Alışveriş Sepeti
Okuduğunuz makale ile ilgili aklınıza takılan sorular için uzman kadromuz hizmetinizde.

Sorunuzu sorun, uzman kadromuz sorunuzun cevabını hemen e-posta adresinize göndersin.
Uzmana Sor
Hastalığınız ile ilgili sormak istediğiniz soruyu tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlarımıza buradan sorabilirsiniz.

Sorduğunuz sorunun cevabını uzmanlarımız en kısa sürede size dönerek cevaplayacaktır.
Uzmana Sor
basur resimleri
basur resimleri
Hastalığınız İle İlgili Uzmanımıza Soru Sormak İçin Tıklayın
Basur :

ÇOBANÇANTASI: 4 bardak soğuk suya, 4 tatlı kaşığı ufalanmış bitki konur, 8 saat bekletilir, 1 günde tüketilir. Çobançantası kaynatılır, bu su ile basur yıkanır, lavman yapılır, kaynatılan suya oturulur (kana malı basurda). 4 bardak kaynar suya, 3 tatlı kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilir, 1 günde tüketilir. ,
SARI KANTARON: 8 kilo kaynar su içerisine 500 gr sarı kantaron konulur. 40 dk. kaynatılır, süzülür, Dolapta muhafaza edilir. Sabah, öğle, akşam yemeklerden 1 saat önce 1 bardak içilir.
ZAKKUM: Taze zakkum sürgünleri doğranır, kaynatılır, buharına oturulur.
SİNİR OTU YAPRACI: 1 bardak kaynar suya, 10-20 gr taze veya kuru yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Aynı miktar 5-10 dk kaynatılarak da kullanılabilir. Sinir otu tohumu toz haline getirilir, balla macun yapılıp yenilir. Taze yapraklar sıkılır, elde edilen sudan günde 3-5 bardak içilir. Taze yapraklar sebze olarak yenilir. Sinir otu yaprağı sıcak suya, konur, yumuşayınca basurun üzerine konulur. Sinir otu yaprağı ve kilermeni toz haline getirilip her birinden günde 4 er gr yarım çay bardağı su ile içilir.
BALLIBABA: Ballıbaba yaprakları haşlanır, lapa halinde basurun üzerine konulur.
BALLI BABA ÇİÇECİ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr kuru çiçek konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.
MEŞE KABUCU: Meşe kabuğu toz haline getirilir, merhem yapılır, basurun üzerine sürülür. Meşe kabuğu kaynatılır, bu su ile pansuman yapılır. Meşe kabuğu, papatya kaynar su içerisine konulur, içine oturulur.
KURTPENÇESİ KÖKÜ: 1 bardak suya, 6 gr kök-sap konur, 10 dk kaynatılır, günde 4-5 bardak içilir. ŞAP: 4 gr şap toz haline getirilir, pişmiş yumurta sarısı ile hap yapılır, günde 3 defa yenir. 3 gün devam edilir. Üzerine pirinç çor bası içilir.
YAPIŞKAN OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak so ğuduktan sonra içilir.
SÜLÜK: Memeli basurda memelerin üzerine sülük vurulmalıdır, her meme için 1 sülük kâfidir.
HARDAL TOHUMU: Hardal to humu hafif kavrulur, Toz haline getirilir, bal mumu ile hap yapılıp içilir. (Hardal günde 2 gr geçme melidir)
TERE-SU TERESİ: Taze bitki sı- kılır, suyundan günde 1 bardak içilir. 1 bardak kaynar suya, 7-8 gr taze bitki konur,10 dk bekletilir, gün de 3 bardak içilir. Tere tohumundan toz halinde günde 3 defa 1 çay kaşığı şekerle yenilir. Sütle içilir. (Üşütmeden meydana gelen basur kanamalarında)
MERSİN YAPRACI: 1 bardak kaynar suya, 4-6 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 3 bardak yemeklerden önce içilir. Yapraklar toz haline getirilir, günde 3,5 gr yemeklerden önce içilir.
KUZU KULAĞA: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki kökü konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.
KINA: Kına öküz ödü ile karıştı rılır, basurun üzerine bağlanır (kanlı basurda).
SARISABIR: Pırasa sıkılır, suyu na bir miktar sarısabır ıslatılır, yumuşadıktan sonra nohut bü yüklüğünde haplar haline getiri lir, sabahları makatın içine 2-3 tane konulur, bir müddet devam edilir. Basuru kökünden kurutur. Sarısabır iç yağı ile fitil haline ge tirilir, makata konulursa basuru giderir. Pırasa suyuna ıslatılan sarı sabır iyice eritilir, basura sürülürse be suru kurutur, memeleri düşürür.
KUŞ ÜVEZİ: 1 bardak kaynar su ya, 10 gr ufalanmış meyve veya yaprak konur, 10 dk bekletilip içilir.
ARPA: Arpa kavrulur, toz haline getirilip yenilir.
BAMYA: Bamya haşlanır, suyu ile lavman yapılır.
BEHMEN: Behmen kaynatılır, lapa haline getirilir, memelerin üzerine konulur.
ÇAM SAKIZI: 100 gr çamsakızı, 5 gr un, 5 gr karabiber, kâfi mik arda badem yağı ile kaynatılır, yumurta akı ile merhem haline getirilir, basur memelerinin üze ine konulur.
ÇEMEN TOZU: Çemen tozu la pah haline getirilir, basurun üzeri ne konulur.
GÜNLÜK: Günlük toz haline geç irilir, iç yağı ile fitil yapılır, ma kata konulur (kanlı basurda).
HELİLE KARA: 1 bardak kaynar uya, 10 gr ezilmiş halde konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bar dak içilir.
ACI KÖK: Acı kök kökleri toz haline getirilir, bir miktar şapla kanştırılır, hap haline getirilip çilir.
KÂFUR: 2 gr kâfur, 1,5 gr göz ta- ı, 50 gr kuyrukyağı ile karıştırılır, merhem yapılıp memelere sürü ür.
KANARYA OTU: 1 bardak kay nar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip içilir. KASNI DİŞİ: Günde 8 gr kas nı u ile içilir, 3 gün tekrarlanır.
KATRAN (ANDIZ KATRANI): Katran leblebi unu ile hap yapıla ak kullanılır.
KAVAK TOMURCUGU: Kavak omurcukları toz haline getirilir, ç yağı ve kuyruk yağı ile merhem yapılır, memelere sürülür.
KEDİ AYAĞI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilip süzülür, lapa haline ge tirilir, basurun üzerine konulur. KEHRİBAR SAKIZI: Kehribar sakızı toz haline getirilir, 4-5 gr soğuk su ile içilir.
KIRMIZI PANCAR: Kırmızı pancar ezilir, lapa haline getirilir, basur meme/erinin üzerine ko nulur. Pancar kaynatılır, lapa haline ge tirilir, sıcak olarak üzerine oturu lur, 1 defada faydalı olur. KÜKÜRT: Kükürt 5-8 gr şekerle karıştırılıp yenilir. 250 gr kükürt toz haline getirilir, 1 kilo balla macun yapılır, sabah ları 1 tatlı kaşığı yenilir (tecrübe edilmiştir). Toz kükürt, krem tartar ve toz haline getirilmiş papatya aynı nisbette karıştırılır, LO dk bekleti lir, bu suya, batırılan pamukla basur memeleri bolca ıslatılır, içerde de meme varsa ıslak pa muk içeriye konulup gece öylece yatılır,
MEŞE PALAMUDU: Palamut toz haline getirilir, günde 100 gr geçmeyecek kadar yenilir. (Kanlı hasurda).
MEŞE KABUGU: Meşe kabuğu toz haline getirilir, merhem yapı- lır. Basurun üzerine sürülür. 1 bardak kaynar suya, 6- 12 gr ka buk konur, 10 dk bekletilir, gün de 2-3 bardak içilir. Pelit kavrulur, toz haline getirilir, 15 gr 1 kilo suda l O dk kaynatılır, süzülüp içilir. 4 kilo suya, 3 avuç parçalanmış kabuk konur,I saat kaynatılır, in dirilir. Buharına oturulur. MlsK: Misk banyağı ile karıştın lır, basura sürülür.
ARDlÇ KATRANI: Kaynar suya, ardıç katranı dökülür. Buharına oturulur.
SİYAH ÜZÜM YAPRAGI: 1 bar dak kaynar suya, 10 gr yaprak ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2 bar dak içilir,
ÖKALİPTÜS YAPRAGI: 1 bar dak kaynar suya, 4 gr yaprak ko nur, 10 dk bekletilir, balla tatlan dırılır, günde 2-3 bardak içilir. Memeli basurda faydalıdır.
MARUL TOHUMU: Marul to humu toz haline getirilir, günde 5-6 gr içilir.
PAZI: Pazı yaprakları haşlanır, la pa haline getirilir, memelerin üzerine konulur.
HOROZ İBİĞİ: Horoz ibiği lapa halinde basurların üzerine konu lur.
RATANYA KÖKÜ: Ratanya kökü toz haline getirilir, krem ve fıtil yapılarak kullanılır.
REYHAN: Reyhan bitkisi ezilir, lapa halinde basurun üzerine ko nulur.
SEMİZ0TU: Semizotu lapa hali ne getirilir, basurun üzerine ko nulur.
YABANİ SEMİZ0TU: Ysemizo tu sıkılır, suyundan 80 gr içilir.
SELVİ KOZALAĞI: 1 bardak su ya, 10 gr kozalak konur, 20 dk kaynatılır, pansuman veya taha ret şeklinde kullanılır. Servi kozalağı hülasası ile mer hem hazırlanır veya fıtil şeklinde kullanılır.
SELVİ TOHUMU: 1 bardak kay nar suya, yarım çay kaşığı tohum toz halinde konulur, 10 dk bekle tilip süzülür, yemeklerden bir müddet sonra günde 1-2 bardak içilir.
ŞEFTALİ ÇEKIRDEGİ: Şeftali çekirdekleri yakılır, dumanı ile tütsü yapılır.
KÖPEK ÜZÜMÜ: Köpek üzümü taze yaprakları toz haline getirilir, basurun üzerine konulur. 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, suyu ile basur memeleri yıkanır.
YAPIŞKAN OTU: 1 bardak kay ar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk ekletilir, günde 2-3 bardak içilir. YER ELMASI: Yer elması haşla ıp yenilir.
ZEYTİNYAGI: Saf zeytinyağı ısı- ılır. Sabahları aç karna 50 gr içi ir. birkaç gün devam edilir. Saf zeytinyağı basur memelerine ürülür.
BURÇAK TOHUMU: Burçak to umları kavrulur, toz haline geti ili p yenilir.
FRENK ÜZÜMÜ YAPRAGI: Frenk üzümü yaprakları kaynar uya, konulur, 1 gün bekletilir, ay gibi içilir.
TIBBI HEVHULMA: 1 bardak kaynar suya, 25 gr yaprak konur, oğuduktan sonra yudum yu dum içilerek tüketilir.
TAFLAN ZAMKI: Taflan püsü fı- il haline getirilir, makada konu ur.
Taflan meyvesi çekirdeklerinin çi toz haline getirilir, balla ma cun yapılır. Sabah aç karna-gece yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir.
AKASMA KÖKÜ: Taze akasma kökü ezilir, lapa haline getirilir, basurun üzerine konulur.
KEBERE KÖKÜ: Kebere kökü kabuğu toz haline getirilir, sirke çerisine konulur, birkaç gün bek etilir, bu mayi ile basur yıkanır. Kebere kökü kaynatılır, dumanı- na oturulur.
PATATES: Patates fitil halinde di limlenir. Makata konulur. Gün boyu makatta tutulur. Rendelenmiş patates lapa halinde basurun üzerine konulur, günde 2-3 defa tekrarlanır.
NEVRUZ OTU: 1 bardak süt içe risine 15 gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konulur. Büyük nevruz otu da aynı mak saıla kullanılır.
SIRACA OTU: Sıraca otu taze yaprakları sıkılır, suyu ile basur memeleri yıkanır. Taze yapraklar kaynar suda 10 dk bekletilip kullanılır.
ÇOBAN ÜZÜMÜ YAPRAGI: 1 bardak kaynar suya, 10 gr yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Aynı maksatla taze meyveleri de yen ilebilir.
ZIRNIK: Zırnık iç yağı ile mer hem haline getirilir, basurun üze rine sürülür.
ŞAP: 4 gr şap toz haline getirilir, pişmiş yumurta sarısı ile hap ya pılır, günde 3 adet yenilir. 3 gün devarn edilir, üzerine pirinç çorpası içilir.
YUMURTA: Günde 1 yumurta kabuğu toz haline getirilir, sabah ları içilir . Yumurta pişirilir, üzerine toz ha linde sarı helile ekilip göbek üze rine bağlanır (Kanlı basurda). Yumurtanın beyazı kına yağı ile merhem haline getirilir, basurun üzerine sürülür. Veya fitil haline getirilip makata konur. Memeli basurda yumurta pişirilir üzerine oturulur.
AT KESTANESİ: Toz haline geti rilir, günde 3 defa 1 kaşık ıbar dak su ile içilir. Ağaç kabukları toz haline getiri lir, günde birkaç defa ıgr içilir. Veya 1 bardak kaynar suya,lA gr ezilmiş kabuk konur, LO dk bek letilir, günde birkaç bardak içilir. At kestanesi çok ufak parçalara bölünür. Hafif ateşte 10 dk kay natılır, günde birkaç bardak içilir.
KOYUN OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 kaşık ufalanmış bitki ko nur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bardak içilir. İçimini kolaylaştır mak için bal ve limon ilave edile bilir.
ASLAN DİŞİ KÖKÜ (KARA HİNDIBA): ı bardak kaynar su ya, 10 gr ince kıyılmış kök konur, 10 dk bekletilir, günde 1-2 bar dak içilir. 1 bardak suya, 10 gr taze aslan di şi yaprağı konur, 5- 10 dk kaynatı- lır, günde 1-2 bardak içilir.
SIGIR KUYRUGU ÇİÇEĞİ: Sığır kuyruğu yaprakları toz haline ge tirilir, arpa unu ile hap yapılıp içilir. 1 bardak kaynar suya, 4 gr sığır kuyruğu yaprak veya çiçeği ko nur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Her çeşit basur için, sığır kuyru- ğu otu yenilir, yaprak ve çiçeği kaynatılıp buharına oturulur. La pa yapılır, basurun üzerine sarılır.
PAPATYA: 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, bu su ile basurda pansuman ya pılır. Veya üzerine oturulabilecek bir kap içerisine kaynar su dolduru lur. İçine 2-3 tutam papatya ko nulur, sıcakken üzerine oturulur. Sabah-akşam günde 2 kere tek rarlanır.
REZENE: 1 bardak kaynar suya, 4 gr rezene tohumu konur, LO dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. (Kanama ve ağrıyı keser). Rezene toz haline getirilir, günde birkaç defa 0,5-1 gr içilir.
YARPUZ: Çokça kaynatılmış yarpuz suyundan bir müddet içi lir.
HAVUÇ: Havuç, kuru üzümle beraber kaynatılıp suyu içilir.
KİMYON: Çekilmemiş kimyon yakılır, külü basur üzerine konur (Basuru kurutur).
MAYDANOZ: 1 bardak kaynar suya, 1 tutam ince kıyılmış may danoz konur, 5-10 dk kaynatılır, 20 dk bekletilir, hasta kısımları pamukla bolca ıslatılır. Kalan artığı lapa halinde basura konulur.
HAYIT TOHUMU: Hayıt tohu mu hafif kavrulur, toz haline ge tirilip içilir.
BÖGÜRTLEN YAPRAGI: 1 bar dak kaynar suya, 10 gr yaprak ko nur, 10 dk bekletilir, günde 3 bar dak içilir.
BÖGÜRTLEN KÖKÜ: 1 bardak suya, 10 gr doğranmış kök kon ur, 10 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir. Bir müddet devam edilir.
ÇÖREKOTU: Çörekotu yakılır, külü içilirse, basuru patlatır. Cı rta tan sıkılır, suyu çıkarılır, çö rekotu külü ile merhem haline getirilip basura sürülür. Çörekotu yakılır külü bal ve zır nıkla kanştırılır, basurun üzerine sürülür. Çörekotu sirke ile kaynatılır, elde edilen su pamukla basurun üze rine sürülür.
TERE-SU TERESİ: Taze tere yaprakları sıkılır, elde edilen sudan günde 1 bardak içilir. Tere tohumu toz haline getirilir, günde 3 defa 1 çay kaşığı şeker veya balla yenilir. Sütle içilir.
CEVİZ YAPRAGI: Taze ceviz yapraklarından 5 gr 1 bardak suda 10 dk kaynatılır, 1 gece bekletilir, yatar ken 1 fincan içilir.
CEVİZ MEYVESİ: Taze ceviz bal ile yenilir.
SÖGÜT YAPRAGI: Taze söğüt yaprağı ezilir, lapa halinde me melerin üzerine konulur, 1-2 saat bekletilir, memeler soğuk su ile temizlenir. 2-3 gün devam edilir.
ÜZERLİK TOHUMU: Üzerlik tohumu hafif kavrulur, toz haline getirilir, günde 2 defa 5 gr içilir. 12 gün devam edilir. Balla yerıil melidir, üzerine limonata içilme lidir.
KURT AYAGl: 1 bardak kaynar suya, 1 tatlı kaşığı ufalanmış bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak içilir.
SARIMSAK: Sarımsak üzüm çe kirdeği ile beraber ezilir, lapa ha linde konulur. Birkaç baş sarımsak tereyağı ile pişirilip yenilir. Sarımsak ezilir, 5-10 dk kaynan lır, lapa halinde basurun üzerine konur, yemeklerde her gün sa rımsak yenilir. i baş sarımsak kaynatılır, buharı- na oturulur.
KARAKAFES OTU: 1 bardak kaynar suya, 5 gr ince kıyıimış kök veya yaprak konur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 bardak içilir.
AT KUYRUGU: At kuyruğu kay natılır, lapa haline getirilir, basu run üzerine konur. Taze bitki ezilir, lapa halinde ko nulur.
LAHANA TURŞUSU: Basur ve memeli basurda lahana turşusu faydalı olur. Lahana kaynatılır, buharına otu rulur, lahana haşlanır, fıtil haline getirilir, bala batırılıp kullanılır.
DERE OTU BİTKİSİ: Dere otu kurutulur, yakılır külü lapa hali ne getirilir, basura konulur. (Me meli basurda dışarı çıkan basuru yerinden koparıp iyi eder)
AK-KARA KıZıL AGAÇ: 2 bar dak suya, iyice dövülmüş 20-30 gr ağaç kabuğu veya ağaçlanmış kozalak konur, 20 dk kaynatıhr, soğuduktan sonra süzülür, ye meklerden evvel günde 4-5 defa 1 kaşık içilir.
SUMAK YAPRAGI: 1 bardak kaynar suya, 20 gr ufalanmış yap rak konur, 10 dk bekletilip süzü lür, lapa haline getirilir, basurun üzerine konulur. 10 bardak suya, 200 gr tuzlanma mış su mak konur, 3 bardak ka lıncaya kadar kaynatılıp süzülür, sabahları aç karna günde 1 bar dak içilir (denenmiştir). Meşe körnürü toz haline getirilir, sumakla karıştırılır, lapa halinde basurun üzerine konulur.
ANDIZ OTU KÖKÜ: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr kök konur, 10 dk bekletilir, yemeklerden ön ce 1 bardak içilir. Tohumlar toz haline getirilir, günde 12 gr balla macun yapılıp yenilir.
ÇATLAK OTU: 1 bardak suya, 4- 6 gr çatlak otu yumrusu konur, 10 dk kaynatılır, 1 günde tüketi lir.
CIRTATAN: Cırtatan kökleri toz haline getirilir, günde 2-3 defa 1 gr güllaç içinde alınır.
İSTANBUL KEKİGİ-ABDÜSSA Kekik otu toz haline getirilir, balla macun yapılarak günde 2-3 kaşık yenilir veya yumurta ile ye nilir.
BASUR OTU KÖKÜ: Taze basur otu kökü sıkılır, elde edilen su dan 5 gr 50 gr kavak merhemi ile karıştırılır, günde 2 defa basur memelerine sürülür. 1 kilo suya, 50 gr basur otu kökü konulur, 10 dk kaynatılır, lapa haline getirilir, memelerin üzeri ne sarılır.
DEVE DİKENİ-KANGAL: 1 bar dak suya, LO gr ezilmiş tohum konur, 5-10 dk kaynatılır, yemek lerden önce 1 bardak içilir. Tohumlar toz haline getirilir, günde 12 gr balla macun yapılıp yenilir.
Y. KURŞUN KÜLÜ: Kurşun ya kılır, külü basurun üzerine serpi lir.
YILANYASTIĞI YUMRUSU: Yapraklar ve taze yumrular di limler haline getirilir, basurun üzerine konulur, sık sık değiştiri lir. Kurutulmuş yumrular toz haline getirilir, kakao yağıyla fitil yapılır. Makata konulur.
SU ZAMBAGI KÖKÜ: SU zam bağı kökü haşlanır, lapa haline getirilir, basurun üzerine konu lur. . .
SÜLÜK OTU: 1 bardak kaynar suya, yarım tatlı kaşığı bitki ko nur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 defada tüketilir.
ŞAHTERE OTU: Şahtere toz ha line getirilir, merhem yapılır. Ba surun üzerine sürülür.
TAVŞAN MEMESİ KÖKÜ: 1 bardak suya, 4-10 gr kök veya dallarından konur, 5-10 dk kay natılır, günde 2 bardak balla tat landırılıp içilir. (Müzminleşmiş basurlarda bile).
TAVUK YAGI: Tavuk yağı sıcak olarak basura sürülür.
HELVACI KABAGl: Helvacı ka bağı rendelenir. Basurun ve me meli basurun üzerine konulur, günde 3 defa tekrarlanır.
YILAN BIÇAĞI: Yılan bıçağı kö kü hafif kavrulur, Toz haline geti rilir, balla karıştırılıp yenilir. To hum u toz haline getirilip yenilir. Taze dalları haşlanıp yenilir. Taze yaprak ve yumruları ezilir, lapa halinde memelerin üzerine konulur.
DİŞ OTU TOHUMU: ı bardak kaynar suya, 10-20 gr tohum ko nur, LO dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Basuru kökünden kurutur. Diş otunun baş kısmı toz haline getirilir, balla macun yapılır. Sa bahları 1 fındık büyüklüğünde yenilir.
KEKLlK GÖZÜ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr bitki konur, soğuyunca süzülür, günde 2-3 bardak içilir. KESTANE: Haşlanmış kestane yenilir. Kara kan damarlarının güçlenmesini sağlar, basur olma yı önler, basur varsa geçirir.
MERSIN: 1 bardak suya, 1 kaşık meyve konur, ıo dk kaynatılır, 20 dk bekletilir, suyu ile basurlu kı- sım bolca ıslatılır (kanarnaları keser ve tedavi edicidir).
CİVANPERÇEMI: 1 fincan kay nar suya,I çay kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilir, süzmeden suyu na pamuk batırılır. Basurun üze ri iyice ıslatılır, içerde de varsa pamuk içeriye sokulur, gece ya iarkeri kullanılmalıdır. 5-6 gün içerisinde memeler ufalanır, zamanla kaybolur, çatlak ve yarıklar" da iyileşir. 'Taze bitki sıkılır, elde edilen suya, hum u toz haline getirilip yenilir. Taze dalları haşlanıp yenilir. Taze yaprak ve yumruları ezilir, lapa halinde memelerin üzerine konulur.
DİŞ OTU TOHUMU: ı bardak kaynar suya, 10-20 gr tohum konur, LO dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir. Basuru kökünden kurutur. Diş otunun baş kısmı toz haline getirilir, balla macun yapılır. Sabahları 1 fındık büyüklüğünde yenilir.
KEKLlK GÖZÜ: 1 bardak kaynar suya, 4 gr bitki konur, soğuyunca süzülür, günde 2-3 bardak içilir.
KESTANE: Haşlanmış kestane yenilir. Kara kan damarlarının güçlenmesini sağlar, basur olmayı önler, basur varsa geçirir.
MERSIN: 1 bardak suya, 1 kaşık meyve konur, 10 dk kaynatılır, 20 dk bekletilir, suyu ile basurlu kısım bolca ıslatılır (kanamaları keser ve tedavi edicidir).
CİVANPERÇEMI: 1 fincan kaynar suya,1 çay kaşığı bitki konur, 10 dk bekletilir, süzmeden suyuna pamuk batırılır. Basurun üzeri iyice ıslatılır, içerde de varsa pamuk içeriye sokulur, gece yatarken kullanılmalıdır. 5-6 gün içerisinde memeler ufalanır, zamanla kaybolur, çatlak ve yarıklar" da iyileşir. 'Taze bitki sıkılır, elde edilen suya bir bez batırılır. Basur memeleri nin üzerine konur.
PIRASA: Pırasanın beyaz kısmı sıkılır, elde edilen su 1 gece so- ğukta bekletilir, sabah aç karna içilir. 3-4 gün devam edilir. Pırasa tohumu toz haline getiri lir, günde 3-5 gr içilirse basuru kökünden yok eder. Pırasanın beyaz kısmı ateşte sö- ğürülür, hafif ezilir, oturulacak hale gelince üzerine oturulur. Pırasanın beyaz kısmı doğranır su ve zeytinyağı ile pişirilir, basu run üzerine bağlanır. Pırasanın beyaz kısmı kaynatılır, buharına oturulur. Beyaz kısmı çiğ yenir-yemeği yenir. Pırasa sıkılır, suyuna bir miktar sarısabır ıslatılır, yumaşadıktan sonra nohut büyüklüğünde hap lar haline getirilir, sabahları ma kadın içine 2-3 tane konulur, bir müddet devam edilir. (Basuru kökünden kurutur)
KARAMUK DIKENI: Karumuk yaprağı kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konulur.
SALYANGOZ: Salyangoz lapa haline getirilip konulur.
KUŞBURNU: Kuşburnu ağacı- nın kökleri kaynatılıp içilir, kay natılan suyun buharına oturuhır, KUŞBURNU MEYVESİ: 1 bar
dak kaynar suya, 10 gr ezilmiş meyve konur, 10 dk bekletilir, günde birkaç bardak içilir. Meyve toz haline getirilir, günd 0,5-1 gr içilir.
KANTARON: Kantaron toz hali ne getirilir, günde 0,5-2 gr içilir. 1 bardak kaynar suya,4- 10 gr bit ki konur, 10 dk bekletilir, öğle v akşam yemeğinden önce 1 bar dak içilir.
HARDAL: Hardal tohumu kav rulur, balla macun yapılır, günde birkaç defa yenilir. Hardal, gün lük 2 grmı geçmemelidir (kanlı basurda).
DOMATES: Domates 2 ye bölü nür, makata konulur.
AYVAYAPRAGI: Ayva yaprakla rı çokça kaynatılıp içilir (memeli basurda). CIRTATAN KÖKÜ: Cırtatan kö kü soyulup yenilir. Cırtatan kökü toz haline getirilir yemeklerden 2 saat evvel 1 çay kaşığı 1 fincan ılık su ile içilir. 15 20 gün devam edilir, Cırta tan kökü toz haline getirilir, gres yağı ile karıştırılır, basurun üzerine sürülür, 4-5 gün devam edilir.
ÇOBAN ÇÖKERTEN: 1 bardak suya, 10 gr bitki konur, 10 dk kaynatılır, günde 3 bardak içilir. YILAN GÖMLEGİ: 4 gr yılan gömleği toz haline getirilir, 2 misli balla macun yapılır. Yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir, bir müddet devam edilir, Meme leri kurutur. (İç ve dış basuru te davi eder).
AKHINDIBA: Akhinidiba sapla rı ile beraber toz haline getirilir, 2 misli balla macun yapılır, yatar ken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir. Bir müddet devam edilir (Meme leri kurutur).
ZULUMBA: 30 gr zulumba, 60 gr nöbet şekeri toz haline getirilir, sabah kahvaltıdan sonra gece ya tarken 1 çay kaşığı dolusu, ılık su ile içilir (iç ve dış basurda).
NAR KABUGU: 1 bardak kaynar suya, 10 gr nar kabuğu konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.
6 bardak suya, nar kabuğu konur, 1 bardak kalıncaya kadar kayna tılır, 1 gece ayazda bekletilip içilir.
SALATALIK TOHUMU: 20 gr salatalık tohumu toz haline geti rilir, yeteri miktar su ile kayrıatı- lır, salep kıvamına getirilip içilir. (Kanlı basurda).
Salatalık tohumu toz haline geti rilir, 15 gr su ile içilirse kanamayı anında keser, basuru iyileştirir.
ÇOBAN SÜZEGI: Çoban süzeği sapları ile birlikte toz haline geti rilir, ağırlığının 2 misli balla ma cun yapılır. Gece yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir. 3-5 gün devam edilir. 3-5 gün içinde ka namayı keser.
AYVADANA: 1 bardak kaynar suya, 10 gr ayvadana çiçeklerin den konulur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 bardak içilir.
ANTEP FISTIGI SAKIZI: Hava cıva kökü kaynatılıp süzülür, elde edilen su fıstık sakızı ve bal mu mu ile hafifçe ısıtılarak merhem haline getirilir, basurun üzerine sürülür.
DARI (BOZA DARISI): Darı toz haline getirilir, sirke ile hamur yapılır. Basura sürülür. GAZYAGI: Pamuk gaza batırılır. Memelerin üzerine konulur, me melerin ağrısını alır, büyümeleri ni durdurur.
GÖZTAŞI: 1,5 gr göztaşı. 20 gr kafur, 50 gr kuyruk yağı merhem haline getirilir, memelere sürülür.
ILGIN AGACI: Kök, yaprak ve dalları kaynatılır, buharına oturu lur. 3 defa tekrarlanmalıdır (basu ru kurutur, memeleri düşürür).
KIRIM TARTAR (ŞARAP TAŞI): 1 ölçek kırım tartar, 1 ölçek kü kürt,I ölçek papatya (toz halin de) karıştırılır, yarım bardak kay nar suya, 1 çay kaşığı konur, 10 dk bekletilir, günde 3 defa yarım bardak içilir. 10 gün devam edilir.
KEPIR OTU: 1 bardak kaynar suya, 2 gr bitki konur, 10 dk bek letilip içilir.
MADIMAK: 1 bardak kaynar su ya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 3-4 bardak içilir. KOYUN ÖDÜ: Koyun ödü .arpa unu ile karıştırılır, küçük haplar haline getirilir, sabah-akşam içilir,
SANDALOS SAKIZI: Sandalos sakızı toz haline getirilir, günde 3 gr içilir,
PATLICAN: Patlıcan sapının ye- şil yaprakları gölgede kurutulur. Toz haline getirilir, acı badem ya- ğı ile merhem yapılır. Basurun üzerine sürülür. Patlıcan külde pişirilir. Mernele rin üzerine konulur. Patlıcan sapının yeşil yaprakları kurutulur, yakılır külleri bir bez üzerinde basurun üzerine konu lur (tecrübe edilmiştir).
PAMUK YAGI: Basurun üzerine pamukyağı sürülür.
ZIRNIK: Zırnık içyağı ile mer hem haline getirilir, basurun üze rine sürülür.
YABANİ HARDAL: Yabani har dal daneleri toz haline getirilir, lapa yapılır. Basurun üzerine konulur.
ACI ÇİĞDEM TOHUMU: Acı çiğdem yumrusundan 2-3 gr acı- mış koyun yağı ile macun haline getirilir, fitil yapılıp makada ko nulur, 2 kere tekrarlanır (İç basu ru iyileştirir).
KÖPEK DİLİ: Köpek dili taze yaprakları ve kökü ezilir, lapa ha linde basurun üzerine konulur.
KIRMIZ MEŞESİ YAPRAGI: Kırmız meşesi yaprağı toz haline getirilir, 10 gr bal ve gülyağı ile karıştırılıp içilir. (Basur ağrı ve il tihabında).
KAPLAN OTU: Kaplan otu kökü usaresi basura sürülür.
İNCİR: Uzun zaman ve bol mik tarda incir yenilmelidir. 2 adet incir yarım bardak su ile kaynatılır, üzerine süt konulup içilir ve incirlerde yenilir. Gece yatarken kullanılmalıdır.
İNCİR YAPRAGI: İncir yaprak ları toz haline getirilir, 200 gr toz 200 gr pudra şekeri ile karıştırılır, sabahları aç karna 1 tatlı kaşığı içilir. Tükenineeye kadar devam edilir.
İncir yaprağının damarları kay natılır, aç karna bir miktar içilir. KEÇİ BOYNUZU: 1 bardak suya, 10 gr parçalanmış meyve konur, 10 dk kaynatılır, günde 3-5 bar dak içilir. (Basur memelerinin çıkmasında) Keçi Boynuzu toz haline getirilir, günde 3 defa 2-5 gr içilir. Keçi boynuzu yenilir.
SİRKE: Sirke ile taharet yapılır. Birkaç gün devam edilir (bizzat denenmiştir) .
KURU ÜZÜM: Kuru üzüm iç ya- ğı ile macun haline getirilir, ma kada konulursa içerideki iltihabı temizler.
MÜRVER ÇİÇEĞİ: Mürver çiçeği toz haline getirilir, günde 3 de fa 5 gr içilir. (Kanlı basurda) Haricen mürver çiçekleri haşla nır. Lapa halinde basurun üzeri ne konulur.
SOGAN: 500 gr suya, 3 adet so- ğan doğranır. 1 gece bekletilir, günde 3-5 çay bardağı içilir. Bol ca soğan yenilir.
EBEGÜMECi YAPRAGI: Taze Ebegümeci yaprakları lapa haline getirilir, basurun üzerine konu lur.
CEVİZ YAPRAGI: 1 bardak suya, 10 gr taze yaprak konur, 5-10 dk kaynatılır, lapa halinde basurun üzerine konur, kaynatılan suyu ile basurun üzerine kompres ya pılır.
SÜNNETLİCE OTU: Sünnetle otu boğumlu yerlerinden alınır. Toz haline getirilir, 2 misli balla macun yapılır. Gece yatarken 1 ceviz büyüklüğünde yenilir. Kan lı basurda 4-5 gün sonra kirli ka nı akıtır, bilahare memeleri düşü rür, ilacı kullanırken ekşi, acı, tuzlu ve süt gibi şeyler yenilme melidir.
KUŞEKMEGİ-KADl MALAK: 1 bardak kaynar suya, 10 gr bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2 bardak içilir.

En Çok Bu Yazılar Okunuyor
Sizin İçin En Son Bunları Yazdık
Yorumlar Konuya Yorum Yapın

Konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın.

basur

resimleri