Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Türklerin Anadolu’ya Girişi ve Selçuklular
Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın

Türklerin Anadolu'ya adım attıklarında ilk karşılaştıkları manzara, her tarafa dağılmış yıkık hamam enkazları olmuştur. Başkent Constantinopolis 'Istanbul' yakınlarında, Bursa ve Yalova'da ayakta kalabilmiş birkaç kaplıca vardı ki, onlar da Bizans sarayına hizmet verebilmek amacıyla sağlam bırakılmıştı. O yıllarda, Anadolu'daki hamam enkazları üzerinde tipik Selçuklu mimarisinin hemen yükselmeye başladığı görülür. Roma ve Bizanslıların aksine, halka açık tutulan bir termalizm anlayışı ilk kez Türkler tarafından geliştirilmiş ve

'Sosyal termalizm' denilen bu kavram ilk kez Selçuklular tarafından yaygınlaştırılmıştır. Sosyal termalizmi, Türklerin müslüman olmalarına bağlayanlar olmuştur. Elbette ki bunun kabul edilebilecek yönleri vardır. Ancak, Araplar da müslüman olmalarına, hatta fetihler yoluyla Ispanya içlerine kadar gitmelerine rağmen, ne halka açık tesisler kurmuşlar, ne de normal suyla çalışan hamam inşasına girişmişlerdir. Bundan da şu sonucu çıkarmak mümkündür: Türklerin bu gibi konulara eğilimi müslüman olmalarından önce de vardı ve sosyal devlet anlayışında yer alması gereken kavramlar Türk toplumunda çoktan yerine oturmuştu. Bugün, tüm dünyada ün kazanmış bir

Türk hamamı varken, ayrıca Fin hamamı, Japon hamamı ya da Roma hamamlarından söz edilirken, dünyanın dört bir köşesine yayılmış İslam medeniyeti şemsiyesi altında bir Arap hamamının bulunmayışı bu görüşü destekler mahiyettedir. Genellikle akarsu başlarına konan ve oralara yerleşen Türkler, İslam dininin temizlik ve hastalara şifa aranmasıyla. ilgili emirlerini, kendi örf ve adetleriyle yoğurarak bünyelerine uydurmuşlar ve kendilerine has bir kültürün yeşermesine ön ayak olmuşlardır. Arapların toprakla abdest alma 'Teyemmüm' adetlerinden. suyu az kuyulardan ve akıntısız su birikintilerinden, batının leğen içinde yıkanma ve temizlenme yöntemlerinden çok farklı olarak, gürül gürül akan şadırvanlar ve çeşmeler inşa ederek, birer mimari şaheser sayılan ve

Avrupa'nın hayranlığını kazanan Türk hamamlarını devreye sokarak dünyaya ün salmışlardır. Gerçekten; sürekli akarsulu ve kurnalı hamamlar, Türklerin suya ve temizliğe olan düşkünlüklerinin sonucu oluşan çok önemli bir buluştur. Selçuklu döneminde, yüz binlerle gerçekleştirilen Haçlı seferleri sırasında yenilgiden kaçıp ülkelerine dönebilen şanslı kişiler, Türklerin temizliğe ve yıkanmaya verdikleri önemi üzerine basa anlatmışlardır. Işte, "Türklerin çelik gibi kuvvetli, sağlıklı ve yenilmez kudret sahibi olduklarını" söyledikleri bu dönem, Selçukluların Anadolu'ya ayak basar basmaz giriştikleri, Roma ve Bizanslılardan kalma enkazları işleyip büyük bir özenle yeniden işler duruma getirme ve halkın hizmetine sunma çalışmalarını hızla yürüttükleri zamana denk gelir.

Araştırmacı Turing, 'Şarkta Yıkanma Bilgisi' adlı kitabında, Selçuklu dönemindeki kaplıca anlayışı hakkında şunları yazmıştır: "Romalılar, Banyo bilgisini Tiler Nehri kıyılarından gittikleri her yere götürüp yaydılar. Fakat barbar Cermenler, buraları istila ettiklerinde bütün bu eserleri yok ettiler. Aynı istilayı yapan Selçuklular ise, girdikleri yerlerde bu müesseseleri muhafazaya olağanüstü bir gayret ve itina göstermişlerdir!" Turing’in bu saptaması, aynı anlayışın bir kalıtım özelliği tarzında Osmanlı Trükleri’ne de intikal ettiğini bize göstermektedir

Bu Makaleler İlginizi Çekebilir
Bunlar İlginizi Çekebilir
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Diğer Makaleler
 • Şifalı-Suyun-Tanımı
 • Şifalı-Suların-Çıkarılması
 • Şifalı-Suların-Korunması
 • Şifalı-Sular-Kaplıcalar-Hakkında-Genel-Bilgiler
 • Saf-Sodyum-Bikarbonatlı-Sulardaki-Tuzların-Fizyolojik-Tesirleri-Ve-Genel-Endikasyonları
 • Sodyum-Bikarbonatlı-Ilıca-Ve-İçmelerin Genel Endikasyonları
 • Şifalı-Suların-Analizi-Ve-Analiz-Raporlarının-Okunması
 • Ilıca-Ve-İçmecelerin-Fizik-Özellikleri
 • Sodyum Bikarbonatlı - Sülfatlı - Klorürlü Ve Sodyum Bikarbonatlı Klorürlü - Sülfatlı İçme Ilıcalar
 • Kalsiyum Bikarbonatlı Ilıca İçmelerin Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Kalsiyum Ve Sodyum Bikarbonatlı Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonları
 • Karbon Asitli İçmeler - Ilıcaların Fizyolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonu
 • Kalsiyum Ve Sodyum Bikarbonatlı Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonları
 • Karbon Asitli İçme - Ilıcaların Fizyolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonu
 • Sodyum Klorürlü (Tuzlu) Ilıcalar Fizyolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonları (Şifa Nitelikleri)
 • Sodyum Klorürlü Ilıca Ve İçmeler
 • Sodyum Klorürlü Sularla Tedavi Edilerek Hastalar Ve Genel Endikasyonları (Şifa Niteliği.)
 • Sodyum Klorürlü - Sülfatlı İçme Ve Ilıcaların Fizyolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonları
 • Sodyum Kılorürlü - Bikarbonatlı İçme Ilıcaların Fizvolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonları
 • Sodyum Klorürür - Bikarbonatlı - Sülfatlı - Ve Sodyum Klorürü Sülfatlı - Bikarbonatlı Ilıca İçmece
 • Sülfatlı Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Sodyum Sülfatlı Ve Magnezili Ilıca Ve İçmeler
 • Sodyum Sülfatlı - Bikarbonatlı Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Şifalı Suların Kimyasal Sınıflandırılmasına Göre Fizyolojik Tesirleri Ve Genel Endikasyonları
 • Mucize Bir Besin
 • Tıbbi Çamur Ve Tedavideki Etkinlikleri
 • Masaj 2
 • Sodyum Sülfatlı - Bikarbonatlı Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Sodyum Sülfatlı - Klorürlü Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Kalsiyum Sülfatlı Ilıca Ve İçmeler Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Sülfürlü (Kükürtlü) Ilıca İçmeler Fizyolojik Tesir Ve Genel Endikasyonları
 • Madeni Az Ilıca Ve İçmelerin Fizyolojik Tesirleri Genel Endikasyonları
 • Şifalı Sularda Tedavi Türleri Uygulanacak Yöntem Ve Kurallar
 • Şifalı Sularda Duş Teknik Yöntem Ve Kuralları
 • Şifalı Sularda Buğu Banyosu, Tedavisi, Türleri Yöntem Ve Kuralları
 • Gaz Banyosu
 • Çamur Banyosu
 • Masaj Teknikleri Ve Tesirleri
 • Alüminyum
 • Anyonlar
 • Aromaterapi
 • Arsenik
 • Arsenikli Sular
 • Atmosfer Basınçlı Yüzeysel Sular
 • Azot
 • Balneoloji
 • Balneoterapi
 • Baryum
 • Bikarbonatlı Sular
 • Bikarbonatlı Sular 2
 • Bor
 • Brom
 • Demir
 • Demirli ’çelikli’ Sular
 • Derin Sular
 • Dıştan Tedavi Türlerinde Uygulanan Yöntem Ve Kurallar
 • Fizikoterapi
 • Florür
 • Fosfor
 • Günümüzde Termalizm
 • Hidroloji
 • İçme Su
 • Ilıca
 • İyot
 • İyotlu Sular
 • Kalsiyum
 • Kaplıca
 • Karaciğer Ve Safra Yolları Hastalıkları
 • Karbon
 • Karbondioksitli ’karhogazöz’ Sular
 • Karışık Sular
 • Karışık Sular 2
 • Kinesiterapi
 • Klor
 • Krenoterapi
 • Kükürt
 • Kükürtlü Sular
 • Kür
 • Lityum
 • Maden Suyu
 • Magnezyum
 • Menba Suyu
 • Mide Hastalıkları
 • Nutrisyon Bozukluklarına Bağlı Hastalıklar
 • Nutrisyon Bozukluklarına Bağlı Hastalıklar
 • Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemleri
 • Radyoaktif Sular
 • Saf Sodyum Bikarbonatlı Sular
 • Şifalı Suların İçten Tedavisi Şırınga Yöntemi Ve Şifalı Suların Kaynaktan Uzakta İçilmesi
 • Şifalı Suların İçten Tedavisi Şırınga Yöntemi Ve Şifalı Suların Kaynaktan Uzakta İçilmesi
 • İçme Tedavisi
 • İçten Tedavi Şifalı Suların Deri Altına Şırınga Edilme
 • Maden Sularını Kaynaklardan Uzak Yerlerde İçme
 • Şifalı Suların Kaynaklardan Uzaklarda İçilmesi Ve Kuralları
 • Şifalı Sularının Vücut Boşluklarına Tatbiki Yöntem Ve Kuralları
 • Sindirim Sisteminde Şifalı Suların Tedavi Usulleri
 • Üreme Organında Şifalı Suların Tedavi Usulleri Lüksöy Vajen Oluşu
 • Şifalı Sularda Tedavi Mevsimi:
 • Kaplıca Ve İçmelerde Tedavi Süresi
 • Kaplıca Krizi
 • Kaplıca Ve İçmelerde Hayat Ve Beslenme
 • Kaplıcalarda Günlük Kür Uygulaması
 • Adana İli Şifalı Suları
 • Afyon İli Şifalı Suları
 • Ağrı İli Diyadin Kaplıcaları
 • Amasya İli Şifalı Suları
 • Ankara İli Şifalı Suları
 • Antalya İli Şifalı Suları
 • Aydın Germencik Alangüllü Çamur Ilıcası
 • Aydın Germencik Alangüllü Kaplıcası
 • Aydın Germencik Gümüş Ilıcası
 • Aydın Kızıldere Ilıcası
 • Aydın Kuşadası İçmeceleri
 • Aydın Kuyucak (Burhanive) Ortakçı Kaplıcası
 • Balıkesir Bengü (Pamukçu) Kaplıcası
 • Balıkesir İli Balya – Armutalan Ilıcası
 • Balıkesir Bigadiç Asarköy Ilıcaları
 • Balıkesir Edremit Kaplıcası
 • Balıkesir Edremit - Güre Kaplıcası
 • Balıkesir Erdek Zeytinli Ada Kaplıcası Ve İçmesi
 • Balıkesir İli Gönen Kaplıcası
 • Şifalı Sular (Ab-I Zen-I İlahi)
 • Balıkesir Gönen Ekşidere Gençlik İçmesi
 • Şifalı Su Çeşitleri
 • Balıkesir İli Sındırgı Emendere (Ilıcaköy) Kaplıcaları
 • Kaplıcalardan Faydalanma Şekli
 • Şifalı Sular Ve Kaplıcaların Yararları
 • Balıkesir İli Sındırgı - Hisaralan Kaplıcası
 • Balıkesir İli Susurluk - Ömerköy Ilıcası
 • Adana İli Gebeli İçmesi
 • Adana Haruniye Düziçi Kaplıcası
 • Afyon İli Gazi Göl Kaplıcası
 • Afyon Geçek Kaplıcası
 • Afyon Beybeli Kaplıcası
 • Afyon Ömerli Kaplıcası
 • Afyon Sandıklı Kaplıcaları
 • Ağrı İli Diyadin Kaplıcaları
 • Amasya İli Hamamözü-Arkıtbey Kaplıcası
 • Amasya İli Terziler Köyü Kaplıcası
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon Karahisar
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Ardahan
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bilecik
 • Bitlis
 • Bolu
 • Böbrek Ve İdrar Yolları Hastalıkları
 • Burdur
 • Bursa
 • Burun Banyosu
 • Burun Duşu
 • Burun Serpintisi
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Deri Cilt Hastalıkları
 • Diyarbakır
 • Dolaşım Sistemi ’kalpdamar’ Hastalıkları
 • Düzce
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Farenks
 • Gargara
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Göz Hastalıkları
 • Hakkâri
 • Hastalık Ve Ameliyat Sonrası Rahatsızlıklar
 • Hatay
 • İç Salgı Sistemi ‘Karaciğersafra Kesesi’ Hastalıkları
 • İçel (Mersin)
 • Iğdır
 • Isparta
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kadın Hastalıkları
 • Kahraman Maraş
 • Karabük
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kemik Ve Kireçlenme Hastalıkları
 • Kilis
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Metabolizma ’beslenme’ Bozuklukları Hastalıkları
 • Mide Bağırsak Hastalıkları
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Osmaniye
 • Rize
 • Romatizmal Hastalıklar
 • Sakarya
 • Samsun
 • Serpintileme
 • Siirt
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Sinop
 • Sivas
 • Solunum Sistemi Tedavisi
 • Solunum Yolu Hastalıkları
 • Şanlıurfa
 • Şifalı Sularda Ve Madensel Çamurlarda Tedavi Mevsimi, Süresi, Günlük Yaşam Ve Kür Uygulamaları
 • Şifalı Sulardan Ve Madensel Çamurlardan Olumlu Etkilenen Hastalık Grupları
 • Şırnak
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Uşak
 • Van
 • Vücut Boşluklarına Uygulanan Tedavi Yöntem Ve Kuralları
 • Yalova
 • Yozgat
 • Mardin 2
 • Serbest Karbondioksit Etkisi
 • Silisyum
 • Sodyum Bikarbonatlı Sular
 • Sodyum
 • Strontiyum
 • Suyun İnsan Hayatındaki Yeri
 • Sülfatlı Sular
 • Talassoterapi
 • Termalimin Doğuşu
 • Termalizm
 • Tuzlu Sular
 • Türklerin Anadolu’ya Girişi Ve Selçuklular
 • Yunan, Roma Ve Kelt Dönemlerinde Termalizm
 • Şifalı Suların Şimik Özellikleri
 • Şifalı Sularda Bulunan Madenler
 • Şifalı Sularda Ve Madensel Çamurlarda Uygulanacak Tedavi Yöntemleri Ve Kurallar
 • Şifalı Sularla İlgili Genel Tanımlar, Terimler, İsimler
 • Şifalı Suların Analizi Ve Analiz Raporları
 • Şifalı Suların Çıkarılması
 • Şifalı Suların Fiziksel Özellikleri
 • Şifalı Suların Fizyolojik Etkileri Ve Genel Endikasyonları
 • Şifalı Suların Korunması
 • Şifalı Suların Oluşumu
 • Şifalı Suların Tanımı
 • Şifalı Suların Ve Madensel Çamurların Kimyasal Bileşimlerine Göre Fizyolojik Etkileri Ve Genel Endik
 • Şifalı Suların Ve Madensel Çamurların Kimyasal Bileşimlerine Göre Olumlu Etki Yaptıkları Hastalıklar
 • Şifalı Suların Ve Madensel Çamurların Olumlu Etki Yaptıklan Hastalıklar
 • Şifalı Sularla İlgili Yasal Düzenlemeler
 • Bilecik Selçuk İçmesi
 • Bingöl İli Kös (Fahran) Kaplıcası
 • Burdur İnsuyu İçmeleri
 • Bolu Büyük Ve Küçük Kaplıcaları
 • Bolu Düzce Derdin Kaplıcası Ve İçmesi
 • Bursa Şifalı Suları Genel Endikasyonları
 • Bursa Şifalı Suları
 • Bursa Çekirge Kaplıcaları
 • Bursa Eski Kaplıca
 • Bursa Karamustafa Kaplıcası
 • Bursa Kaynarca Ve Yeni Kaplıca
 • Bursa Kükürtlü Kaplıcası
 • Bursa İnegöl - Çitli Maden Suyu
 • Bursa Gemlik Kaplıcası
 • Bursa Gemlik- Armutlu Kaplıcası
 • Bursa Gemlik- Armutlu Kaplıcası
 • Bursa Mustafa Kemalpaşa Kaplıcası
 • Bursa İnegöl - Oylat Kaplıcası
 • Çanakkale Bayramiç - Külevler Kaplıcası
 • Çanakkale Çan Kaplıcası
 • Çanakkale Ezine Kestanbolu Kaplıcası
 • Çankırı Kurşunlu Çavundır Ilıca Ve İçmesi
 • Çorum Figani Kaplıcası
 • Çorum Kargı Tekkeşin Maden Suyu
 • Denizli Kaplıcaları
 • Diyarbakır Çermik Kaplıcası
 • Erzincan
 • Erzurum Köprüköy Kaplıcası
 • Kükürt 2
 • Adale Rahatsızlıkları
 • Fosfor 2
 • Adanitli Raşitik Çocuk Hastalıkları
 • Türklerin

  Anadolu’ya

  Girişi

  ve

  Selçuklular