Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Para İçin Dua
Her zaman okuduğunuz duayı bizimle paylaşın, sitemizde yayınlayalım.
Her türlü bereket ve para için dua ve dualar burada.Para için dua okunduğu zaman bol bereket ve para kazancı sağlarsınız.

 Yarabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasip eyle! Yarabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlere kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

 Yarabbi! Menkul ve gayrimenkullerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle! Allahım! Bizlere kazançta helal bilinci ve Kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle!
 
 *Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine vedükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır. Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz. Hakk Tealâ, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. Satılmayan bir meta'ın (malın) üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah'In izni ile o meta', birkaç içinde satılır.

 KARINCA DUASI

 Bismillahirrahmanirrahiym
 “Allahümme ya rabbi ve cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube ve münzile’l-berekati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübin.Muhammedün rasulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya ze’l-celali ve’l-ikram.Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn.
 Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,
Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”

 RIZIK DUASI
 1- Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.

 2-Allahümme'r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve's-tecib duâ'enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani'lfadîhateyni el-fakru ve'd-dîn, sübhâne'l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne'l-kâfi ve'n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey'en en-yekûle lehü kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turce'ûn. Hüve'l-Evvelu mine'l-Evveli ve'l-Ahiru ba'de'lâhiri ve'z-Zâhiru ve'l-Bâtinu ve hüve bikülli şey'in Alîm. Leyse kemislihî şey'ün fi'l-ardi velâ fissemâ'i ve hüve's-Semîu'l-Alîm. Lâtudrikuhu'l-ebsâru ve hüve yüdrikü'l-ebsâre ve hüve'l-Lâtîfu'l-Habîr. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Alemîn."

 Manası: "Ey Allah'ım! Bize zahmetsiz kazanılan iyi helâl rızık ver, duamızı reddetme, kabul buyur. Şu iki kötü şeyden Sana sığınırız: Fakirlikten, borçtan... Her üzüntülüden ve tasalıdan sıkıntıları gideren Allah'ı tesbîh ederim. Kudretiyle hazinelerini "Kef" ile "Nün" (Kün-OI emri kastediliyor) arasına koyan Allah'ı teşbih ederim. O ki: "Bir şeye 'Ol' demek isteyince o iş derhal oluverir. O Zât'ı teşbih ederim ki, her şeyin hükümranlığı O'nun elindedir ve O'na döndürüleceksiniz. O, her şeyden öncedir, her sondan sonradır. Görünendir, gizliliklerin içindedir. O, her şeyi bilir. Ne yerde, ne de gökte O'nun gibi hiçbir şey yoktur. O, işitici ve bilicidir. Gözler O'nu görmez. O gözleri görür, O, Lâtif ve her şeyden haberdardır. Hamd, Alemlerin Rabbine mahsustur."
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Aksırana Karşı Okunacak Dua
 • Pakistanda Yapılan Araştırma
 • Para İçin Dua
 • Paranın Bereketi İçin Dua
 • Pazar Günü Salavatı
 • Pazar Günü Vitri
 • Pazara Girerken Okunacak Dua
 • Pazara Girerken Okunacak Duaların Önemi
 • Pazartesi Günü Kılınacak Namaz
 • Pazartesi Salavatı
 • Pazartesi Virdi
 • Peltekliği Gidermek İçin Yapılacak Dua
 • Perşembe Günü Kılınacak
 • Perşembe Günü Salavatı
 • Peygamber Efendimiszin Yaptığı Bir Dua
 • Peygamber Efendimiz (S.a.v)’in Öğrettiği Tesbihler
 • Peygamber Efendimiz (S.a.v)'in Veda Hutbesi
 • Peygamber Efendimiz Üç Türlü İlaç Kullanmıştır
 • Peygamber Efendimiz’i Rü’yada Görmek Için Okunacak Dua
 • Peygamber Efendimiz’in Bizzat Ettiği En Özlü, En Şümullü Dualar
 • Peygamber Efendimize Allah Teala Tarafından Öğretilen Ve Kur’An-I Kerim’De Geçen Dualar
 • Peygamber Efendimize Getirilen Kıymetli Bir Salâvat
 • Peygamber Efendimizi Görmek İçin Dua
 • Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İçin Okunacak Dua
 • Peygamber Efendimizin Bizzat Ettiği En Özlü, En Şumüllü Dualar
 • Peygamber Efendimizin Hutbesi
 • Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadele Yaptığı Dua
 • Peygamber Efendimizin Mübarek İsimleri (99)
 • Peygamber Efendimizin Öğrettiği Tahmidler
 • Peygamber Efendimizin Öğrettiği Tespihler
 • Peygamber Efendimizin Yaptığı Dua
 • Peygamber Efendimzi (S.a.v.) Öğrettiği Tesbihler
 • Peygamberimiz S A V İn Uykudan Kalkınca Okudukları Dua
 • Peygamberimiz S.a.v In Bir İşten Sıkıldıklarında Okudukları Dua
 • Peygamberimiz S.a.v’ın Hastalık İçin Okudukları Dualar
 • Peygamberimiz (S.a.v.)’in Hayatı
 • Peygamberimiz (S.a.v.)’In İnsanlığa Mesajı
 • Peygamberimiz Efendimiz (S.a.v)’I Rüyada Görmek İçin
 • Peygamberimiz S.a.v’in Hz. Muaz A Ögrettikleri Dua
 • Peygamberimiz’in Öğrettiği Okunması Çok Faziletli Olan Hamdler
 • Peygamberimiz’in Öğrettiği, Okunması (Çok Faziletli Olan Hamdler)
 • Peygamberimiz'den Kıssalar
 • Peygamberimiz'in Öğrettiği Ramazan Duası
 • Peygamberimiz(S.a.v.)'in Hastalara Yaptığı Duâ
 • Peygamberimiz(S.a.v.)'ın Müşriklere Karşı Yaptığı Duâ
 • Peygamberimizden Nakledilen Salavat-İşerifeler
 • Peygamberimize Emredilen Dualar
 • Peygamberimize Emredilen Duaların Geneli
 • Peygamberimize İlimle İlgili Olarak Öğretilen Duâ
 • Peygamberimize Salat Ve Selam Getirmenin Fazileti
 • Peygamberimizin (A.s) Öğrettiği En Güzel Dua
 • Peygamberimizin (A.s.) Ögrettigi En Güzel Dua
 • Peygamberimizin (S.a.v.) İsm-I Şerifleri
 • Peygamberimizin (Sav.) Harp Sahalarındaki Dua Ve İbadeti
 • Peygamberimizin (Sav.) Zevk Ve Şevki
 • Peygamberimizin (Sav.) Zevk Ve Şevki
 • Peygamberimizin (Sav.) Zikri
 • Peygamberimizin Doğum Anı
 • Peygamberimizin Doğumu
 • Peygamberimizin Doğumuna Hütmeten Okunan Mevlid-I Şerif
 • Peygamberimizin Duaları
 • Peygamberimizin Duası
 • Peygamberimizin Dünyadaki En Son Duası
 • Peygamberimizin En Çok Yaptığı Dua
 • Peygamberimizin En Çok Yaptığı Dua
 • Peygamberimizin Mekke'de Yaptığı Duâ
 • Peygamberimizin Şeytan'ın Vesvesesine Karşı Yaptığı Duâ
 • Peygamberimizin Sünnetinde Duâ
 • Peygamberimizin Sünnetinde Duâ
 • Peygamberimizin Sünnetinde Dua
 • Peygamberlere İman
 • Peygamberlerin Sıfatları
 • Peygamberlerin Ve Gerçek Mü'minlerin Yaptıkları Duâ
 • Peygambermizi Rüyada Görmek Için Dua
 • Psikolojik Açıdan Duâ
 • Psikolojik Sıkıntılar İçin
 • Psikolojik Yönden Dua
 • Para

  İçin

  Dua