Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Kurban Kesmeden Önce Ayakta Okunacak Duâ
Kurban Kesmeden Önce Ayakta Okunacak Duâ
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Kurban Kesmeden Önce Ayakta Okunacak Duâ : Bu duâ, Kur'ân-ı Kerîm'de geçmektedir. Kurban kesmeden önce okunur. "Innî veccehtu vechiye lillezî fetara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen ve mâ ene mine'l-muşrikîn." Muhakkak ki ben dînime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan Allah'a yöneldim.

Ben müşriklerden değilim. (En'âtn: 79) Kurban kesildikten sonra iki rek'at namaz kılmak sünnettir.

Namazdan sonra şu âyet okunur: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi'l-'âlemîn." Şüphesiz ki benim namazım da, kurbanım da yaşamam da, ölmem de hiçbir ortağı olmayan Âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır. (En'âtn: 162)

Baska bir dua

Kurban kesmek dinen zengin sayýlan her müslümana vaciptir. Kurbanlarýn bayramýn ilk üç gününde kesilmesi lazým gelir.

Kurban; deve, sýðýr, manda, koyun ve keçiden kesilir. Devenin beþ seneliði, sýðýr ve mandanýn iki seneliði, koyun ve keçinin bir seneliði veya cüsseli ve gösteriþli olmak þartýyla altý aylýðý kurban edilebilir.

Tavuk ve horoz gibi hayvanlardan kurban olmaz.
Kurban kesilirken kýbleye çevrilir. Sol yaný üzerine yatýrýlýr ve þu dua okunur:

Allâhûmme innî veccehtü vechiye lillezî fetaras semâvâti vel erda hanîfen ve mâ ene minel müþrikin.

Daha sonra "Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhil hamd." diye üç kere tekbir getirilir.

Tekbir bitince: "Bismillahi allâhü ekber" diyerek kurban kesilir. Akabinde kurban kesen Allah rýzasý için iki rekat namaz kýlar.
Namazdan sonra:
Allâhûmme inne salâtî ve nüsüki ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemiyne lâ þerike leh, diye dua eder. Mevlamýz da onun ibadetini inþaallah kabul eder.

Bütün müslümanlar, arefe günü sabah namazýndan itibaren farz namazlardan sonra bayramýn dördüncü günü ikindi namazýnýn sonuna kadar þöylece tekbir getirirler:

"Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhil hamd."

Buna "Teþrik tekbiri" denir. Getirmek vaciptir.
En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Kurban

Kesmeden

Önce

Ayakta

Okunacak

Duâ