Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
Manyaklık Nedir ve nasıl tedavi edilir
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Manyaklık Nedir ve nasıl tedavi edilir :

Her insanın davranışı birbirine benzemez. Ba zıları hareketli, konuşkan ve neş'elidir. Bazıları da durgun, sessiz ve düşünceli olurlar. Bazan aynı ki şide hem fazla harekete hem de durgunluğa rast1a nabiJir. Yaşama şartları davranışlarımızda en büyük etmendir çünkü ... Bu neş'eli, hareketli veya durgun oluş, bazıla rında çok aşırı derecededir ki o zaman biz onlara Tuh hastası diyoruz: Manyaklar ve meUinkolikler .. Bu tip ruh hastalığı, ta altıncı asırdan beri bilin mekteydi. Manyak, çok hareketlidir. Durmadan, bıkmadan konuşur. Gevezeliği can sıkar. Bir konudan diğer konuYa atlar ve hep konuşur. Bu konuşmalar ba zan öyle bir hale gelir ki, onları izlemek zorlaşır. Eğer nöbetler hafifse, hasta işine devam edebilir. TIrtUt hafif manyak nöbeti geçiren tezgahtarlar, müşteriJeri, konuşkan ve neş'eli olmakla daha çok çekelrler ve bu tip hastalar, mağaza sahipleri için kazançtır bile .. Fakat nöbetler şiddetli ise, durum ıtehlikeIidir. Durmadan konuşan ve bir konuy tanımlamadan diğerine geçen bu yerinde duramaz hastalar, ailelerini iktisadi zararlara bile sokarlar. Rasta sağa, Sola telefonlar eder, ziyafetler verir. Eğlenceler tertibeder. Hatta borca uile girer. [Ara sıra hiddet nöbetlerine de tutulur ve aile ta rdından zaptedilmez olur. Artık o zaman bunları yatırmak doğru bir harekettir. Bu hastalar, normal hayatlarındaki davranışlarını mübalağalı bir şekilde gösterirler. Cömert likltd, tutumu unutturacak derecelere varır ve bu yüzden büyük zararlara uğrarlar. Önceleri iyi bir aile reisiyken, tedaviye muhtaç bir duruma düşer ler. Melankoliklere gelince: Melankoliye tutulan larda, manyakların aksine, bedeni hareket azdır. Bunlar durgun, sessiz ve düşüneeli kişilerdir. Kendilerine birşey sorsanız, nelerden sonra cevap ve rir. Hep düşünür, hep düşünürler. Bazan bu iki çeşit ruh hastalığı tek şahısta da görüıebilir. Bakarsınız, hasta birkaç gün manyak tır. Başka günlerde de bir süre meUinkoLi içinde dir. Arada normal davranış safhalarına da DİNAMİGİ Bu ruh hastalığının bünyevi bir hastalık olduğunu söylerler.

Bazı ruh doktorları da bu hastalığın irsi olduğu düşüncesindedirler. Çünkü bazı ai telerde bu tip hastalara çok rastlanıyor. Sigmund Freud ve Adolph Meyer gibi ünlü ruh doktorlarının görüşlerine göre ise bu hastalık, kişiye dışar dan yapılan stressIere (baskılara) karşı vücudun .şuurlu veya şuursuz tepkilerinden ibarettir. Başka bir görüşe göre manyaklık, fazla deprasyona karşı vücudun bir müdafaasıdır. Bu işi çabuklaştıran ne denler arasında, işini kaybetme, iktisadi iflaslar, suçluluk hisleri, sevilen kimseleri kaYbetme önemli yer tutar. Bu tip ruh hastaları genel bir muayeneden ge çiriIirse, hemen hemen hiçbirinde uzvi bir hastalık olmadığı görülür. Yalnız, uykusuzluk ve iştahsız Iık yüziinden bir beslenme kusuru görÜlebileceği tabUdir. Bir olay Size şu canlı olayı anlatayım: Amerika'da hastam olan Jim, babası öldükten sonra çalışmaya başlıyan iyi bir aylıkattı. Müşteri si diğer avukatlardan fazla, başarısı büyük tü onun. Durmadan, dinlenmeden çalışıyor, uykusuz kalıyordu. Günün birinde, mahkemede fikrini savunurken birden bire sesini yükseltmiş ve aklına gelen her konuda konuşmağa başlamıştı. Kendisini eve götürdüler. Fakat o evde de normal değildi artık. Durmadan aklına geleni söylüyor, odadan odaya dolaşıyor, önüne geleni öpüyor, pencereleri açıyor, hizmetçilerini sıkıştırıyor,' zaptedilmez oluyoradu. Nihayet sabahın dördüne kadar uyumıyan hastayı, bulunduğum hastaneye yatırmak Zorunda kaldılar. Hasta, hastanemize gelir gelmez, elbiselerinİ çıkarmış, çırılçıplak olmuş, doktorlara hakaret et miş, hemşirelere sarkıntılıkta bUlunmuştu. Hastayı yüksek dozda trankilizon ilaçlar verildi ve kendisi ayrı bir odaya alındı. Birkaç gi.inıük derhal uslandı ve edildi. elektrik şoku tedavisinden Sonra normal duruma gelerek taburcu edildi.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

Manyaklık

Nedir

ve

nasıl

tedavi

edilir