Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Hızır Aleyhisselam Virdi
Hızır Aleyhisselam Virdi
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Hızır Aleyhisselam Virdi :

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallahul Hayyül-Kayyüm, la ilahe illallahul-Bakıd-deymüm, la ilahe illallahu vahdehü la şerike leh, la ilahe illallahul-Ahırul-Evvel, la ilahe illallahuz-Zahirul-Batın, la ilahe illallahul-Azizül-Cebbar, la ilahe illallahul-Hakimül-Gaffar, la ilahe illallahus-Semiul Basir, la ilahe illallahul-Latifül-Habir, la ilahe illallahul-Gafüruş-Şekür, la ilahe illallahul-Vehhabül-Kadir, la ilahe illallahul Halimül-Alim, la ilahe illallahul-Cevadül-Kerim. la ilahe illallahul-Berrur-Rahim. la ilahe illallahul-Azizül-Hakim, la ilahe illallahul-Hafldur-Rafi', la ilahe illallahul-Hafizul-Mugni, la ilahe illallahul-Kerimül-Mu'ti, la ilah e illallahul-Kaimüz-Zekiyy, la ilahe illallahul-Aliyyül-Behiyy, la ilahe illallahuş-Şehidür-Rakib, la ilahe illallaul-Karibül-Mücib, la ilahe illallahul-Fettahul-Alim, la ilahe illallahul-Vekilür-Rezzak, la ilahe illallahul-Mütekeb birul-Halık, la ilahe illallahul-Evvelü min aded, la ilahe illallahul-Baki bi gayri meded, la ilahe illallahul-Vedüdül-Mecid, la ilahe illallahul-Mübdiül-Muid, la ilahe illallahul-Fa'alü lima yürid, la ilahe illallahul-Melikül-Varis, la ilahe illallahul-Bakil Bais, la ilah e illallahul-Bariül-Musavvir, la ilah e illallahul Latifül-Müdebbir, la ilah e illallahus-Seyyidüd-Deyyan, la ilahe illallahul-Hannanül-Mennan, la ilahe illallahu zül-fadli vel ihsan, la ilahe illallahul-Hadil-Kaviyy, la ilahe illallahu zülahdil-Vefıyy, la ilahe illallahul-Hakkul-Mübin, la ilahe illallahut Tevvabül-Muin, la ilah e illallahul-Kebiru zül-in'ami vel-ihsani vel-celal, la ilahe illallahu zül-keremi vel-ifdal, la ilahe illallahul-Ferdüs-Samed, la ilahe illallahu leyse lehü sahıbeten vela veleden, la ilah e illallahul-Basıtul-Bedi', la ilah e illallahu zül-hısabis-seri', la ilahe illallahul-Vasiu zül-ihsan, la ilahe illallahus-Selamül-Mü'min,la ilahe illallahul-Kefilül-Müheymin, la ilah e illallahul-Hakimül-Kerim, la ilahe illallahu Rabbüs-sema-vati vel-ardı ve Rabbül-arşil-azim, ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain, bi rahmetike ya erhamer-rahımin.

Manası: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayy ve Kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur, Baki ve Deymum olan Allah'tan başka ilah yoktur, tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur, Evvel ve Ahir olan Allah'tan başka ilah yoktur, Zahir ve Batın olan Allah'tan başka ilah yoktur, Aziz ve Cebbar olan Allah'tan başka ilah yoktur, Hakim ve Gaffar olan Allah'tan başka ilah yoktur, Semi ve Basit olan Allah'tan başka ilah yoktur.Latif ve Habir olan Allah'tan başka ilah yoktur, Gafur ve Şekür olan Allah'tan başka ilah yoktur, vehhab ve Kadir olan Allah'tan başka ilah yoktur, Halim ve Alım olan Allah'tan başka ilah yoktur. Cevad ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur, Berr ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur, Azız ve Hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur, Hafid ve Rafi' olan Allah'tan başka ilah yoktur, Hafiz ve Mugni olan Allah'tan başka ilah yoktur, Kerim ve Mu'ti olan Allah'tan başka ilah yoktur, Kaim ve Zekiyy olan Allah'tan başka ilah yoktur, Aliyy ve Behiyy olan Allah'tan başka ilah yoktur, Şehid ve Rakib olan Allah'tan başka ilah yoktur, Karib ve Mücib olan Allah'tan başka ilah yoktur, Fettah ve Alim olan Allah'tan başka ilah yoktur, Vekil ve Rezzak olan Allah'tan başka ilah yoktur, Mütekebbir ve Halık olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sayıdan evvel olan Allah'tan başka ilah yoktur, yardımsız olarak Bakı olan Allah'tan başka ilah yoktur, Vedud ve Mecid olan Allah'tan başka ilah yoktur, Mübdi ve Muid olan Allah'tan başka ilah yoktur, dilediğini yapan Allah'tan başka ilah yoktur, Melik ve Varis olan Allah'tan başka ilah yoktur, Baki ve Bais olan Allah'tan başka ilah yoktur, Barı ve Musavvir olan Allah'tan başka ilah yoktur, Latif ve Müdebbir olan Allah'tan başka ilah yok tur, Seyyid ve Deyyan olan Allah'tan başka ilah yoktur, Hannan ve Mennan olan Allah'tan başka ilah yoktur, iyilik ve bağış sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur, Hadi ve Kaviyy olan Allah'tan başka ilah yoktur, ahit sahibi Vefiyy olan Allah'tan başka ilah yoktur. Aşikar Hak olan Allah'tan başka ilah yoktur, Tevvab ve Muin olan Allah'tan başka ilah yoktur, bağış, iyilik ve bağış sahibi Kebir olan Allah'tan başka ilah yoktur, kerem ve iyilik sahibi Allah'tan başka ilah yoktur, Ferd ve Samed olan Allah'tan başka ilah yoktur, eşi ve çocuğu olmayan Allah'tan başka ilah yoktur, Basıt ve Bedi' olan Allah'tan başka ilah yoktur, hızlı hesap gören (seriu'l-Hisab) Allah'tan başka ilah yoktur. İhsan sahibi, Vasi' olan Allah'tan başka ilah yoktur, Selam ve Mü'min olan Allah'tan başka ilah yoktur, Kefil ve Müheymin olan Allah'tan başka ilah yoktur, Hakim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur, göklerin, yerin ve ulu arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Allah, efendimiz ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi, vesellem), onun ailesine ve bütün ashabına salât etsin. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, merhametini niYaz ederim! Amin...

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Hızır

Aleyhisselam

Virdi