları Ayete’l Kürsi
 Sabahları Ve Akşamları Okunması Faziletli Olan Dua... Şaban Ayı
 Şaban Ayı Şaban Ayı Seçilmiş Ay
 Şaban Salevat-ı Şerife Ayı Şabanı Şerif Duaları
 Sabır Dileme Duası Sabırlı Olmak İçin Dua
 Sad Suresi Sadaka-i Fıtr
 Sadaka Verdiğin Zaman Şöyle De Sadaka Verildiği Zaman Okunacak Dua
 Sadaka Verilince Okunan Dua Sadaka Verirken Okunacak Dua
 Sadaka Verirken Yapılacak Dua Safer Ayında Okunacak Dua
 Saffat Suresi Saffat Suresini Okumanın Faziletine Dair
 Sağ Kolu Yıkarken Sağlık Açısından Duâ
 Sağlık Açısından Namaz Sağlık ve Afiyet İçin Dua
 Sağlık Yönünden Dua Sağlıklı Bebek İçin Okunacak Dua
 Şah ı Geylani nin Münacatı Şahidlerden Yazılmak
 Sakal Duası Sakal Duası
 Sakal Duasının Fazileti Sakal Duasının Manası
 Sakal Duasının Okunusu Salat Duasının Türkçesi
 Salat-ı Fethiye Salat-I Fethiyye
 Salat ı Melavan Salat-ı Melevan
 Salat-ı Münciye Salat-ı Münciye
 Salat I Münciye Salat-i Münciye Anlamı ve Fazileti
 Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Salat-ı Münciye (Tüncina)
 Salat-ı Nariye Salat-ı Şerife Getirene Ne Gibi Müjdeler Vardır?...
 Salat-ı Tefriciye Salat ı Tefriciye
 Salat-i Tefriciyye Salat-ı Tefriciyye Fazileti
 Salat-ı Tefriciyye Okunuşu Salat-ı ’Ümmiye
 Salat-ı Ümmiyye Salat-ı Vitir'in Faziletine Dair Hadis-i Şerifler...
 Salat-ü Selam Salaten Tüncina
 Salatı Tefriciyye Duası Salatı Ummiye
 Salatu Selam Dua Salavat Duaları
 Salavat Duaları Salavat-ı Fatih
 Salavat-ı Feth Salavat-ı Melevan
 Salavat-ı Şerife Getirenlere Ne Gibi Müjdeler Vard... Salavat-ı Şerife Getirmenin Fazileti
 Salavat-ı Şerife Hakkında Bir Kıssa Salavat-ı Şerife Örnekleri
 Salavat-ı Şerife (Yetmiş Bin Salavat Gücünde)... Salavat-ı Şerife (Yüz Bin Salavat Gücünde)
 Salavat-i Şerifeler Salavat-ı Şerifenin Fazileti
 Salavat-ı Tevessül Salavat -ı Zatiyye
 Salavatı Kevser Salavatı Şerife
 Salavatı Şerife Okunuşu Salavat’ı Sır
 Salavt-ı Tefriciyye 4444 (Hacet Duası) Salev At-I Şerife
 Salevat-i Şerife Okumak Salevat-ı Şerifeler
 Salı Günü Kılınacak Namaz Salı Günü Salavatı
 Salı Gunu Virdi Salih Amel Duası
 Salih Kişi Olmak İçin Okunan Dua Salihler ve Şahidlerle Beraber Olmak
 Salihlerden İhsan Salli Barik
 Saltü Selam ve Salavatı Şerifeler Salvat-ı Şerif
 Samimi Müminlerin Duası Şans Açıklığı İçin Dua
 Şans Açılması İçin Okunacak Dua Sapıtmamış Âlimlerin Duâsı
 Sapkınların Sapıklıklarından Korunmak Sara Hastalığı İçin
 Sara Hastalığı İçin Okunacak Dua Sara Ve Cin Tutana Karşı Okunacak Ayeti Kerime
 Sara Ve Deliliğe Karşı Okunacak Dua Saralıya Okunacak Dua
 Sargı Üzerine Mesh Sarılık Hastalığı İçin Okunacak Dua
 Satılamayan Mal İçin Dua Satılmayan Mal İçin Dua
 Satılmayan Mal İçin Okunacak Dua Satılmayan Malın Satılması İçin Dua
 Satmak İçin Dua Savaşa Giderken Okunacak Dua
 Savaşa Giderken Şu Dua Okunur Savaştan Dönen Kimseye Karşı Yapılacak Dua
 Sa'y Ederken Okunacak Dualar Sebe Suresi
 Sebe Suresinin Fazileti Secde Ayetleri
 Secde Ayetleri İle Allah’a (C.C.) İltica Secde Ayetleriyle Dua
 Secde-i Tilavet Ayet Duası Secde-i Tilavet Duası
 Secde Suresi Secde Suresi Anlamı ve Fazileti
 Secde Suresini Okumanın Faziletine Dair Hadisler Secde Suresinin Fazileti
 Secde Suresinin Manası Secde Tesbihi
 Secde Tesbihi Secde Zikirleri
 Secde Zikirleri Hakkında Secdede Dua
 Şeddet Anlarında Ve Önemli İşlerde Dua Sedef Hastalığı
 Şefaat-ı Nebiye Nail Olmak Sefer Ayı Duası
 Seferde Bir Şehre Girerken Okunacak Dua Seferde Cin Ve Şeytan Görüp Bayılana Okunacak Dua...
 Seferden Dönen Kimseye Yapılacak Dua Seferden Dönene Edilecek Dua
 Sefere Çıkan Kimseyle Vedalaşırken Okunacak Dua... Sefere Çıkanın Zikir Duaları
 Sefere Çıkarken Okunacak Dualar Seferi Namazı
 Seferinden Döndüğü Zaman Edeceği Dualar Seferinden Dönüp De Evine Girdiği Zaman Diyecekler...
 Sehic Secdesi Şehid Olarak Ölebilmek İçin Dua
 Şehit Olarak Resülü Ekremin Beldesinde Ölmek İçin ... Sehiv Secdesi (Yanılma Secdesi)
 Şekere Kesin Çözüm Selam Vermek, Aksırana Dua Etmek Vb. Konular
 Selam Vermek ve Müsafaha Selamın Nasıl Olduğu
 Selamlaşmak ve Selam Vermenin Fazileti Semada Bulut Görülünce Okunacak Dua
 Semaya Bakarken Yapılacak Dua Semaya Bakınca Okunacak Dua
 Şems Suresinin Sırları Sene Başında Okunacak Dua
 Senenin Sonunda Okunacak Dua Senenin Sonunda Yapılacak Dua
 Şerefli Hallerden İstifade Etmek Şerefli Vakitleri Aramak
 Şerlerden Allah’a Sığınmak İçin Yapılan Dua... Setr-i Avret Bölümü
 Sevap Açısından Namaz Sevapları Çoğaltmak
 Sevdiği Kimseye Sevdiğini Bildirmenin Müstehap Old... Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua
 Sevdiğimle Evlenmek İçin Dua Sevdiğin Kişiyle Evlenmek İçin Dua
 Sevdiğinden Ayrılmamak İçin Dua Sevdiğini Aşık Etmek İçin Dua
 Sevdiğini Bağlamak İçin Dua Sevdiğini Geri Döndürmek İçin Dua
 Sevdiğini Kendine Aşık Etmek İçin Dua Sevdiğinin Gelmesi İçin Dua
 Sevdiğinin Geri Gelmesi İçin Dua Sevdiğinin Sevgisini Kazanmak İçin Dua
 Sevdiğinle Barışmak İçin Dua Sevdiğinle Evlenmek İçin Dua
 Sevdiğinle Evlenmek İçin En Etkili Dua Sevenlerin Kavuşması İçin Dua
 Sevgilime Kavuşmak İçin Dua Sevgilinin Araması İçin Dua
 Sevgilinin Geri Gelmesi İçin Dua Sevgiliye Kavuşmak İçin Dua
 Sevgiliyi Bağlamak İçin Dua Sevgiliyi Kendine Bağlamak İçin Dua
 Sevgiliyle Barışmak İçin Dua Sevilen Veya Sevilmeyen Bir Şey Görünce Okunacak D...
 Sevilmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua... Sevilmeyen Bir Şey Görülünce Dua
 Sevindirici Bir Müjde Aldığı Zaman Allah'a Hamd Ve... Seyahat Duası
 Seyahat Duası Şeyh Abdulkadir Geylani’ye (Kuddise Sırruhu&...
 Şeytan ın Vesvesesinden Kurtulmak İçin Dua Şeytan Musallat Olduğu Veya Ondan Korktuğu Zaman...
 Şeytan Ona Yaklaşmaktan Menolunur Şeytan ve Cinler Göze Görünüyorsa
 Şeytan ve Cinlerin Kadri İçin Şeytan ve Düşman Şerrinden Korunmak İçin Dua...
 Şeytandan Korkunca Okunacak Dua Şeytandan Koruma Duası
 Şeytandan Korunma Duası Şeytandan Korunmak
 Şeytandan ve Askerlerinden Koruma Çareleri Şeytanı Kahreden Dua
 Şeytanı Kahreden Duanın Faileti Şeytanı Şaşkına Çevirip Kahreden Dua
 Şeytanı Uzaklaştırmak Şeytanı Yakan Ve Helak Eden Dua
 Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Yapılan Dua...
 Şeytanların Uyuyan Kimsenin Kulağını Bağlaması... Şeytanların Ve Cinlerin Kahrı İçin Name-i Peygambe...
 Seyyidina Abdulkadir Geylani’ye (Kuddise Sır... Seyyidina Abdülkadir-i Geylani (k.s. Ali) Hazretle...
 Seyyid’l İstiğfar Duası Seyyidü-ı İstiğfar Duası
 Seyyid’ül Duası Seyyidül İstiğfar
 Seyyidü’l- İstiğfar Seyyidu’l İstiğfar Anlamı ve Fazileti
 Seyyidü’l İstiğfar Duası Seyyidü'l İstiğfâr
 Seyyidülistiğfar - İmam Nevevi Şiddetli Rüzgar Estiği Zaman Okunacak Dua
 Şiddetli Zamanda Okunacak Dua Şiddetli Zamanlarda Okunacak Dua
 Şifa Ayetleri Şifa Ayetleri
 Şifa Ayetleri Fazileti Şifa Ayetleri Nelerdir
 Şifa Duaları Şifa Duası
 Şifa İçin Diğer Bir Manevi Reçete Şifa İçin Dua
 Şifa İçin Dua 2 Şifa İçin Okunan Bir Dua
 Şifaya Sebep Olanlar Siğiller İçin
 Siğiller İçin Dua Sığınma Duası
 Sıhhat ve Sağlık İçin Sihir Nedir?
 Sihir Olup Olmadığını Tespit Sihir ve Büyü Nasıl Etkisiz Hale Getirilir
 Sihri Bozmak İçin Okunacak Dua Sıkıntı Anında Okunacak Dua
 Sıkıntı Anında Okunacak Dua Sıkıntı Anında ve Belanın Kaldırılması İçin Faydal...
 Sıkıntı Anlarda Okunacak Dua Sıkıntı Basıp Uyuyamayanların Okuyacağı Dua...
 Sıkıntı Basıp Uyuyamayanların Okuyacağı Dua... Sıkıntı Bastığı Zaman Okunacak Dua
 Sıkıntı Ve Dilek Duası Sıkıntı ve Dilek Duası
 Sıkıntı Ve Kederli Anlarda Okunacak Dua Sıkıntı Ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dua
 Sıkıntı Ve Korkudan Kurtulmak İçin Sıkıntı ve Korkudan Kurtulmak İçin Dua
 Sıkıntı ve Üzüntü Gelince Dua Sıkıntı ve Üzüntü Gelince Dualar
 Sıkıntı Zamanlarında Okunacak Dua Sıkıntıdan Kurtulmak İçin
 Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Sıkıntılardan Kurtulmak İçin
 Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Sıkıntıların Defi İçin Dua
 Sıkıntılarla İlgili Dualar Borçlu Duası Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dualar
 Sıkıntılı ve Kederli Anlarda Okunacak Dua Sıkıntılı ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dualar...
 Sıkıntının Def i İçin Dua Sıkıntının Defi İçin Dua
 Sıkıntının Def’i İçin İyi Gelen Bir Diğer Du... Sıkıntıya Düşenin Yapacağı Dua
 Sıkıntıya Düşenlerin Duaları Sıkıntıya Duşenlerin Duaları
 Silsile-i Aliyye Büyükleri Şimşek Çaktığı Zaman Okunacak Dua
 Şimşek Çaktığı Zaman Yapılacak Dua Sınavı Kazanmak İçin Okunacak Dua
 Sınavın İyi Geçmesi İçin Dua Sinir Hastalarının Yapacağı Dua
 Sinir Hastalığı İçin Yapılacak Dua Sinir Hastalığı İçin Yapılacak Duanın Önemi...
 Sinirlendiği Zaman Okunacak Dua Sinirlenmemek İçin Dua
 Sinirlilik İçin Dua Sırat Köprüsünde Dua
 Sırat Köprüsünden Kolay Geçmek İçin Dua Sıratı Geçerken Uğrayacağımız Karakollar
 Şirkte Korunma Duası Şirkten Korunmak İçi Yapılacak Dua
 Sıtma Hastalığına Okunan Dua Sıtma İçin
 Sıtma Ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Dua... Sizlerde Rabbinize Böyle Dua Ediniz
 Sofra Duası Soğukluk İçin Dua
 Sohbetten Dağılırken Okunacak Dua Sokak Ve Pazara Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua
 Sol Kolu Yıkarken Son Anda İman İle Gidebilmek
 Son Nefeste İman Üzere Ölmek İçin Son Nefeste İman Üzere Ölmek İçin
 Son Nefeste İmanla Gitmek İçin Okunacak Dua Son Teşehhüdden Sonra Dua
 Sözlü ve Fiilî Duâ Şu Dua, İnsandan Felaketleri Savan Dualardandır...
 Su İçerken Okunacak Dua Su İçerken Okunacak Dua
 Su İçerken Okunacak Dua Su İçerken Okunan Dua
 Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Su İçtikten Sonra Okunacak Dua
 Şuara Suresi  Şuayb Aleyhisselam ın Dua
 Şuayb (a.s) Duası Şuayb (a.s) Duası
 Şuayb (a.s)’ın Duası Sübhaneke
 Subhaneke Sübhaneke
 Sübhaneke Duası Sübhanellani ve Bihamdihi Tesbihi
 Subül’l-Kevser Sübuti Sıfatları
 Şükran Duası Şükran Duası Manası
 Şükür Duası Şükür Duasının Gerekliliği
 Sularla İlgili Bölüm Süleyman Aleyhisselam’ın Duası
 Süleyman Aleyhisselam’ın Duası Süleyman (a.s) Duası
 Süleyman (a.s) ’ın Duaları Süleyman Bin Mu’temir’in Duası
 Sultanlara Duâ Sünnet Cemiyeti
 Sünnet Cemiyetinde Okunacak Dua Sünnet Nedir?
 Sünnetcinin Okuyacağı Dua Şura Suresi
 Süre-i Bakara’nın Sonu (Amene’r-resülü... Süre-i Dühan Fezaili Hakkında
 Süre-i Haşrin Sonu (Hüvallahüllezi) Süre-i Mülkün Fezaili Hakkında
 Süre-i Secde’nin Fezaili Hakkında Süre-i Vıa Fezaili Hakkında
 Sure-i Yasin Sure-i Yasin’in Fazileti ve Hikmeti
 Süre-i Yasin’in Fezaili Hakkında Süre-i Yasin’in Fezaili Hakkında
 Sürelerin Fazileti Suretıl-Asr
 Suret’lKaria Suretü Kureyş
 Suretud-Duha Suretül Bakara
 Suretü’l-Felak Suretü’l-Hümeze
 Suretü’l-Kafirun Süretü’lİnşirah
 Suretül’l-Asır Suretül’l Lehep
 Suretül’l-Maun Suretü’n-Nas
 Suretü’t-Tekasür Suretü’t-Tekasür
 Suretü’t-Tekasür Süt İçince Dua
 Süt İçince Okunacak Dua Süt İçtikten Sonra Okunan Dua
 Süt Ve Su İkram Edene Karşı Edilecek Dua

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.