Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Sevdiğini Kendine Aşık Etmek İçin Dua

Bu duayı sevdiğini kendine aşık etmek isteyen ayın ilk günlerinde sıdk-i hulûs ve itikad-ı tam ile her ne muradı varsa onun için okursa murâdı hâsıl olur. Ve dahî bir kimseyi kendine aşık etmek dilese, Cum'a günü salâ vaktinde kıbleye karşı taharet ve gusûl abdestiyle iki veyâ dört tkere okusa, kimin niyetine olursa olsun ol saat muhabbet ede ve kendini gaybede ve dahî avret (kadın), erkeğini sevse veya erkek, avretini (kadını) sevse bu duayı tatlı taam üzerine on kere okuyup mahbubuna (sevdiği kişiye) verse, Yusuf ile Züleyhâ gibi muhabbet eder. Ve dahi avret (kadın), (bu duayı) sürme üzerine okuyup gözüne çekerse, her kim görse can-u dilden (tüm kalbiyle) (kendisine) aşık olur.

Ve dahî bu duayı uzak yerden bir ademi (insanı) ister isen bir akarsu kenarında kırk bir kere okusa, ol murat eylediği kimse acele gelir. Ve dahî bir mum üzerine okuyup bir halvet mahalde ol kimse niyetine yaksa ateşi gibi yana ve yalı yaprak üzerine okusa, havlet yer de ateşe atsa haman (hemen) ol saatte divane ola. Ve dahî bir avret veya bir erkek, talii ve bahtı (kısmeti) bağlı olsa, bu duayı yanında getüre bahtı açıla, cümle murâdına nâil ola. Ve dahî bu dua, kimin üzerinde bulunsa, cümle murâdı hâsıl ola. Biiznillâhi Teâlâ.

KUDURİYYE DUASI

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ Alibû yâ azîmü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ kadduru ente rabbi ve imike hasbi teni. Merabbü rabbi ve ni'mel hasbü hasbi, hensuru men teşâü ve inneke entel azîz-ür-rahîm. Yâ Kudduru yâ Kudduru ve es'elükel azameti fil' barekâti fil harekâti vessekanâti vekelimall vel firâdâti ve'l-hatarâti minneşşekün kâne vezzununî vel evhâmi veziizilti züzâlen ve şedîden, Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve iz yekûlül münâfikûne vellezîne fî gulû bihim meradun mâ vaedenellâhu ve resuluhû illâ gurûren, ya Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru veftah lenâ feinneke hayrul fâtihîn, vağfir lenâ feinneke hayrul gârirîn. Verhamnâ feinneke hayrur rahimîn. Sebbitnâ vensurnâ ve sehbir lehâ emri ve salıharelbahreyni limuduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve sehhir lenâ küllün fil bahri hüve leke fil ardi ve's-semâi ve'l-mülki velmelekûti külli şey'in bimâ kesebet bihakki kâf hâ yâ ayn sâd vensurnâ feinneke hayrun nâsirîn. Verzugnâ ve ente hayrur-râzikîn. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru ve heklenâ rîhan tayyiben kemâ hiye fî imike venşur aleynâ min hazâini rahmetike verhamnâ biha hamlil kerâmeti maasselâmeti vel âfiyeti fiddünyâ selâhireti. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru. Allâhümme yessir lenâ umûrenâ maarrahati likulûbinâ ve âdinâ vesselâmeti ve kün lenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetün âlâ vucûhi a'dâinâ vemsehu hüm kulûbun. Yâ Kudduru yâ Kudduru yâ Kudduru. Şehatil vucûhu li'l hayyil kayyûm. Ve kadsa ve sehharetil cibâlu vel hadîdi li Davûdinil vel cinni vel insâi li Süleymâne ve sehhare tissekaleyni Muhammedinil Mustafa Sallallâhu aleyhi veselleme ya Kudbehe men hamle zulmen tesin min hâ mîm ayn sin kâf merecel bahreyni yeltekıyâni beynehümâ berzâhun lâ yebgiyanî hâ mîm, hâ mîm el'emru ve caennasru fealeynâ lâ yünsarûn. Yâ kadduru yâ Kadduru yâ Kadduru. Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâ mîm tenzîlül kitâbi minallâhil azîzil alîm. Gâ-Firüzzenbi ve kabilitteybi şididil ikabi. Fein tevelelv fekul hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Yuhibbûnehum kehubillâh. Vellezîne âmenû eşeddû hubben lil'lâhi vevel yerallezîne zalemû iz yerev nel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemâian. Ve ennallâhe şedîdül azâb. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve ashâbihî.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 Diş Ağrısı İçin Yapılacak Dua Sabah Akşam Duaları
 Sabah-Akşam Okunacak Ayet-i Kerimeler Sabah Akşam Okunacak Dualar
 Sabah - Akşam Okunacak Dualar Sabah-Akşam Okunacak Dualar
 Sabah Akşam Okunacak Duaların Hepsi Sabah Namazı
 Sabah Namazında Kunut Sabah Namazından Sonra Allahü Teala'yı Zikretmek...
 Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua
 Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar Sabah Namazından Sonra Okunan Dua
 Sabah Namazından Sonra Zikre Teşvik Sabah Namazının Farzı İle Sünneti Arasında Okunaca...
 Sabah Namazının Farzı Nasıl Kılınır? Sabah Namazının İki Rekat Sünnetinden Sonra
 Sabah Namazının Sünneti İle Farzı Arasında Okunaca... Sabah Namazının Sünneti Nasıl Kılınır
 Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dualar... Sabah Namazının Sünnetine Niyyet
 Sabah Namazının Sünnetinin Faziletine Dair Sabah Okunacak Dua
 Sabah Olduğunda Yapılacak Dua Sabah ve Akşam Duaları
 Sabah ve akşam namazlarından sonra okunacak dua Sabah Ve Akşam Okunacak Dualar
 Sabah ve Akşam Okunacak Dualar Sabahları Ayete’l Kürsi
 Sabahları Ve Akşamları Okunması Faziletli Olan Dua... Şaban Ayı
 Şaban Ayı Şaban Ayı Seçilmiş Ay
 Şaban Salevat-ı Şerife Ayı Şabanı Şerif Duaları
 Sabır Dileme Duası Sabırlı Olmak İçin Dua
 Sad Suresi Sadaka-i Fıtr
 Sadaka Verdiğin Zaman Şöyle De Sadaka Verildiği Zaman Okunacak Dua
 Sadaka Verilince Okunan Dua Sadaka Verirken Okunacak Dua
 Sadaka Verirken Yapılacak Dua Safer Ayında Okunacak Dua
 Saffat Suresi Saffat Suresini Okumanın Faziletine Dair
 Sağ Kolu Yıkarken Sağlık Açısından Duâ
 Sağlık Açısından Namaz Sağlık ve Afiyet İçin Dua
 Sağlık Yönünden Dua Sağlıklı Bebek İçin Okunacak Dua
 Şah ı Geylani nin Münacatı Şahidlerden Yazılmak
 Sakal Duası Sakal Duası
 Sakal Duasının Fazileti Sakal Duasının Manası
 Sakal Duasının Okunusu Salat Duasının Türkçesi
 Salat-ı Fethiye Salat-I Fethiyye
 Salat ı Melavan Salat-ı Melevan
 Salat-ı Münciye Salat-ı Münciye
 Salat I Münciye Salat-i Münciye Anlamı ve Fazileti
 Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Salat-ı Münciye (Tüncina)
 Salat-ı Nariye Salat-ı Şerife Getirene Ne Gibi Müjdeler Vardır?...
 Salat-ı Tefriciye Salat ı Tefriciye
 Salat-i Tefriciyye Salat-ı Tefriciyye Fazileti
 Salat-ı Tefriciyye Okunuşu Salat-ı ’Ümmiye
 Salat-ı Ümmiyye Salat-ı Vitir'in Faziletine Dair Hadis-i Şerifler...
 Salat-ü Selam Salaten Tüncina
 Salatı Tefriciyye Duası Salatı Ummiye
 Salatu Selam Dua Salavat Duaları
 Salavat Duaları Salavat-ı Fatih
 Salavat-ı Feth Salavat-ı Melevan
 Salavat-ı Şerife Getirenlere Ne Gibi Müjdeler Vard... Salavat-ı Şerife Getirmenin Fazileti
 Salavat-ı Şerife Hakkında Bir Kıssa Salavat-ı Şerife Örnekleri
 Salavat-ı Şerife (Yetmiş Bin Salavat Gücünde)... Salavat-ı Şerife (Yüz Bin Salavat Gücünde)
 Salavat-i Şerifeler Salavat-ı Şerifenin Fazileti
 Salavat-ı Tevessül Salavat -ı Zatiyye
 Salavatı Kevser Salavatı Şerife
 Salavatı Şerife Okunuşu Salavat’ı Sır
 Salavt-ı Tefriciyye 4444 (Hacet Duası) Salev At-I Şerife
 Salevat-i Şerife Okumak Salevat-ı Şerifeler
 Salı Günü Kılınacak Namaz Salı Günü Salavatı
 Salı Gunu Virdi Salih Amel Duası
 Salih Kişi Olmak İçin Okunan Dua Salihler ve Şahidlerle Beraber Olmak
 Salihlerden İhsan Salli Barik
 Saltü Selam ve Salavatı Şerifeler Salvat-ı Şerif
 Samimi Müminlerin Duası Şans Açıklığı İçin Dua
 Şans Açılması İçin Okunacak Dua Sapıtmamış Âlimlerin Duâsı
 Sapkınların Sapıklıklarından Korunmak Sara Hastalığı İçin
 Sara Hastalığı İçin Okunacak Dua Sara Ve Cin Tutana Karşı Okunacak Ayeti Kerime
 Sara Ve Deliliğe Karşı Okunacak Dua Saralıya Okunacak Dua
 Sargı Üzerine Mesh Sarılık Hastalığı İçin Okunacak Dua
 Satılamayan Mal İçin Dua Satılmayan Mal İçin Dua
 Satılmayan Mal İçin Okunacak Dua Satılmayan Malın Satılması İçin Dua
 Satmak İçin Dua Savaşa Giderken Okunacak Dua
 Savaşa Giderken Şu Dua Okunur Savaştan Dönen Kimseye Karşı Yapılacak Dua
 Sa'y Ederken Okunacak Dualar Sebe Suresi
 Sebe Suresinin Fazileti Secde Ayetleri
 Secde Ayetleri İle Allah’a (C.C.) İltica Secde Ayetleriyle Dua
 Secde-i Tilavet Ayet Duası Secde-i Tilavet Duası
 Secde Suresi Secde Suresi Anlamı ve Fazileti
 Secde Suresini Okumanın Faziletine Dair Hadisler Secde Suresinin Fazileti
 Secde Suresinin Manası Secde Tesbihi
 Secde Tesbihi Secde Zikirleri
 Secde Zikirleri Hakkında Secdede Dua
 Şeddet Anlarında Ve Önemli İşlerde Dua Sedef Hastalığı
 Şefaat-ı Nebiye Nail Olmak Sefer Ayı Duası
 Seferde Bir Şehre Girerken Okunacak Dua Seferde Cin Ve Şeytan Görüp Bayılana Okunacak Dua...
 Seferden Dönen Kimseye Yapılacak Dua Seferden Dönene Edilecek Dua
 Sefere Çıkan Kimseyle Vedalaşırken Okunacak Dua... Sefere Çıkanın Zikir Duaları
 Sefere Çıkarken Okunacak Dualar Seferi Namazı
 Seferinden Döndüğü Zaman Edeceği Dualar Seferinden Dönüp De Evine Girdiği Zaman Diyecekler...
 Sehic Secdesi Şehid Olarak Ölebilmek İçin Dua
 Şehit Olarak Resülü Ekremin Beldesinde Ölmek İçin ... Sehiv Secdesi (Yanılma Secdesi)
 Şekere Kesin Çözüm Selam Vermek, Aksırana Dua Etmek Vb. Konular
 Selam Vermek ve Müsafaha Selamın Nasıl Olduğu
 Selamlaşmak ve Selam Vermenin Fazileti Semada Bulut Görülünce Okunacak Dua
 Semaya Bakarken Yapılacak Dua Semaya Bakınca Okunacak Dua
 Şems Suresinin Sırları Sene Başında Okunacak Dua
 Senenin Sonunda Okunacak Dua Senenin Sonunda Yapılacak Dua
 Şerefli Hallerden İstifade Etmek Şerefli Vakitleri Aramak
 Şerlerden Allah’a Sığınmak İçin Yapılan Dua... Setr-i Avret Bölümü
 Sevap Açısından Namaz Sevapları Çoğaltmak
 Sevdiği Kimseye Sevdiğini Bildirmenin Müstehap Old... Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua
 Sevdiğimle Evlenmek İçin Dua Sevdiğin Kişiyle Evlenmek İçin Dua
 Sevdiğinden Ayrılmamak İçin Dua Sevdiğini Aşık Etmek İçin Dua
 Sevdiğini Bağlamak İçin Dua Sevdiğini Geri Döndürmek İçin Dua
 Sevdiğini Kendine Aşık Etmek İçin Dua Sevdiğinin Gelmesi İçin Dua
 Sevdiğinin Geri Gelmesi İçin Dua Sevdiğinin Sevgisini Kazanmak İçin Dua
 Sevdiğinle Barışmak İçin Dua Sevdiğinle Evlenmek İçin Dua
 Sevdiğinle Evlenmek İçin En Etkili Dua Sevenlerin Kavuşması İçin Dua
 Sevgilime Kavuşmak İçin Dua Sevgilinin Araması İçin Dua
 Sevgilinin Geri Gelmesi İçin Dua Sevgiliye Kavuşmak İçin Dua
 Sevgiliyi Bağlamak İçin Dua Sevgiliyi Kendine Bağlamak İçin Dua
 Sevgiliyle Barışmak İçin Dua Sevilen Veya Sevilmeyen Bir Şey Görünce Okunacak D...
 Sevilmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua... Sevilmeyen Bir Şey Görülünce Dua
 Sevindirici Bir Müjde Aldığı Zaman Allah'a Hamd Ve... Seyahat Duası
 Seyahat Duası Şeyh Abdulkadir Geylani’ye (Kuddise Sırruhu&...
 Şeytan ın Vesvesesinden Kurtulmak İçin Dua Şeytan Musallat Olduğu Veya Ondan Korktuğu Zaman...
 Şeytan Ona Yaklaşmaktan Menolunur Şeytan ve Cinler Göze Görünüyorsa
 Şeytan ve Cinlerin Kadri İçin Şeytan ve Düşman Şerrinden Korunmak İçin Dua...
 Şeytandan Korkunca Okunacak Dua Şeytandan Koruma Duası
 Şeytandan Korunma Duası Şeytandan Korunmak
 Şeytandan ve Askerlerinden Koruma Çareleri Şeytanı Kahreden Dua
 Şeytanı Kahreden Duanın Faileti Şeytanı Şaşkına Çevirip Kahreden Dua
 Şeytanı Uzaklaştırmak Şeytanı Yakan Ve Helak Eden Dua
 Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Yapılan Dua...
 Şeytanların Uyuyan Kimsenin Kulağını Bağlaması... Şeytanların Ve Cinlerin Kahrı İçin Name-i Peygambe...
 Seyyidina Abdulkadir Geylani’ye (Kuddise Sır... Seyyidina Abdülkadir-i Geylani (k.s. Ali) Hazretle...
 Seyyid’l İstiğfar Duası Seyyidü-ı İstiğfar Duası
 Seyyid’ül Duası Seyyidül İstiğfar
 Seyyidü’l- İstiğfar Seyyidu’l İstiğfar Anlamı ve Fazileti
 Seyyidü'l İstiğfâr Seyyidülistiğfar - İmam Nevevi
 Şiddetli Rüzgar Estiği Zaman Okunacak Dua Şiddetli Zamanda Okunacak Dua
 Şiddetli Zamanlarda Okunacak Dua Şifa Ayetleri
 Şifa Ayetleri Şifa Ayetleri Fazileti
 Şifa Ayetleri Nelerdir Şifa Duaları
 Şifa Duası Şifa İçin Diğer Bir Manevi Reçete
 Şifa İçin Dua Şifa İçin Dua 2
 Şifa İçin Okunan Bir Dua Şifaya Sebep Olanlar
 Siğiller İçin Siğiller İçin Dua
 Sığınma Duası Sıhhat ve Sağlık İçin
 Sihir Nedir? Sihir Olup Olmadığını Tespit
 Sihir ve Büyü Nasıl Etkisiz Hale Getirilir Sihri Bozmak İçin Okunacak Dua
 Sıkıntı Anında Okunacak Dua Sıkıntı Anında Okunacak Dua
 Sıkıntı Anında ve Belanın Kaldırılması İçin Faydal... Sıkıntı Anlarda Okunacak Dua
 Sıkıntı Basıp Uyuyamayanların Okuyacağı Dua... Sıkıntı Basıp Uyuyamayanların Okuyacağı Dua...
 Sıkıntı Bastığı Zaman Okunacak Dua Sıkıntı Ve Dilek Duası
 Sıkıntı ve Dilek Duası Sıkıntı Ve Kederli Anlarda Okunacak Dua
 Sıkıntı Ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dua Sıkıntı Ve Korkudan Kurtulmak İçin
 Sıkıntı ve Korkudan Kurtulmak İçin Dua Sıkıntı ve Üzüntü Gelince Dua
 Sıkıntı ve Üzüntü Gelince Dualar Sıkıntı Zamanlarında Okunacak Dua
 Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Sıkıntıdan Kurtulmak İçin
 Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua
 Sıkıntıların Defi İçin Dua Sıkıntılarla İlgili Dualar Borçlu Duası
 Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dualar Sıkıntılı ve Kederli Anlarda Okunacak Dua
 Sıkıntılı ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dualar... Sıkıntının Def i İçin Dua
 Sıkıntının Defi İçin Dua Sıkıntının Def’i İçin İyi Gelen Bir Diğer Du...
 Sıkıntıya Düşenin Yapacağı Dua Sıkıntıya Düşenlerin Duaları
 Sıkıntıya Duşenlerin Duaları Silsile-i Aliyye Büyükleri
 Şimşek Çaktığı Zaman Okunacak Dua Şimşek Çaktığı Zaman Yapılacak Dua
 Sınavı Kazanmak İçin Okunacak Dua Sınavın İyi Geçmesi İçin Dua
 Sinir Hastalarının Yapacağı Dua  Sinir Hastalığı İçin Yapılacak Dua
 Sinir Hastalığı İçin Yapılacak Duanın Önemi... Sinirlendiği Zaman Okunacak Dua
 Sinirlenmemek İçin Dua Sinirlilik İçin Dua
 Sırat Köprüsünde Dua Sırat Köprüsünden Kolay Geçmek İçin Dua
 Sıratı Geçerken Uğrayacağımız Karakollar Şirkte Korunma Duası
 Şirkten Korunmak İçi Yapılacak Dua Sıtma Hastalığına Okunan Dua
 Sıtma İçin Sıtma Ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Dua...
 Sizlerde Rabbinize Böyle Dua Ediniz Sofra Duası
 Soğukluk İçin Dua Sohbetten Dağılırken Okunacak Dua
 Sokak Ve Pazara Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua Sol Kolu Yıkarken
 Son Anda İman İle Gidebilmek Son Nefeste İman Üzere Ölmek İçin
 Son Nefeste İman Üzere Ölmek İçin Son Nefeste İmanla Gitmek İçin Okunacak Dua
 Son Teşehhüdden Sonra Dua Sözlü ve Fiilî Duâ
 Şu Dua, İnsandan Felaketleri Savan Dualardandır... Su İçerken Okunacak Dua
 Su İçerken Okunacak Dua Su İçerken Okunacak Dua
 Su İçerken Okunan Dua Su İçtikten Sonra Okunacak Dua
 Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Şuara Suresi
 Şuayb Aleyhisselam ın Dua Şuayb (a.s) Duası
 Şuayb (a.s) Duası Şuayb (a.s)’ın Duası
 Sübhaneke Subhaneke
 Sübhaneke Sübhaneke Duası
 Sübhanellani ve Bihamdihi Tesbihi Subül’l-Kevser
 Sübuti Sıfatları Şükran Duası
 Şükran Duası Manası Şükür Duası
 Şükür Duasının Gerekliliği Sularla İlgili Bölüm
 Süleyman Aleyhisselam’ın Duası Süleyman Aleyhisselam’ın Duası
 Süleyman (a.s) Duası Süleyman (a.s) ’ın Duaları
 Süleyman Bin Mu’temir’in Duası Sultanlara Duâ
 Sünnet Cemiyeti Sünnet Cemiyetinde Okunacak Dua
 Sünnet Nedir? Sünnetcinin Okuyacağı Dua
 Şura Suresi Süre-i Bakara’nın Sonu (Amene’r-resülü...
 Süre-i Dühan Fezaili Hakkında Süre-i Haşrin Sonu (Hüvallahüllezi)
 Süre-i Mülkün Fezaili Hakkında Süre-i Secde’nin Fezaili Hakkında
 Süre-i Vıa Fezaili Hakkında Sure-i Yasin
 Sure-i Yasin’in Fazileti ve Hikmeti Süre-i Yasin’in Fezaili Hakkında
 Süre-i Yasin’in Fezaili Hakkında Sürelerin Fazileti
 Suretıl-Asr Suret’lKaria
 Suretü Kureyş Suretud-Duha
 Suretül Bakara Suretü’l-Felak
 Suretü’l-Hümeze Suretü’l-Kafirun
 Süretü’lİnşirah Suretül’l-Asır
 Suretül’l Lehep Suretül’l-Maun
 Suretü’n-Nas Suretü’t-Tekasür
 Suretü’t-Tekasür Suretü’t-Tekasür
 Süt İçince Dua Süt İçince Okunacak Dua
 Süt İçtikten Sonra Okunan Dua Süt Ve Su İkram Edene Karşı Edilecek Dua

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.