Şifa Market
Anasayfa Dini Bilgiler Tıbb-i NebeviSağlık ve AktüelHerbalistlerAlternatif TıpBurçlarBitkisel ReçetelerŞifalı Dualar
Bitki SözlüğüHastalıklarİsimler SözlüğüŞifalı TaşlarMucizevi BitkilerRüya TabirleriYemek Tarifleri Şifa Forum
Alkolden Kurtulmak İçin Okunacak Dua
Sevdiğiniz insanın yada kendiniz için alkolden kurtulmak için dua burada yer almaktadır. Alkolden kurtulmak için okunacak dua olarak Kadeh Duası'nı içki müptelası olan kişinin bardağına su koyup üzerine 7 kez okunurak  içirilir ise bu uygulama kişiye üç kez tekrar ettirilirse o kimseden o hastalık uzaklaşmış olur.

Alkolden kurtulmak için okunacak dua ;

Kenz´ül-Ars ve Kadeh Duasi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Yorumlar Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

Diğer Makaleler
 A ma Gözleri Açan Dua Abdest
 Abdest Alırken, Abdest Duaları Abdest Alırken Okunacak Dualar
 Abdest Bölümü Abdest Bozan Birine Selam Vermenin Yasak Olduğu
 Abdest Duaları Abdest Duaları Hangileridir
 Abdest Dualarının Fazileti Abdest Nasıl Alınır
 Abdest Niyeti Abdest Suyundan İçerken Okunacak Dua
 Abdest ve Gusülden Sonra Namaz Abdeste Başlarken Okunacak Dua
 Abdesti Bozan Şeyler Abdestin Farzları
 Abdestten Sonra Okunacak Dua Abdestten Sonra Okunacak Dualar
 Abdülkadir Geylani Hazretlerinin BesmeIe-i Şerife ... Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin İstiğfar D...
 Abese Suresi Abidler Zümresinden Olmak İçin
 Abul’Abbaş Keşmiri’nin Naklettiği Hadi... Açlık ve Hıyanetten Kurtulmak İçin Yapılan Dua...
 Adab-ı Muaşeret Hakkında Adaletli Hükümdarların Duaları Kabul Olunur.
 Adem Aleyhisselam’ın Duası Adem A.S Duası
  Adem (a.s) Duası Adem (a.s.) ’In Tesbihi
 Adem (a.s) Tesbihi Adem A.S’in Tevbesi
 Adem ve Havva Aleyhimesselam’ın, Duaları Adet Görünen Kadının Duası
 Adiyat Suresini Okumanın Faziletine Dair Hadisler... Af Dilemek İçin Dua
 Af Dilemek İçin Dua Nasıl Okunur Af Dilemek İçin Dua Okumak
 Af Dilemek İçin Dua Okunur mu Af Duası
 Af ve Mağfiret İçin Dua Afat Duası
 Afet Duası Afetlerden, Nazardan Emin Olmak İçin
 Afetlerden ve Nazarlardan Emin Olmak İçin Dua Afetleri Def Etmek İçin
 Afv ü Mağfiret Duası Afv ve Mağfiret Duası
 Ağız Bağlamak İçin Dua Ağrı Sızı İçin Yapılan Dua
 Ağrı ve Sızı İçin Ağrı ve Sızı İçin Dua
 Ağrılara Ve Sıtmaya Karşı Manevi Reçete Ağza Su Verirken Okunacak Dua
 Ağza Su Verirken Okunacak Dua 2 Ağzını Dilini Bağlamak İçin Dua
 Ahidname Ahidname Duası
 Ahiret Alemini Rüyada Görmek İçin Ahiret Alemini Rüyada Görmeyi Arzu Eden Kimsenin Y...
 Ahirete İman Ahkaf Suresi
 Ahzab Suresi Aile Geçimi İçin Dua
 Aile Huzursuzluğu İçin Dua Aile Huzuru İçin Okunacak Dua
 Aile Mutluluğu İçin Dua Aile Saadeti İçin Dua
 Ailesinden Veyahut Başkasından Bir Kadını İstemeğe... Akıl Sahipleri ve Dua
 Akraba Hakkında Akrabası Ve Arkadaşı Ölen Kimsenin Okuyacağı Dua...
 Akrep ve Yılan Sokmaması İçin Akşam Ezanı Duyulunca Okunacak Dua
 Akşam Ezanı İşitilince Okunacak Dua Akşam Ezanın Yapılan Dua
 Akşam Ezanından Sonra Yapılan Dua Akşam Ezanını Duyunca Okunacak Dua
 Akşam Ezanını İşittiği Zaman Okuyacağı Dualar... Akşam Namazı
 Akşam Namazından Sonra Nafile Namazının Fazileti... Akşam Namazından Sonra Okunacak Dua
 Akşam Namazından Sonra Okunacak Dua’nın Mana... Akşam Namazından Sonra Okuyacağı Dualara
 Akşam Namazından Sonra Yapılacak Dualar Akşam Namazının Farzına Niyyet
 Akşam Okunacak Dua Akşam Virdi
 Akşamları Seyyidül İstiğfar Okumak Aksırana Dua Etmek Ve Esnemenin Hükmü
 Aksıranın Edeceği Dua Aksıranın Okuyacağı Dua
 Aksıranın Ve Aksıranı Görenin Okuyacağı Dua... Aksırınca Okunacak Dua
 Aksırınca Yapılacak Dua Al-i İmran Suresi
 Al-İ İmran Suresinin 154. Ayetinin Sırları Al-İ İmran Suresinin Fazileti
 Al-i İmran Suresi’nin Fazileti Al’a Suresi
 Ala Suresinin Fazileti Alışverişin Bereketli Olması İçin Dua
 Alkolden Kurtulmak İçin Dua Alkolden Kurtulmak İçin Okunacak Dua
 Alkolü Bırakmak İçin Dua Allah Dostlarının Dualarından Bazı Örnekler
 Allah İndinde En Sevimli Söz Allah İsmi Şerifinin Sırları
 Allah Katında Rızk Beklemek Allah Ona Bütün Hayır Kapılarını Açar
 Allah Resulünün Vefatı Anında Okuduğu Dua Allah Rızası İçin Dua
 Allah Rızası İçin Dualar Allah Sevgisini Kazanmak İçin Yapılan Dua
 Allah Sevgisinin Tarifi Ve Hakikati Allah Teala Kulunun İşlerini Kolaylaştırır
 Allah Teala Onu Her Beladan Korur Allah Teala Onu Himayesine Alır
 Allah Teala’nın Sıfatları Allah’a İman
 Allah’ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar Allah’ı Zikredenlerin Duaları
 Allah’ı Zikredenlerin Duaları  Allah’ın Doksandokuz Adının Manaları
 Allah'ın Güzel İsimleri Allah’ın Kitabının On İsmi
 Allahın Lânet Etmesi Allah’ın Peygamber Efendimize Emrettiği Dual...
 Allah’ın Rahmeti Okuyanın Üzerine Olur Allahın Rızası İçin Dua
 Allahın Sevdigi İki Kelime Allah’ın Sevgisini Kazanmak İçin
 Allah’ın Sıfatları Zatı Sıfatlar Allah’ın Zatının Tecellilerine Ulaşmak İsteyenler...
 Allahtan Af Dileme Duası Allah'tan Af Dileme Duası
 Allahu Tealanın Dua Etmemizi Emrettiği Ayeti Kerim... Allahu Tealaya İman İle Kavuşmak
 Allahümme Salli ve Allahümme Barik Altıncı Bab
 Altun Olukta Okunacak Dua  Amel-İ Salih İşleyenlerin Duaları.
 Amener Rasulunun Fazileti Amenerrasulünün Fazileti
 Amenerresulu Meali Amennerresulu
 Amentü Amentünün Kur’an Harfleriyle Arabça Aslı...
 Amme (Nebe) Surei’nin Fazileti Amme Suresi
 Amme Suresi Anlamı Amme Suresinin Fazileti
 Amme(Nebe) Suresi Ana-Baba Hakkını Ödemek İçin
 Ana-Baba Hukuku Hakkında Hadisler Ana-Babaya Nasıl Dua Edilir
 Anaya Babaya İtaat Edenlerin Duaları Anaya - Babaya İtaat Edenlerin Duaları
 Anaya Babaya İyilik Namazı Anaya ve Babaya İhsan Etmenin Fazileti
 Ankebut Suresi Anne-Baba Yapılacak Dua
 Anne ve Baba Hakkı Anne ve Babaya Dua
 Anne ve Babaya Hakkını Helal Ettirmek Arabadan İnerken
 Arabaya Binerken Dua Aradığını Bulma Duası
 A’raf Suresi Araf Suresinin Fazileti
 Arafat Arafat Duaları
 Arafat’a Giderken Okunacak Dua Arafat'da Müstehab Olan Zikir Ve Dualar
 Arafat’ta okunacak dua Arafat'tan Müzdelife'ye Geliş Sırasında Müstehab O...
 Arefe Gecesi Arefe Günü
 Arefe Günü Duası Arefe Günü Okunacak Dua
 Arefe Günü Okunacak Dualar Arefe Günü Yapılacak En Kıymetli Zikirler
 Arefe Günü Yapılan Dualar Arife Gecesi Duası
 Arkadaşının Ölüm Haberini Duyanın Diyeceği Arş Duası
 Arş-I Azam-In Hazinelerinden Biri Arş, Kürsi ve Vakit Namaz Hakkında
 Ashab-ı Kehf Ashab I Kehf in Duası
 Ashab-I Kehf Mağarada Söyle Dua Etmişlerdi Ashab-ı Kehf’in Yaptığı Dua
 Ashab-ı Resulullah’dan Alkame Asi Evlat İçin Dua
 Aşık Etmek İçin Okunacak Dua Asr Suresinin Fazileti
 Asr Suresinin Faziletine Dair Astım Olanlara
 Aşure Gecesi Aşure Günü Orucu
 Aşure Gününde Yapılması Gerekenler Aşure Gününün Namazı
 At Üzerinde Duramayanın Diyeceği Ve Ona Denecek Du... Avfü Mağfiret Duası
 Ay Görüldüğü Vakit Okunucak Dua Ay Görülünce Yapılacak Dua
 Ay Tutulduğunda Kılınacak Namaz Ayağı Uyuşan Kimsenin Okuyacağı Şifalı Dua
 Ayağı Uyuştuğu Zaman Ayağı Uyuştuğu Zaman Diyeceği
 Ayak Ağrılarında Uygulanacak Manevi Bir Tedavi Ayaklar Yıkanırken Okunacak Dua
 Ayakları Yıkarken Ayakta Su İçmek Hakkında
 Ayet-El Kürsi'yi Her Gün Okumaya Dair Ayet-i Hırz Nasıl Okunur
 Ayete-l Kürsi’nin Fazileti Ayetel Kürsi
 Ayetel Kürsi 2 Ayetel Kürsi Evden Çıkarken Okunursa
 Ayetel Kürsi İsm-İ Azam Olduğuna Dair Ayetel Kürsi Namazdan Evvel Okunursa
 Ayetel Kürsi Namazdan Sonra Okunursa Ayetel Kürsi’nin Esrarı ve Hikmeti
 Ayetel Kürsi'nin Fazileti Ayetel Kürsinin Fazileti
 Ayetel Kürsinin Fazileti 2 Ayete’l Kürsi’nin Faziletleri
 Ayetel Kürsi'yi Okuyan Kimsenin Cinniyi Mahlup Etm... Ayetel Kürsi'yi Okuyanın Kalp Gözü Açılır
 Ayet'el-Kürsi'yi Okuyarak Cinniyi Mağlup Etmesi Ayetel Kürsi'yi Sabahları Okumak
 Ayetel Kürsi'yi Şer Zamanlarında Okumak Ayetel Kürsi'yi Üzerinde Taşıyan Kimse
 Ayetel Kürsi'yi Yatarken Okumak Aynaya Bakınca Okunacak Dua
 Aynaya Bakınca Okunacak Dualar Aynaya Baktığı Zaman Diyecekleri
 Ayrılmamak İçin Dua Az Zamanda Çok Sevap Kazandıran Ayetler Ve Dualar...
 Az Zamanda Çok Sevap ve Cennet Azrail (a.s) Tesbihi
 Azrail’in (a.s) Tesbihi

Bu sitedeki açıklamalar sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Ürünler ilaç değildir, tıp ve sağlık profesyonellerinin tavsiye ettiği ilaçlar ile eşdeğer değildir. Ürün bilgileri ambalajlardaki açıklamalardan ve üreticilerin tanıtım broşürlerinden alınmıştır. Üreticilerin ürünleri hakkında verdiği bilgilerden ve yazım hatalarından kaynaklanan sorunlardan ve şikayetlerden sifamarket.com sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımı ve sağlık sorunlarınız için öncelikle bir sağlık uzmanına, hekime, eczacıya danışınız.

%100 Güvenli Alışveriş

Copyright © 2013 Şifa Market. Tüm hakları saklıdır.