Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
İsm-i Azam Duasının Okunuşu
İsm-i Azam Duasının Okunuşu
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
İsm-i Azam Duasının Okunuşu :

Ve ilâhüküm ilâhün vâhıd, lâ ilahe illâ hüver rahmânür rahıym. Elif lâm miym, Allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimiyn.

Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm. Rabbi innî messeniyed durru ve ente erhamür râhımiyn. Kâf hâ yâ ayn sâd. Hâ miym. Ayn sîn kâf. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym. Lehû mülküs semâvâti vel ard, yuhyî ve yümît, ve hüve alâ külli şey'in kadiyr. Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey'in aliym. Hüvellezî halekas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arş, ya'lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrucü minhâ ve mâ yenzilü mines semai ve mâ ya'rucü fihâ ve hüve meaküm eyne mâ küntüm, vallâhü bi mâ ta'melûne basıyr. Lehû mülküs semâvâti vel ard, ve ilellâhi türceul ümûr. Yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâra fil leyi, ve hüve aliymün bi zâtis sudur.

Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, âlimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür rahıym. Hüvallâhüllezî lâ ilahe illâ hû, el melikül kuddûsüs selâmül mü'minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellâhi amma yüşrikûn. Hüvallâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ, yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym. Allâhümme innî es'elüke bi enne lekel hamde lâ ilahe illâ ente yâ mennân. Yâ hannân. Yâ bediy'as semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikram. Yâ hayral vârisiyn. Yâ erhamer râhımiyn. Yâ semiy'ad düâ'. Yâ Allâhü yâ ilâhü yâ Allâhü yâ Allah.

Yâ aliymü yâ âlim. Yâ semiy'u yâ aliymü yâ hakiym. Yâ mâlikü yâ mâlikü yâ selâmü yâ hakk. Yâ kâimü yâ aliyyü yâ mühıyt. Yâ hakemü yâ aliyyü yâ kahhâru yâ kahir. Yâ rahmânü yâ rahıymü yâ haliymü yâ zâhiru yâ seriy'u yâ keriym. Yâ muhsıy yâ mu'tıy yâ mâniu yâ muhyî yâ muksıt. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ ehadü yâ samed. Yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi. Yâ vehhâbü yâ ğaffâru yâ kariyb. Lâ ilahe illâ ente hasbiy ve nı'mel vekiyl. Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûm. Yâ münzilet tevrâti vel inciyli vel kur'ânil azıym. Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey'ün fil ardı ve lâ fis semâ'. Lâ ilahe illâ hüvel aziyzül hakiym. Yâ rabbi yâ camian nâsi li yevmin lâ raybe fih. Yâ men lâ yuhlifül mî'âd. Yâ men şehide li nefsihî ve şehidet lehül melâiketü ve ülül ilmi kaimen alâ halkın. Ve hüvel kâimü bil kist. Lâ ilahe illâ hüvel aziyzül hakiym. Yâ Allâhü yâ mâlikel mülk. Yâ men tü'til mülke men teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr, inneke alâ külli şey'in kadiyr. Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâra fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi gayri hısâb. Yâ ilâhenâ ve ilahe külli şey'in ilahen vahiden lâ ilahe illâ ente. Yâ haliymü yâ aliymü yâ aliyyü yâ azıymü eciznî.

Bismillâhirrahmânirrahıym.

Velâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyü azıym. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kadiymü yâ dâimü yâ samedü yâ vedûdü yâ vitru yâ zel celâli vel ikram. Allâhümme innî es'elüke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allah, belâ vallahi entellâhü lâ ilahe illâ entellâhü Allâhü Allâhü vallahi entellâhü lâ ilahe illâ ente yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hüve yâ men lâ hüve illâ hû, yâ men bihî hüviyetti külli hû. El aziyzül hamiyd. Elif lâm râ. Nûn. Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arsii meçiydi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe'âlün limâ yüriyd, es'elüke bi nûri vechikellezî melee aktara erkâni arşike ve es'elüke bi kudratikelletî kaderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey'in lâ ilahe illâ ente yâ müğıysü eğısnî yâ müğıysü eğısnî yâ müğıysü eğısnî yâ müğıysü eğısnî.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

İsm-i

Azam

Duasının

Okunuşu