Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Amentü
Amentü
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın


Amentü billahi ve melüiketihi ve kütübihi ve RusUlihi ve'l-yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala ve'l-ba'su ba‘del mevt, Hakkun eşhedü en la ilahe lllallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resülüh.

Meali:

«Allahü Teaıa'dan başka illah olmadığına, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in Allah'm Kulu ve Elçisi olduğuna, Allah'ın meleklerine, Kutsal Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere, hayır ve şer herşeyin Allah'ın takdiri ile ve yaratması ile olduğuna, öldükten sonra tekrar dirileceğimize inandım ve iman ettim.»

Her Müslüman: imanını belirtmek, dil• ile ikrar etmek ıçın «Amentü»yü okuması lazımdır. «Aınentüvyü sık sık tekrarlamak ımanı güçlendirir. Onu her ibüdetin başında okumakta sonsuz yarar ve büyük sevüb vardır.

İmanı yenilemek ve kuvvetlendirmek için de bu dünyayı okumakta ecır oldugu hususunda bütün din ülimleri müttefiktir.

Okunacak dua şudur:Amentü billahi ve bima cüe ındillüh ümentü bi Resülillah ve bima cüe min indi Resülillüh.

Meali:

Cenüb-ı Hakkım emirlerine, Allühu Teala tarafından gönderilen her, şeye iman ettim, Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed an bütün buyruklarına ve gösterdiği yolu hak bilerek inandım.

Bir hadisi şerifde beyan edildiğine göre hazreti adem aleyhiselam şu aşağıda yazılı tevbeile tevbe etmiş ve bu tevbenin sayesinde cenab-ı allah‘ın afv ü mağfiretine nail olmuştur.

Tevbe şudur :(Sübhanekellahümme ve bihamdlke amiltü süen ve zalemtü nefsi fağrli inneke hayrul ğaftriyne. La iIahe illa ente sübhaneke ve bihamdike amiltü süen ve zalemtü nefsi ferhamami inneke ente erhamür rahımiyne. La ilahe illa ente sübhaneke ve bihamdike amiltü süen ve zalemtü nefs i fetüb aleyye lnneke entet tevvabür rahıymü.)

«Allah'ım! Zatınla, sıfatıula bütün noksanlardan münez zehsin, Her ni'mete karşı hamd ü sena senindir. Ben kötülük ederek nefsime zulmettim. Beni afvet. Şübhe yok ki sen afve denlerin en hayırlısısın. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allah'ım-Zatınla, sıfatınla bütün noksanlardan münezzehsin. Her ni'mete karşı hamd ü sena senindir. Ben kötülük ederek nefsime zulmôttim. Bana merhamet et. Çünkü sen acıyanların en merhametlisisin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allah'ım! Zatınla, sıfatınla bütün noksanlardan münezzehsin. Her rıi'rnete karşı ham d ü sena senindir. Ben kötülük ederek nefsime zulmettim. Tevbemikabül buyur. Muhakkak sen tevvabsın, rahimsin.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Amentü